ПЛАН РОБОТИ Консультативного центру для батьків, або інших законних представників дитини, на 2021/2022 навчальний рік

                                                                                                                                                                  ЗАТВЕРДЖЕНО

Директор ______________ О. ЛИСАК

                                                                                                                                                         Дата 31 серпня 2021 року 

План роботи

Консультативного центру для батьків, або інших законних представників дитини, на 2021/2022 навчальний рік

Мета: допомогти батькам  у забезпеченні  їхнім дітям рівних стартових можливостей напередодні вступу до школи (фізичної та психологічної готовності дитини до навчання в НУШ); надати психолого-педагогічну допомогу з питань розвитку, навчання та виховання дітей дошкільного віку, що виховуються в умовах сім'ї;  забезпечити конституційні права дітей дошкільного віку на здобуття дошкільної освіти.

 № п/п

Назва заходу

Форма роботи

Мета

Дата. Час

Відповідальні

Організаційно-педагогічна робота

1.

Вивчення нормативно-правової бази  та Положення з організації роботи Консультативно-го центру для батьків.

Самоосвіта

Ознайомитися з норматив-но-правовою базою з питань організації різних форм роботи з батьками вихованців.

до 01 вересня 2021 року

педколектив

 

 

2.

Соціально-педагогічний патронаж «Дошкільна освіта - всім дітям»

Круглий стіл

 

Вивчення соціально-пси-хологічних та педагогічних умов виховання дітей у сім'ях; створення банку даних про дітей та  їх батьків; виявлення замов-лень батьків на консультативну допомогу; облік дітей, які виховуються в умовах сім'ї,  складання  та узгодження списків.

03 вересня

2021 року

директор,

методист,

пр. психолог,

ст. медсестра,

інстр.  з фіз-ри,

музкерівники,

вихователі

3.

Затвердження  розкладу  роботи КЦ для батьків, складу спеціалістів-консультантів та графіку їх роботи.

Повідомлення на інтернет-сайті ЗДО та в телефонному режимі

Познайомити колектив закладу та батьків із специфікою роботи Консультативного центру  та  дошкільного закладу.

04вересня 2021 року

директор

4.

Підготовка методичних рекомендацій та порад для батьків  з питань розвитку, корекції, навчання та виховання дітей дошкільного віку, що виховуються в умовах сім'ї.

Вивчення запитів  батьків

Батьківська пошта

Вивчити рівень обізнаності   батьків  з вимогами держав-них стандартів дошкільної освіти, програм розвитку дітей дошкільного віку; надання всебічної допомоги сім'ї у розвитку, вихованні та навчанні дітей.

09-10 вересня 2021 року

директор,

методист,

пр. психолог,

інстр. з фіз-ри,

музкерівники,

ст. медсестра,

вихователі

5.

Здійснення відповідного  обстеження дітей, що не відвідують ЗДО, різними спеціалістами (за запитами батьків).

Індивідуальна      співбесіда з дітьми, спостереження міні-заняття

Визначити індивідуально-психологічні особливості  дитини, що  дає змогу оці-нити її фізичний стан і прогнозувати подальші завдання розвитку.

протягом року

пр. психолог. методист, вихователі

Робота з батьками

1.

Опитування батьків  з питань:

- організації життєдіяльності дітей в умовах сім'ї;

- форм психолого-педагогічної допомоги щодо розвитку дітей.

Вивчення запитів батьків

Батьківська пошта (у телефонному режимі)

Вивчити умови виховання дитини в сім'ї та потреби батьків щодо вирішення проблем розвитку, нав-чання та виховання дітей.

14-15 вересня 2021 року

 

 

директор,

методист,

пр. психолог

 

2.

Дошкільну освіту - всім дітям!

Віртуальна екскурсія по ЗДО (за матеріалами сайту)

Презентація освітнього середовища, дидактичних посібників, умов для фізич-ного та психічного розвитку дітей; встановлення   партнерства і співробітни-цтва між ЗДО, батьками і їхніми дітьми.

