Планування роботи

ПЛАН-ЦИКЛОГРАМА організації роботи Консультативного центру для батьків, або законних представників дитини, на 2023/2024 навчальний рік

Мета КЦ: допомогти батькам у забезпеченні їхнім дітям прав на якісну дошкільну освіту, рівних стартових можливостей напередодні вступу до школи: фізичної та психологічної готовності дитини до навчання у НУШ в умовах правового режиму воєнного стану; надати психолого-педагогічну допомогу з питань безпеки життєдіяльності та цивільного захисту, розвитку, навчання та виховання дітей дошкільного віку, що виховуються в умовах сім'ї;  забезпечити конституційні права дітей на здобуття дошкільної освіти...

ПЛАН РОБОТИ Консультативного центру для батьків, або законних представників дитини, на 2022/2023 навчальний рік

Мета: допомогти батькам у забезпеченні їхнім дітям рівних стартових можливостей напередодні вступу до школи: фізичної та психологічної готовності дитини до навчання у НУШ в умовах правового режиму воєнного стану; надати психолого-педагогічну допомогу з питань безпеки життєдіяльності та цивільного захисту, розвитку, навчання та виховання дітей дошкільного віку, що виховуються в умовах сім'ї;  забезпечити конституційні права дітей дошкільного віку на здобуття дошкільної освіти...

ГРАФІК роботи консультативного центру для батьків на 2022\2023 навчальний рік

ГРАФІК роботи консультативного центру для батьків, або інших законних представників дитини, і дітей, які виховуються в умовах сім'ї, на 2022\2023 навчальний рік додається...

                                                                                                                                                          

ПЛАН РОБОТИ Консультативного центру для батьків, або інших законних представників дитини, на 2021/2022 навчальний рік

Мета: допомогти батькам  у забезпеченні  їхнім дітям рівних стартових можливостей напередодні вступу до школи (фізичної та психологічної готовності дитини до навчання в НУШ); надати психолого-педагогічну допомогу з питань розвитку, навчання та виховання дітей дошкільного віку, що виховуються в умовах сім'ї;  забезпечити конституційні права дітей дошкільного віку на здобуття дошкільної освіти...

Графік роботи Консультативного центру для батьків на 2021/2022 навчальний рік

Мета: допомогти батькам  у забезпеченні  їхнім дітям рівних стартових можливостей напередодні вступу до школи (фізичної та психологічної готовності дитини до навчання у НУШ); надати психолого-педагогічну допомогу з питань розвитку, навчання та виховання дітей дошкільного віку, що виховуються в умовах сім'ї;  забезпечити конституційні права дітей дошкільного віку на здобуття дошкільної освіти...

Як скласти протокол батьківських зборів у ЗДО

Усі засідання батьківських зборів у закладі дошкільної освіти потрібно протоколювати. Складайте протокол батьківських зборів після кожної зустрічі. Дізнайтеся, як саме це зробити...

НАКАЗ "Про організацію роботи Консультативного центру для батьків або осіб, які їх замінюють, і дітей, які виховуються в умовах сім'ї"

Керуючись Конституцiєю України, Закона­ми України «Про oсвiтy», «Про дошкiльну oсвіту», Інструктивно-методичними листами МОН «Про організацію роботи з дітьми старшого дошкільного віку, які не відвідують дошкільні заклади», від 18.12.2000 №1/9-510, «Про систему роботи з дітьми, які не відвідують дошкільні навчальні заклади» від 04 10.2007 №1/9-583, «Про здійснення соціально-педагогічного патронату» від 17.12.2008 № 1/9-611, Наказом МОН молоді та спорту від 30.06.2011 №714 Про затвердження Примірного положення про Консультативний центр для батькiв або осiб, якi їx замiнюють i дiтей, якi виховуються в умовах ciм'ї, рiшеннями мiсцевих opraнів виконавчої влади та opraнів мiсцевого самовря­дування...

Положення про консультативний центр для батьків або осіб, які їх замінюють, і дітей, які виховуються в умовах сім'ї Квасилівського ДНЗ (ясла-садок)

Консультативний центр у своїй діяльності керується Конституцією України, Законами України «Про освіту», «Про дошкільну освіту», іншими законодавчими актами, наказами МОН, рішеннями місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування, цим Положенням...

Дієвість та різноманітність форм роботи з батьками у Консультативному центрі

Повноцінне здійснення завдань нової редакції БКДО та програм розвитку дошкільників можливе лише за умови злагодженої співпраці з батьками. І якщо педагоги ДНЗ розуміють, що батьки мають стати їхніми партнерами, активними учасниками освітнього процесу, а не лише «замовниками», то сучасні батьки, на жаль, не завжди готові до взаємодії, особливо ті, які вирішили виховувати своїх дітей самі вдома...