Гаврильчик Олена Василівна

В 1981 році вступила до Дубенського педагогічного училища, яке закінчила в 1983 році. Має неповну вищу педагогічну освіту за спеціальністю «Викладання в початкових класах загальноосвітньої школи», кваліфікацією – вчитель початкових класів. Працює у Квасилівському закладі дошкільної освіти (ясла-садок) на посаді вихователя з 1988 року. За результатами попередньої атестації від 28.03.2018 року - відповідає займаній посаді та раніше присвоєному 11-му тарифному розряду. У поточному навчальному році має педагогічне навантаження 27 годин на тиждень, працює у середній групі. У березні 2022 року пройшла курси підвищення кваліфікації у РОІППО та виконала випускну роботу з проблеми «Розвиток мовлення дітей раннього віку засобами пальчикових ігор».

Знає законодавчі та нормативно-правові акти і документи з питань розвитку, навчання й виховання, Державні стандарти дошкільної освіти. Дотримується вимог з охорони праці та безпеки життєдіяльності, санітарних правил та норм, протиепідемічних правил, засад раціональної організації праці і відпочинку під час організації освітнього середовища. Створює емоційно-комфортну атмосферу та сприятливі умови для розвитку, виховання і навчання дошкільників, у тому числі, в умовах правового режиму воєнного стану. Проєктує та організовує групове приміщення відповідно до цілей і завдань освітнього процесу з урахуванням принципів універсального дизайну та розумного пристосування, вимог освітньої програми закладу та інтересів і потреб здобувачів освіти.

Реалізує принципи командної взаємодії у професійній діяльності, співпрацює з батьками на засадах партнерства і взаємної відповідальності. Планує та прогнозує результати освітнього процесу відповідно до вимог Державного стандарту дошкільної освіти та освітньої програми закладу. Розподіляє робочий час відповідно до педагогічного навантаження для ефективної організації, забезпечення ресурсами та реалізації завдань освітнього процесу. Здійснює документування освітньої діяльності відповідно до номенклатури справ вихователя. Володіє державною мовою.

Добирає доцільні технології, методи, форми та засоби організації освітнього процесу для досягнення результатів освітнього процесу. Організовує та підтримує провідні види дитячої діяльності відповідно до дидактичних цілей і поставлених завдань. Створює умови для всебічного розвитку дітей, формування у них життєвої компетентності відповідно до Базового компонента дошкільної освіти та освітньої програми закладу, моделює зміст освіти. Використовує компетентнісний, діяльнісний, інтегрований підходи до вирішення освітніх завдань. Обирає доцільні форми, методи, критерії та індикатори моніторингу якості освітньої діяльності. Коригує освітній процес з урахуванням результатів оцінювання рівня сформованості компетентностей кожної дитини відповідно до індивідуальних потреб, залучає всіх учасників освітнього процесу для реалізації індивідуальної освітньої траєкторії дитини.

Знає зміст професійного стандарту вихователя і вимоги до професійної діяльності: форми, методи, засоби організації освітнього процесу та різних видів діяльності дітей; відповідні програмно-методичні рекомендації та документи; перспективний пе­дагогічний досвід провідних педагогів; види і вимоги до документування професійної діяльності, основні підходи до планування освітнього процесу; індивідуальні особливості дітей, вимоги до рівня їх розвиненості, вихованості та навченості відповідно до БКДО. Аналізує та оцінює результати власної професійної діяльності, рівень сформованості професійних компетентностей відповідно до вимог професійного стандарту «Вихователь закладу дошкільної освіти», виявляє власні потреби у професійному розвитку, планує самоосвітню діяльність. Успішно провела творчий звіт з індивідуальної проблеми «Розвиток мовлення дітей раннього віку засобами пальчикових ігор». Матеріали досвіду роботи узагальнила у методичний посібник із презентацією дидактичних засобів для втілення творчих напрацювань у роботі з дошкільниками.

Дбає про змістовне предметно-ігрове розвивальне середовище у групі, структурними елементами якого є система дидактичних, театралізованих, рухливих, настільно-друкованих розвивальних ігор. Є активним учасником різних форм методичної роботи, організованих у різні способи (офлайн, онлайн). Брала активну участь в роботі садового методичного об'єднання вихователів, відвідувала консультації, майстер-класи, семінари-практикуми, засідання педагогічного клубу «Майстерня успіху»; готує виступи із самоаналізом своєї діяльності; є активним учасником професійних конкурсів у ЗДО та професійних спільнот вихователів.