30 вересня   2021 року

директор, методист, вихователі,

ст. медсестра,

пр. психолог

3.

Виконуємо державні стандарти дошкільної освіти разом з батьками.

Лекторій.

Інформація на сайті ЗДО.

Розкрити зміст 7 освітніх напрямів БКДО та вимоги програми щодо розвитку старшого дошкільника.

10 вересня 2021 року

13.00 год

директор, методист, вихователі старших груп

4.

Батьківські помилки у вихованні дітей та як їх уникнути.

Групова  консультація.

Інформація на сайті  ЗДО

Ознайомити батьків з методами виховання   дошкіль-ників в умовах сім'ї; надати консультативну допомогу.

30 вересня   2021 року

14.00 год

методист Семенюк Р.Ф.

5.

Як створити розвивальне середовище вдома?

Педагогічна просвіта

Розкрити значення розвивального середовища для розвитку дитини в умовах сім'ї.

09 жовтня 2021 року

13.00 год

вихователь Левкович С.В.

6.

Гаджети в житті дитини.

Консультація для батьків

Інформація на сайті  ЗДО

Розкрити особливості та правила виховання сучасного дошкільника; надати практичні поради батькам щодо комп'ютерної залежності дитини.

15 жовтня 2021 року

13.00 год

методист

Семенюк Р.Ф.

7.

Як цікаво й ефективно проводити час з дітьми під час карантину?

Порадник для батьків

Інформація на сайті  ЗДО

Надати практичні поради батькам щодо організації розвивальної роботи з дітьми вдома.

 

19 жовтня 2021 року

13.00 год

вихователь

Храпко С.А.

8.

Що потрібно знати батькам про коронавірус?

Консультація

Інформація на сайті  ЗДО

Надати практичні поради батькам з проблеми профілактики захворю-вання на коронавірус.

24 жовтня 2020 року

13.00 год

м\с старша

Решетнік Ю.Л.

9.

Поради батькам, як правильно одягати дитину взимку, щоб не захворіти.

Групова консультація.

Інформація на сайті  ЗДО

Надати поради батькам щодо вимог та підбору іграшок для дітей дошкільного віку.

30 жовтня 2021 року

13.00 год

вихователь Лазаришина І.

10.

Логіко-математичний розвиток старших дошкільників.

Практичний порадник

Інформація на сайті  ЗДО

Надати практичні поради батькам з проблеми формування логіко-матема-тичної компетентності дошкільників напередодні вступу до школи.

02 листопада 2021 року

вихователь Корнійчук О.А.

11.

Роль дидактичних ігор у формуванні соціального здоров'я дошкільників.

Порадник для батьків.

Інформація на сайті ЗДО

Розширити знання батьків про значення та особливості дидактичних ігор у збагаченні досвіду та формуванні соціального здоровя дитини.

12 листопада 2021 року

11.00 год

вихователь

Сенюк Н.Г.

12.

Шляхи та методи формування емоційного інтелекту дитини.

Консультація-інструктаж. Інформація на сайті ЗДО

Розширити знання батьків про шляхи та методи формування емоційного інтелекту дитини напередодні вступу у НУШ; надати консультативну допомогу.

12 листопада 2021 року.

13.00.год

пр. психолог Віннічук Ю.М

13.

Мовленнєвий розвиток дитини напередодні вступу до НУШ.

Батьківський лекторій. Інформація на сайті ЗДО

Збагатити знання батьків про вимоги освітньої програми щодо мовленнє-вого розвитку дитини напередодні її вступу до школи; надати консульта-тивну допомогу

19 листопада 2021 року

вихователь Меланчук Л.М.

14.

Які наслідки дитячої гіподинамії?

Групова консультація.

Інформація на сайті  ЗДО.

Розширити знання батьків про значення активного рухового режиму у житті дошкільника; надати консультативну допомогу

27 листопада 2021 року

13.00.год

інстр. з ф-ри

Момоток Т.Р.

