Ранкове приймання дітей до закладу дошкільної освіти

Щоденне ранкове приймання дітей до дитячого садка є обов'язковою процедурою: такий ретельний контроль допомагає зберегти здоров'я і дітей, і працівників закладу освіти. На що слід звертати увагу під час ранкового прийому та яку документацію при цьому вести. Відповідно до Санітарного регламенту для дошкільних навчальних закладів, затвердженого Міністерством охорони здоров'я України від 14.04.2016, ранкове приймання дитини до закладу дошкільної освіти проводити вихователь групи.

Обов'язки вихователя під час ранкового приймання дитини

Обов'язково: опитати батьків або осіб, які їх замінюють, про стан здоров'я дитини; візуально визначити стан здоров'я (шкірні покрови, нежить тощо).

За потреби: поміряти температуру, оглянути зів; для вихованців карантинних груп термометрія та огляд зіва обов'язкові. Перед використанням чисті шпателі та термометри потрібно зберігати у чистому сухому промаркованому посуді («чисті термометри», «чисті шпателі»). Після використання потрібно зібрати їх у посуд з маркуванням «для дезінфекції термометрів», «для обробки шпателів».

 Звернути увагу! Дітей з ознаками інфекційного захворювання до закладу дошкільної освіти не приймають.

Приймання дітей після відсутності

Процедура приймання дитини після відустності варіюється залежно від причини відсутності: перенесення інфекційного захворювання та з інших причин.

 Відсутність через інфекційне захворювання. Дитина приймається за наявності медичної довідки закладу охорони здоров'я, в якому вона перебувала під медичним наглядом. У довідці лікар-педіатр або лікар загальної практики (сімейний лікар) вказує рекомендації щодо індивідуальних особливостей режиму дитини на перші 10-14 днів

Відсутність з інших причин. Дитина приймається без медичних довідок за умови відсутності явних ознак захворювання.

Робота з дітьми під час ранкового прийому

 Вихователь має допомогти дітям включитися до розпорядку закладу освіти. У цьому допоможуть різні форми роботи з дітьми. Зокрема:

- бесіди на різні теми

- рухливі ігри (малої та середньої рухливості)

- дидактичні ігри

- спостереження

- ігри в ігрових осередках

- робота у куточку природи

- самостійна художня діяльність

- самостійна рухова діяльність

- пізнавально-дослідна діяльність

- ранкова гімнастика.

Ведення документації

Вихователь веде Журнал обліку щоденного відвідування дітьми групи (цей журнал входить до обов'язкової документації вихователя). У ньому фіксуються дні відвідування кожною дитиною закладу дошкільної освіти, дні пропусків, з них - пропущені через хворобу, через інші причини.

Також вихователь групи веде Журнал щоденного ранкового огляду дитини, в якому відмічає відомості про чистоту шкіри, результати огляду щодо виявлення педикульозу, а також показник температури тіла дитини (для дітей ясельних груп).

За матеріалом Ірини Ніколенко, вихователя-методиста закладу дошкільної освіти  № 800, Київ

Джерело: https://www.pedrada.com.ua/article/2106-rankove-priymannya-dtey-do-zakladu-doshklno-osvti