Інноваційні технології науково-методичної роботи

Методи активізації креативного мислення та розвитку творчих здібностей дошкільників за системою ТРВЗ. Консультація-практикум для вихователів ЗДО

Одним із основних завдань сучасної дошкільної освіти є розвиток творчих здібностей дошкільників, їх креативного мислення. Креативність мислення - здатність висловлювати незвичайні ідеї, нетрадиційно мислити, швидко розв'язувати проблемні ситуації, доводити свою думку, відмовлятися від стереотипних способів мислення. Сучасна дошкільна освіта потребує від фахівців професіоналізму, мобільності, здатності до творчого використання нової інформації та освітніх технологій на практиці. Інноваційні педагогічні технології - це цілеспрямоване, систематичне й послідовне впровадження в освітню практику оригінальних, новаторських способів, методів і прийомів, педагогічних дій і засобів. Однією з інноваційних педагогічних технологій, яка активно впроваджується у ЗДО і сприяє розвитку творчих здібностей дошкільників, активізації їх креативного мислення, є технологія розвитку творчої особистості - ТРВЗ Г. Альтшуллера.

МЕТОДИЧНА РОБОТА В ЗАКЛАДІ ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ

Успіх роботи закладу дошкільної освіти багато в чому залежить від рівня професійно-педагогічної компетентності вихователів. Тому головне в науково-методичній роботі закладу дошкільної освіти − надання систематичної, своєчасної і достатньо практичної допомоги вихователям...

Використання ІКТ-технологій в методичній роботі ЗДО: зростаємо професійно

Із запровадженням освітньої реформи "Нова українська школа" сьогодні в Україні йде активне становлення нової системи освіти, орієнтованої на входження у світовий інформаційно-освітній простір. Цей процес супроводжується істотними змінами в педагогічній теорії і практиці освітнього процесу, пов'язаними із внесенням коректив у зміст технологій навчання... 

ПОЛОЖЕННЯ про огляд-конкурс на кращий міні-музей групи

Застосування музейної педагогіки у дитячому садку відіграє важливу роль для естетичного, мовленнєвого, громадянського виховання дошкільників, підсилює здатність тонко відчувати всі барви життя, вчить орієнтуватися в цінностях сучасного світу, готує дітей до шкільного життя, формує національну самосвідомість майбутніх громадян...

Методика векторного моделювання освітнього середовища: стилі управління, основні типи середовища

Стиль управління - це не тільки важливий фактор розвитку колективу, розвитку у педагогів ініціативи та самостійності, але він є і критерієм оцінювання діяльності керівника...

Щодо визначення рівня розвитку дитини старшого дошкільного віку за допомогою кваліметричної моделі

 Якість дошкільної освіти визначається за численними параметрами, основними з яких є цілісний гармонійний розвиток дитини дошкільного віку та її готовність до наступної ланки освіти - початкової школи - і життя в сучасному соціумі...

Планування методичної роботи в ДНЗ: інноваційні підходи

Організація та планування методичної роботи з педагогічними кадрами в дошкільному закладі має носити діагностично-прогностичний характер, оскільки лише знання особистісних рис усіх категорій педагогічних працівників, їхніх проблем і потреб, рівня творчих здібностей і професійної майстерності дає можливість методисту грамотно, змістовно та результативно спланувати методичну роботу,  враховуючи умови дошкільного навчального закладу...

Використання інформаційно-комунікаційних технологій в ДНЗ Пам'ятка для педагогів

Використання  інформаційно-комунікаційних технологій в ДНЗ: крок за кроком 

  • Активне використання в навчально-виховному процесі комп'ютерних технологій (комп'ютера, копіювального пристрою, Інтернету, мультимедійного центру).
  • Активне поширення просвітницьких матеріалів для батьків та громадськості на інформаційних стендах (тематичні стенди, ширми тощо).
  • Активне поширення просвітницьких матеріалів для батьків та громадськості через ЗМІ (преса, радіо, телебачення, сайт в Інтернеті)...
Інтерактивні технології навчання та управлінської діяльності

У сучасному ДНЗ, незважаючи на могутню технологізацію процесу навчання, більшість педагогів віддає перевагу пояснювально-ілюстративному способу подачі нового матеріалу. У цьому випадку дитина одержує готову для вживання інформацію, тобто залишається пасивним слухачем, а часто й байдужим...

Використання ІКТ в методичній роботі

Сьогодні не обійтися без активного використання ІКТ-технологій в сучасному закладі освіти. Наводимо основні аргументи ІКТ-технологізації  у науково-методичній роботі ДНЗ...