Організаційно-методична робота

Про оптимізацію діяльності психологічної служби (Лист МОНУ від 17.09.2015 №1\9-442)

За результатами проведеної роботи розроблені нові зразки документації та протоколів діяльності працівників психологічної служби системи освіти України...

Увесь атестаційний шлях практичного психолога дошкільного закладу

Під час атестації педагогічних працівників, зокрема й працівників психологічної служби системи освіти, відбувається всебічне комплексне оцінювання їхньої професійної діяльності. Спеціально створена атестаційна комісія має виконати такі завдання:

Що має бути у плані практичного психолога закладу дошкільної освіти на рік?

Зразок оформлення плану практичного психолога або соціального педагога закладу дошкільної освіти на рік поданий у Додатку 1 листа МОН України «Про оптимізацію діяльності психологічної служби» від 17.09.2015 № 1/9-442...

Каталог психодіагностичного інструментарію, рекомендований для використання в роботі практичного психолога ЗДО

Каталог психодіагностичного інструментарію,рекомендований для використання в роботі практичного психолога дошкільного навчального закладу є досить великий. Однак, варто професійно підходити до його використання, аби не перевантажувати дітей та вчасно прийти їм на допомогу. У Квасилівському ЗДО (ясла-садок) використовуємо нові методики й технології досить обережно, але систематично й результативно. Ось, деякі з них...

Контроль за плануванням та здійсненням психологічного супроводу в ДНЗ (Виступ до наради керівників ДНЗ)

 У своїй діяльності практичний психолог дошкільного закладу керується, Конституцією України, законами України, указами Президента України, постановами Кабінету Міністрів України, Етичним кодексом психолога, Положенням про психологічну службу системи освіти України, наказами, розпорядженнями і вказівками Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України, відповідних органів управління освітою, міжнародними правовими актами, Загальною Декларацією прав дитини та Конвенцією прав дитини...

Психологічні аспекти організації освітнього процесу в дитячому садку

Діяльність практичного психолога щодо створення пси­хологічно комфортного середовища передбачає як розвивальну ро­боту з дітьми, так і психологічну просвітницьку роботу з батьками та педагогами задля забезпечення всебічної підтримки дитини до­шкільного віку під час її адаптації до умов дитячого садка...