Орієнтується в інформаційному просторі, критично оцінює та добирає інформацію, використовує ІКТ та електронні освітні ресурси для організації освітнього процесу і професійного спілкування, дотримується академічної доброчесності та педагогічної етики. Поважає гідність, права, свободи і законні інтереси усіх учасників освітнього процесу. Надає консультативну та інформаційну підтримку батькам щодо навчання, виховання і розвитку здобувачів освіти.

Життєве кредо. Не кажи світові про те, що ти хочеш зробити - покажи, як ти це робиш.

Улюблений вислів. Все, що нас не вбиває, робить нас сильнішими.

ЗАПРОШУЄМО ДО ПЕРЕГЛЯДУ КРАЩИХ СВІТЛИН ТВОРЧОЇ ПЕДАГОГІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
ОЛЕНИ ВАСИЛІВНИ ГАВРИЛЬЧИК:

ПЕДАГОГІЧНА РАДА-ЗВІТ з проблеми "Атестація педагогічних працівників ЗДО"-2023 http://leleka.rv.ua/pedagogichna-rada-z-problemy-atestaciya-pedagogichnyh-pracivnykiv-zdo.html

ТВОРЧИЙ ЗВІТ З ПРОБЛЕМИ САМООСВІТИ-2023 http://leleka.rv.ua/tvorchyy-zvit-vyhovatelya-oleny-gavryl-chyk-z-indyvidual-noyi-problemy-samoosvity.html

http://leleka.rv.ua/vyvchennya-profesiynoyi-diyal-nosti-vyhovatelya-o.-gavryl-chyk.-pereglyad-integrovanogo-zanyattya-kosmichna-mandrivka-v-seredniy-grupi-11.html

http://leleka.rv.ua/vyvchennya-profesiynoyi-diyal-nosti-vyhovatelya-o.-gavryl-chyk.-pereglyad-organizaciyi-osvitn-oyi-diyal-nosti-u-ii-polovynu-dnya-v-seredniy-grupi-11.html

http://leleka.rv.ua/vyvchennya-profesiynoyi-diyal-nosti-pedagoga-o.-gavryl-chyk.-pereglyad-zanyattya-z-matematyky-u-seredniy-grupi-11.htmlм

http://leleka.rv.ua/bdzhilky-trudivnyci.-fizkul-turna-rozvaga-v-grupi-ditey-rann-ogo-viku-1.html

http://leleka.rv.ua/odyagnemo-lyal-ku-na-progulyanku.-zanyattya-z-movlennyevogo-spilkuvannya-v-grupi-ditey-rann-ogo-viku-1.html

http://leleka.rv.ua/v-gostyah-u-kazky-kolobok-.-integrovane-zanyattya-u-grupi-ditey-rann-ogo-viku-1.html

http://leleka.rv.ua/tyzhden-znan-z-osnov-bezpeky-zhyttyediyal-nosti.-zanyattya-na-temu-dytyna-i-vulycya-v-grupi-rann-ogo-viku-1..html

 http://leleka.rv.ua/suchasnyy-osvitniy-prostir-zdo.-vidbuvsya-oglyad-konkurs-na-krashchyy-bizibord.html

Творчий звіт-презентація за міжатестаційний період  

http://leleka.rv.ua/index.php?m=content&d=view&cid=1170

http://leleka.rv.ua/vidbulasya-pedagogichna-rada-pro-atestaciyu-pedagogichnyh-pracivnykiv.html

http://leleka.rv.ua/tematychne-zanyattya-rozvaga-moya-mama-naykrashcha-v-grupi-ditey-rann-ogo-viku-1.html

http://leleka.rv.ua/ide-atestaciya-pedagogiv.-pereglyad-syuzhetno-vidobrazhuval-noyi-gry-lyal-ka-zahvorila-u-grupi-ditey-rann-ogo-viku-1-vyhovatel-gavryl-chyk-o.v..html

http://leleka.rv.ua/rayonne-metodychne-ob-yednannya-vyhovateliv-grup-rann-ogo-viku-2.html

http://leleka.rv.ua/index.php?m=news&d=edit&nid=453

http://leleka.rv.ua/ide-atestaciya-pedagogiv.-pereglyad-zanyattya-ekskursiyi-v-mini-muzey-narodoznavstva-v-grupi-ditey-rann-ogo-viku-1-vyhovatel-gavryl-chyk-o.m..html

 http://leleka.rv.ua/malyukam-osoblyva-uvaga-organizaciya-osvitn-ogo-procesu-v-grupi-ditey-rann-ogo-viku-1.html