Використання інформаційно-комунікаційних технологій в ДНЗ Пам'ятка для педагогів

 • Активне використання в навчально-виховному процесі комп'ютерних технологій (комп'ютера, копіювального пристрою, Інтернету, мультимедійного центру).
 • Активне поширення просвітницьких матеріалів для батьків та громадськості на інформаційних стендах (тематичні стенди, ширми тощо).
 • Активне поширення просвітницьких матеріалів для батьків та громадськості через ЗМІ (преса, радіо, телебачення, сайт в Інтернеті).
 • Активна просвітницька робота через сайт ДНЗ.
 • Періодичний випуск газети ДНЗ та групи, сімейних газет, фотовиставок.
 • Активна видавнича діяльність всіх членів педагогічного колективу (звіти, брошури, методичні рекомендації, наукові статті вихователів, інформаційні бюлетені, статті з досвіду роботи про запровадження інноваційних технологій, авторських програм, систем роботи; практичні посібники; авторські твори тощо).
 • Активне поширення іміджевої продукції ДНЗ, групи (дипломи, нагороди, вітальні листівки, календарі, запрошення, бейджики, рекламні інформаційні матеріали - листівки, бюлетені, буклети тощо, які відбивають назву дитячого садка чи групи).
 • Ведення літопису дошкільного закладу, групи.
 • Ведення книги відгуків для батьків та громадськості, гостей ДНЗ.
 • Використання РR-технологій (зв'язок з громадськістю): «Скринька запитань та пропозицій»; надання достовірної інформації про ДНЗ у ЗМІ та заслуховування зворотної інформації, суспільної думки громадян (через сайт, радіо, пресу, телебачення); публічні виступи громадян; анкетування батьків та громадськості, бліц-опитування; Інтернет-збори батьків та громадськості тощо.
 • Використання друкованої символіки групи, ДНЗ.
 • Випуск рекламних роликів, презентаційних фільмів про життя групи, ДНЗ.
 • Проведення Днів відкритих дверей для батьків та громадськості.
 • Проведення творчих конкурсів з активним залученням батьків.
 • Проведення колективних переглядів, педрад, семінарів, творчих звітів тощо з активним використання мультимедійних засобів.
 • Ведення картотеки відео-, аудіо-, фотоматеріалів групи, ДНЗ.

       Таким чином, використання в навчально-виховному процесі та в управлінській діяльності ДНЗ радіо, преси, телевізора, магнітофона, відеомагнітофона, комп'ютера (Інтернету), інтерактивної дошки, мультимедійного центру, фото-, аудіо-, відеоматеріалів, схем, таблиць, моделей, репродукцій художніх картин, муляжів, індивідуальних розвивальних карт, планів-карт, логічних ігор тощо вкрай важливо. Весь колектив ДНЗ має досконало володіти навичками вербальної і невербальної комунікації.