Наступність у роботі ЗДО і школи

Забезпечення наступності між ЗДО та НУШ

Наступність - це дидактичний принцип забезпечення передумов до шкільного навчання. Інакше кажучи, наступність виступає загальнопедагогічним методом забезпечення готовності дитини до навчання в школі без будь-яких негативних наслідків для її психіки...

Інструктивно-методичні рекомендації щодо забезпечення наступності дошкільної та початкової освіти

Забезпечення неперервності здобуття людиною освіти є можливим за умови реалізації принципів перспективності і наступності між суміжними ланками освіти, зокрема дошкільною і початковою. З переходом загальної середньої освіти на нові терміни, структуру та зміст навчання актуалізується питання пошуку шляхів забезпечення цілісного розвитку особистості на різних рівнях освіти...

Семінар-практикум «Наступність між дошкільною та початковою ланками освіти в рамках впровадження концепції «Нова українська школа»

26 квітня 2018 року у Квасилівському ЗДО (ясла-садок) відбувся спільний зі школою семінар-практикум з проблеми «Наступність між дошкільною та початковою ланками освіти в рамках розбудови Нової української школи»...

Як підвищити якість дошкільної освіти

Якісна освіта - це освіта, спрямована на формування нової життєво компетентної особистості, це освіта, яка враховує сутнісні індивідуальні характеристики кожної дитини, розкриває та розвиває її задатки й обдаровання і на цій основі забезпечує максимальну реалізацію її потенціалу; це освіта, здатна до безперервної модернізації та інновацій, потенційно спроможна давати адекватні відповіді на виклики цивілізації; це освіта, яка забезпечує відповідність освітнього процесу та змісту освіти прийнятим Державним стандартам (В. Кремінь)...

Формування образу ідеального першокласника напередодні вступу дитини до школи

 Для успішного опанування навчальною діяльністю для дитини важливими є такі вміння...

 

Психологічний портрет ідеального першокласника

Перехід від дошкільного до шкільного віку називають малою кризою, критичним віком. Пристосування шестирічних дітей до шкільного життя залежить від сформованості в них готовності до навчання в школі...

Методичні рекомендації з питань наступності між ланками дошкільної та початкової освіти

На сучасному етапі розвитку освітнього середовища завданнями співпраці ДНЗ і школи є:

  • створення психолого-педагогічних умов, що забезпечують сприятливий перебіг процесу адаптації першокласників до шкільного навчання (природність переходу з дитячого садка в школу);
  • поліпшення підготовки до навчання в школі 5-6 річних дітей;
  • поглиблення інтересу дошкільників до життя в школі;
  • надання допомоги сім'ї в новій ситуації, що виникає при підготовці до навчання в школі і при вступі дитини до школи...
Державні стандарти дошкільної та початкової освіти: порівняльний аналіз

На базі Квасилівського ДНЗ (ясла-садок) відбувся проблемний семінар для працівників дошкільної освіти та школи "Наступність у роботі ДНЗ і школи: зв'язок програм, методів і форм навчання", у ході якого розглянуті питання про забезпечення взаємодії в освітній роботі з дітьми старшого дошкільного і молодшого шкільного віку та проведений чіткий аналіз двох Державних стандартів...