15.

Про важливість щеплень для дітей

 

Групова консультація.

Інформація на сайті  ЗД)

Розширити знання батьків про значення профілактичних щеплень дітей від різних інфекційних захворювань

02 грудня 2021 року

13.00 год

м/с старша Жук Н.О.

16.

Пам'ятка для батьків з правового виховання дошкільників

Пам'ятка 

Інформація на сайті ЗДО

Збагатити знання батьків про права дитини та їх відповідальність за недотримання вимог Конвенції ООН про права дитини

 06 грудня

2021року

13.00 год

методист

Семенюк Р.Ф.

17.

Вимоги освітньої програми щодо навча-ння дошкільників елементів грамоти напередодні вступу до НУШ

Практикум для батьків. Інформація на сайті  ЗДО.

Ознайомити батьків з вимогами програми щодо навчання дошкільників читанню; надати практичну та консультативну допомогу.

10 грудня 2021 року

13.00 год

 

вихователь Малютіна О.В

18.

Як у дошкільників формувати навички сталого способу життя?

 

Групова консультація.

Інформація на сайті  ЗДО

Ознайомити батьків з вимогами програми щодо формування у дітей навичок поведінки, орієнтованих на сталий розвиток

17 грудня 2021 року

13.00 год

вихователь Нестерчук А.Ф

19.

Як правильно організовувати художню діяльність дітей раннього віку

Групова консультація.

Інформація на сайті  ЗДО

Надати батькам консультативну допомогу щодо особливостей формування мистецько-творчої компетентності малюків

24 грудня 2021 року

13.00 год

вихователь

Рудяк Т.М.

20.

 

Чим зайняти чомучку вдома?

Семінар-прктикум Інформація на сайті ЗДО

Надати батькам практичні поради щодо виховання у дітей інтересу до навчально-пізнавальної діяльності, мотивації до виконання творчих завдань.

04 січня

2022 року 13.00 год

пр. психолог Віннічук Ю.М.

21.

Яка роль прогулянки на свіжому повітрі у зміцненні здоров'я дитини?

Групова консультація.

Інформація на сайті  ЗДО.

Збагатити знання батьків про оздоровче значення прогулянок на свіжому повітрі та особливості їх проведення у зимовий період.

09 січня 2022 року

12.00 год

інстр. з ф-ри Бобрикова М.Ю

22.

Які культурно-гігієнічні навички форму-вати у дитини старшого дошкільного віку?

Порадник для батьків.

Інформація на сайті ЗДО.

Ознайомити батьків з переліком культурно-гігієнічних навичок молодшого дошкільника, передбачених вимогами освітньої програми для ЗДО.

14 січня 2022 року

13.00 год

вихователь

Павлюк Ю.А.

23.

1.    Які прийоми розвитку творчого/креативного мислення дошкільників?

 

Педагогічна просвіта

Інформація на сайті ЗДО.

Поглибити знання батьків про методи та особливості розвитку творчих здібностей дитини в умовах сім'ї; надати консультативну допомогу

21 січня

2022 року

13.00 год

вихователь Українець І.В.

 

24.

Чому більшості шестирічок складно адаптуватися до школи?

Групова  консультація

Інформація на сайті ЗДО

Ознайомити батьків з основними причинами важкої адаптації дитини у школі; надати консультативну допомогу.

04 лютого 2022 року 13.00 год

вихователь Корнійчук О.А

25.

Гігієна прийняття їжі вдома та як запобігти харчовим отруєнням дітей

Групова  консультація.

Інформація на сайті ЗДО

Ознайомити батьків із правилами прийому їжі, корисними та шкідливими для дитини продуктами харчування.

11 лютого

2022 року

11.00 год

м/с старша

Решетнік Ю.Л

26.

Гігієнічні вимоги до одягу дитини

Групова консультація.

Інформація на сайті

Надати батькам практичні поради щодо гігієнічних вимог до одягу та взуття дитини

18 лютого 2022 року

13.00 год

м/с старша Жук Н.О.

