Дієвість та різноманітність форм роботи з батьками у Консультативному центрі

Повноцінне здійснення завдань нової редакції БКДО та програм розвитку дошкільників можливе лише за умови злагодженої співпраці з батьками. І якщо педагоги ДНЗ розуміють, що батьки мають стати їхніми партнерами, активними учасниками освітнього процесу, а не лише «замовниками», то сучасні батьки, на жаль, не завжди готові до взаємодії, особливо ті, які вирішили виховувати своїх дітей самі вдома.

80% програми (БКДО) мають виконувати батьки, а педагоги ДНЗ - лише 20%. Робота з батьками поставлена сьогодні вкрай погано (С. Ладивір). Ініціаторами тісного співробітництва з ними мають бути самі педагоги, тоді батьки, в свою чергу, починають відгукуватися на різні пропозиції взяти участь в тих чи інших заходах дошкільного закладу.

Зважаючи на сучасні тенденції в суспільстві, пов'язані з підвищенням престижу сім'ї та ролі сімейного виховання, яке вирішальним чином впливає на становлення особистості саме в дошкільному віці, головним у змісті роботи з батьками стає активне залучення родин до освітнього процесу через різні форми взаємодії. Для батьків, які мають можливість та бажання виховувати дитину тільки в сім'ї, виведено формулу здорового батьківства - любов і вимогливість. А однією з форм надання допомоги таким сім'ям (індивідуально та підгрупами) у вихованні і розвитку дітей від 2 місяців до 6 (7) років є Консультативний центр при ДНЗ чи РМК (див. «Примірне положення про Консультативний центр для батьків або осіб, які їх замінюють, і дітей, які виховуються в умовах сім'ї» ж-л «Дошк. вихов.» №8\2011).

Є надзвичайно багато  різних форм взаємодії з батьками, діти яких не відвідують ДНЗ, але педагог завжди має обрати самі найдієвіші (див. таблицю «Модель різних форм взаємодії з батьками у Консультативному центрі» ).  Робота з батьками або особами, які їх замінюють, і дітьми в Консультативному центрі проводиться підгрупами та індивідуально.