Як скласти протокол батьківських зборів у ЗДО

Усі засідання батьківських зборів у закладі дошкільної освіти потрібно протоколювати. Складайте протокол батьківських зборів після кожної зустрічі. Дізнайтеся, як саме це зробити.

Навіщо складати протокол

Іноді складання протоколу вважають необов'язковою і зайвою частиною проведення батьківських зборів. Але саме в цьому документі відображена інформація про основні домовленості і плани. Правильно складений протокол може застрахувати заклад дошкільної освіти від можливих непорозумінь і проблем, бути доказом правомірності дій працівників ЗДО.   Виберіть секретаря, в обов'язки якого входитиме стенографування, впорядкування документації. Він заноситиме до протоколу короткий виклад кожного питання із зазначенням прізвища, імені й по батькові кожного доповідача.

Що у протоколі батьківських зборів?

Протокол містить реквізити. Постійні реквізити наносять під час виготовлення уніфікованої форми чи бланка протоколу, а змінні - під час його складання. Немає чітко встановленої форми протоколу батьківських зборів. Для спрощення роботи скористайтеся нашими рекомендаціями.

У шапці:

назва організації вищого рівня назва навчального закладу

назва документу (Протокол)

дата проведення зборів і реєстраційний індекс протоколу

місце складання (Н-д, м. Київ)

заголовок до тексту

Присутні:

Голова - прізвище, ініціали

Секретар - прізвище, ініціали

Присутні - прізвища та ініціали присутніх в алфавітному порядку або зазначте загальну кількість учасників із посиланням на список, який додається.

Описуючи порядок денний, сформулюйте питання, зазначте ініціали та прізвище доповідача. Пункти порядку денного пронумеруйте. Далі опишіть кожне питання за таким планом:

СЛУХАЛИ: прізвище, ініціали доповідача (зміст доповіді подають від третьої особи однини або зазначають про наявність доповіді у вигляді додатка)

ВИСТУПИЛИ: прізвище, ініціали і посада особи, яка виступала (зміст виступу подають від третьої особи однини)

ВИРІШИЛИ: сформулюйте рішення або ухвалу, пронумеруйте рішення. 

По кожному питанню з порядку денного пропишіть ці три пункти (слухали, виступили, ухвалили). У кінці документа зазначте голову та секретаря батьківських зборів у такому порядку:

Голова           Особистий підпис    Ініціал(и), прізвище

Секретар        Особистий підпис    Ініціал(и), прізвище

 

Якщо на зборах прийняли важливе рішення, ознайомте з ним усіх батьків, навіть якщо вони були відсутні. Як це зробити:

- прикріпіть повідомлення на інформаційному стенді ЗДО

- опублікуйте на сайті ЗДО

- опублікуйте в офіційній групі дитсадка у соцмережі.

Також до протоколу можна додати список ознайомлення батьків, у якому кожен присутній розпишеться напроти свого прізвища на підтвердження того, що він ознайомлений із рішенням. Не вносьте у протокол рішення, що стосуються психологічної чи педагогічної діагностики, поради й особисті звернення, рекомендації, деталі конфіденційного спілкування.

Джерело:  https://www.pedrada.com.ua/article/2229-yak-sklasti-protokol-batkvskih-zborv-u-zdo?utm_source=letternews&utm_medium=letter&utm_campaign=letternews_2018.10.30_rnvp_readers_60623&ustp=F