27.

Вимоги освітньої програми щодо форму-вання природничо-екологічної компе-тентності дитини напередодні вступу до НУШ.

Батьківський лекторій. Інформація на сайті ЗДО

Ознайомити батьків з вимогами програми ЗДО з освітньої лінії «Дитина в природному довкіллі» та надати консультативну допомогу.

25 лютого 2022 року 13.00 год

вихователь

Патій І.В.

28.

Завдання та шляхи здійснення морально-духовного виховання дошкільників.

 

Групова консультація Інформація на сайті ЗДО

Надати консультативну допомогу батькам щодо виховання дітей на християнських цінностях

28 лютого

2022 року

13.00 год

вихователь Станіцька Т.С.

29.

Особливості та завдання формування мистецько-творчої  компетентності дитини 6-го року життя.

Групова консультація.

Інформація на сайті

Ознайомити батьків з вимогами БКДО з освітньої лінії «Дитина у світі мистецтваі» та надати їм  консультативну допомогу.

01 березня 2022 року

13.00 год

вихователь Степанюк І.М.

30.

Як сформувати у дітей позитивне ставлення до школи?

Бесіда-діалог. Інформація на сайті ЗДО

 

Озброїти батьків знаннями щодо формування у дитини позитивного ставлення до школи та надати практичні поради.

04 березня 2022 року 13.00 год

вихователь

Вернюк С.В.

31.

Які оздоровчі технології мають місце у фізичному розвитку дошкільників?

Порадник для батьків.

Інформація на сайті ЗДО

Розкрити батькам значення систематичного використання оздоровчих технологій у зміцненні здоров'я дитини.

11 березня 2022 року

13.00 год

інстр. з фіз-ри Бобрикова М.

32.

Основні критерії готовності дитини до НУШ.

Практикум для батьків.

Інформація на сайті ЗДО

Розкрити батькам основні критерії готовності дитини до школи відповідно до вимог оновленого БКДО; надати їм   практичну допомогу.

25 березня 2022 року

15.00 год

методист

Семенюк Р.Ф.

33.

Що варто знати батькам про підготовку дітей до школи?

Педагогічна просвіта

Інформація на сайті ЗДО

Розкрити батькам особли-вості готовності дитини до школи і шкільних навантажень в умовах НУШ.

08 квітня 2022 року

13.00 год

вихователь Меланчук Л.М.

34.

Що потрібно для успішного старту першокласника

Групова консультація.

Інформація на сайті ЗДО

Надати практичні поради батькам з підготовки дітей до школи.

18 квітня 2022 року 13.00 год

вихователь

Храпко С.А.

35.

Правила надання першої домедичної допомоги дітям.

Практикум для батьків. Інформація на сайті ЗДО

Надати практичні поради   щодо дотримання правил надання першої домедичної допомоги дітям.

26 квітня 2022 року

10.00 год

м\с старша Жук Н.О.

36.

Важливі аспекти готовності дитини до школи. Тест «Чи готова дитина до школи?»

Онлайн-семінар-практикум.

Інформація на сайті ЗДО

Навчити батьків проводити перевірку готовності дитини до школи в домашніх умовах; надати практичні поради

14 травня 2022 року

15.00 год

методист

Семенюк Р.Ф.

37.

Музично-естетичне дійство «Випускний бал у дитячому садку».

Перегляд свята-онлайн

Надати можливість батькам онлайн-перегляду  випуск-них свят з метою ознайом-лення з результатами робо-ти з музично-естетичного розвитку дітей на кінець д.в.

25-28 травня 2022 року 10.30 год

музкерівники:

Денисюк О.М.,

Ревер О.Є.

38.

Безпека дітей влітку.

Групова консультація. Інформація на сайті ЗДО.

Надати практичні поради щодо літнього оздоровлення дитини у відповідності до її індивідуальних особливостей.

28 травня 2022 року

16.00 год

м\с старша

Решетнік Ю.Л.