Інноваційні технології науково-методичної роботи

МЕТОДИЧНА РОБОТА В ЗАКЛАДІ ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ

Успіх роботи закладу дошкільної освіти багато в чому залежить від рівня професійно-педагогічної компетентності вихователів. Тому головне в науково-методичній роботі закладу дошкільної освіти − надання систематичної, своєчасної і достатньо практичної допомоги вихователям...

Використання ІКТ-технологій в методичній роботі ЗДО: зростаємо професійно

Із запровадженням освітньої реформи "Нова українська школа" сьогодні в Україні йде активне становлення нової системи освіти, орієнтованої на входження у світовий інформаційно-освітній простір. Цей процес супроводжується істотними змінами в педагогічній теорії і практиці освітнього процесу, пов'язаними із внесенням коректив у зміст технологій навчання... 

ПОЛОЖЕННЯ про огляд-конкурс на кращий міні-музей групи

Застосування музейної педагогіки у дитячому садку відіграє важливу роль для естетичного, мовленнєвого, громадянського виховання дошкільників, підсилює здатність тонко відчувати всі барви життя, вчить орієнтуватися в цінностях сучасного світу, готує дітей до шкільного життя, формує національну самосвідомість майбутніх громадян...

Методика векторного моделювання освітнього середовища: стилі управління, основні типи середовища

Стиль управління - це не тільки важливий фактор розвитку колективу, розвитку у педагогів ініціативи та самостійності, але він є і критерієм оцінювання діяльності керівника...

Щодо визначення рівня розвитку дитини старшого дошкільного віку за допомогою кваліметричної моделі

 Якість дошкільної освіти визначається за численними параметрами, основними з яких є цілісний гармонійний розвиток дитини дошкільного віку та її готовність до наступної ланки освіти - початкової школи - і життя в сучасному соціумі...

Про нову редакцію програми «Я у Світі» (2014)

  Програма розвитку дитини дошкільного віку «Я у Світі» в новій редакції повністю відповідає структурі Базового компонента дошкільної освіти...

Планування методичної роботи в ДНЗ: інноваційні підходи

Організація та планування методичної роботи з педагогічними кадрами в дошкільному закладі має носити діагностично-прогностичний характер, оскільки лише знання особистісних рис усіх категорій педагогічних працівників, їхніх проблем і потреб, рівня творчих здібностей і професійної майстерності дає можливість методисту грамотно, змістовно та результативно спланувати методичну роботу,  враховуючи умови дошкільного навчального закладу...

Використання інформаційно-комунікаційних технологій в ДНЗ Пам'ятка для педагогів

Використання  інформаційно-комунікаційних технологій в ДНЗ: крок за кроком 

  • Активне використання в навчально-виховному процесі комп'ютерних технологій (комп'ютера, копіювального пристрою, Інтернету, мультимедійного центру).
  • Активне поширення просвітницьких матеріалів для батьків та громадськості на інформаційних стендах (тематичні стенди, ширми тощо).
  • Активне поширення просвітницьких матеріалів для батьків та громадськості через ЗМІ (преса, радіо, телебачення, сайт в Інтернеті)...
Інтерактивні технології навчання та управлінської діяльності

У сучасному ДНЗ, незважаючи на могутню технологізацію процесу навчання, більшість педагогів віддає перевагу пояснювально-ілюстративному способу подачі нового матеріалу. У цьому випадку дитина одержує готову для вживання інформацію, тобто залишається пасивним слухачем, а часто й байдужим...

Використання ІКТ в методичній роботі

Сьогодні не обійтися без активного використання ІКТ-технологій в сучасному закладі освіти. Наводимо основні аргументи ІКТ-технологізації  у науково-методичній роботі ДНЗ...