Як створити інноваційне розвивальне предметне середовище у ЗДО. Методичний порадник для вихователів

Освітнє середовище - сукупність зовнішніх умов, факторів, впливів, способів навчання і виховання, необхідних для успішного функціонування освіти. Це один з головних чинників вдосконалення освітнього процесу. Іншими словами, це середовище для формування та розвитку особистості. Освітнє середовище має такі характеристики, як: цілісність, різносторонність, варіабельність, суб'єктивність, соціокультурна мобільність, координованість, емоційна насиченість.

 Середовище спрямоване на розвиток дитини у різних сферах дитячої життєдіяльності:

 • Фізичній
 • Пізнавально-інтелектуальній
 • Соціально-моральній
 • Комунікативно-мовленнєвій
 • Художно-естетичній
 • Предметно-практичній.

Чинники розвитку середовища впливають на дорослих і дітей безпосередньо та опосередковано, ситуативно і систематично. Залежно від цих чинників виділяють основні види розвивального освітнього середовища: предметне, природне, інформаційне, соціальне, внутрішнє (простір власного Я особистості).

Принципи при проєктуванні розвивального середовища

Є 13 принципів, що допоможуть Вам у проєктуванні предметного розвивального середовища:

1) Враховуйте вік вихованців. При виборі засобів та обладнання для навчання беріть до уваги потреби дітей різного віку. А також орієнтуйтесь на сенситивні періоди. Це так звані «вікна можливостей», які підказують оптимальний період для навчання дитиною чогось. Їх легко помітити, якщо спостерігати за інтересом дитини до певних видів занять.

2) Розвивальна спрямованість. Облаштовувати осередки необхідно з урахуванням найбільш актуального заняття для розвитку дитини в даний час. Орієнтуйтесь на особистісний підхід і творчий розвиток дитини.

 3) Розширення та вдосконалення. Важливо урізноманітнювати умови розвитку дитини, можливості для її якісного навчання. Необхідно максимально збагачувати діяльність дитини в середовищі, задовольняти потреби її розвитку.

4) Поєднання різних видів діяльності, таких як спілкування, гра, праця, пізнавально-пошукова, рухова, художньо-мовленнєва, образотворча та інших.

5) Функціональності. Нашим завданням є підлаштувати елементи предметного середовища до освітніх цілей і програми. Вони мають відповідати вимогам: практичність у використанні, мобільність, варіабельність. Як написати якісний фандрейзинговий план

 6) Культуровідповідності, зв'язку з реальним життям.

7) Діалогу та співпраці. Просторове розміщення й вміст осередку має сприяти співтворчості та спілкування однолітків між собою і з дорослими.

 8) Динамічності. Наповнення середовища має бути мобільним, для того щоб його можна було легко змінювати та вдосконалювати. Однак, потрібно забезпечити відносну постійність, для відчуття комфорту і захищеності. На основі цієї постійності можна вносити необхідні корективи. Такі періодичні зміни та оновлення середовища дозволять не втрачати інтерес вихованців до навчання. Не забувайте наповнювати середовище відповідно до вподобань дітей, а також враховуйте психолого-педагогічну доцільність.

9) Активності. Середовище має спонукати до активного розвитку та дозвілля дітей, взаємодії з його наповненням. Воно має бути розраховане на зниження надмірної активності дитини, щоб «переключити» її на інші види діяльності.

10) Емоційного комфорту. Принцип базується на відчутті благополуччя дорослого й дитини у предметному середовищі. Для цього потрібно забезпечити позитивні емоції,  різноманітність вражень на загальному позитивному емоційному тлі.

11) Центрування. Допомагає комфортно розташовуватись у просторі, дає змогу взаємодіяти дітям у групах, не заважати один одному, почергово змінювати вид діяльності.

12) Естетичності. В облаштуванні приміщень, майданчиків, території закладу важливо поєднювати звичні та нестандартні елементи. Потрібно орієнтуватись на загальні канони естетичної організації предметного середовища. Правильне оформлення створює сприятливі умови для комфортного та цікавого перебування дітей.

13) Безпеки. Облаштовувати розвивальне предметне середовище слід не тільки естетично, а безпечно. Потрібно організовувати середовище відповідно до санітарно-гігієнічних, техніко-ергономічних норм безпеки щодо будівель, ділянок, обладнання та навчальних засобів.

Види освітніх осередків у групі

У групових приміщеннях виокремлюють такі освітні осередки:

 • Книжковий
 • Природничий
 • Художньої діяльності
 • Театральної діяльності
 • Освітньо-пізнавальної діяльності
 • Ігровий з різними видами ігор - спортивними, інтелектуальними, настільними, конструкторсько-будівельними
 • Відпочинковий
 • Батьківський
 • Виставковий тощо.

Якими нормативними документами керуватися

При виборі засобів навчання та обладнання предметного середовища у групі, необхідно брати до уваги Примірний перелік ігрового та навчально-дидактичного обладнання для закладів дошкільної освіти, затверджений наказом МОН від 19.12.2017 № 1633, та щорічними методичними рекомендаціями для ЗДО. Варто також брати до уваги методику ECERS-3, яка викладена у пос. «Шкала оцінювання якості освітнього процесу у закладі дошкільної освіти», 2020.

Джерело: https://www.pedrada.com.ua/article/2842-yak-stvoriti-nnovatsyne-rozvivalne-predmetne-seredovishche