Каталог психодіагностичного інструментарію, рекомендований для використання в роботі практичного психолога ЗДО

 

 

Назва методики

Автор

Джерело

Мета використання

Вікова категорія

1

Методика «Гра»

Крамченкова В.О.

Психодіагностика розвитку дошкільників

Діагностика розвитку ігрових дій

Ранній вік

2

Методика «Оцінка колірного гнозису»

Крамченкова В.О.

Психодіагностика розвитку дошкільників

Діагностика рівня оволодіння колірними сенсорними еталонами

Ранній вік

3

Методика «Колір і форма»

Крамченкова В.О.

Психодіагностика розвитку дошкільників

Діагностика оволодіння сенсорними еталонами форми і кольору

Ранній вік

4

Методика «Наочний гнозис»

Крамченкова В.О.

Психодіагностика розвитку дошкільників

Діагностика рівня оволодіння наочними еталонами

Ранній вік

5

Методика «Вибір за зразком»

Крамченкова В.О.

Психодіагностика розвитку дошкільників

Діагностика функцій порівняння і уваги

Ранній вік

6

Методика «Розрізні картинки»

Крамченкова В.О.

Психодіагностика розвитку дошкільників

Діагностика кон-структивного мислення, сфор-мованості просто-рових відношень і моделювання

Ранній вік

7

Методика «Конструювання за наслідуван-ням»

Крамченкова В.О.

Психодіагностика розвитку дошкільників

Діагностика перцептивних дій, об'єднання елементів у цілісний образ

Ранній вік

8

Методика «Просторовий гнозис»

Крамченкова В.О.

Психодіагностика розвитку дошкільників

Діагностика сформованості просторових співвідношень, орієнтування в наочних діях

Ранній вік

9

Методика «Складання піраміди»

Крамченкова В.О.

Психодіагностика розвитку дошкільників

Діагностика роз-витку перцеп-тивних дій, об'єднання окремих елемен-тів у цілісний образ

Ранній вік

10

 

Методика «Пам'ять»

Крамченкова В.О.

Психодіагностика розвитку дошкільників

Дослідження пам'яті

Ранній вік

11

Методика «Назви іграшки та предмети»

Павелків Р.В., Цигипало О.П.

Психодіагностич-ний інструмент-тарій в умовах дошкільного закладу

Визначення рівня розвитку активного словника

Ранній вік

12

Методика «Хто це?»

Павелків Р.В., Цигипало О.П.

Психодіагностич-ний інструмент-тарій в умовах дошкільного закладу

Визначення рівня розвитку комунікативно-го мовлення

Ранній вік

13

Методика «Розбери і склади мотрійку»

Павелків Р.В., Цигипало О.П.

Психодіагностич-ний інструмента-рій в умовах дошкільного закладу

Визначення рівня розвитку стійкості уваги

Ранній вік

14

Методика «Назви тварини»

Павелків Р.В., Цигипало О.П.

Психодіагностич-ний інструмента-рій в умовах дошкільного закладу

Визначення рівня розвитку образної пам'яті

Ранній вік

15

Методика «Покажи дії»

Павелків Р.В., Цигипало О.П.

Психодіагностич-ний інструмент-тарій в умовах дошкільного закладу

Виявлення рівня розвитку відтворювальної уяви

Ранній вік

16

Методика «Частини мого тіла»

Павелків Р.В., Цигипало О.П.

Психодіагностич-ний інструмент-тарій в умовах дошкільного закладу

Визначення рівня розвитку самовиявлення

Ранній вік

17

Методика «Чого не вистачає на малюнках?»

Нємов Р.С.

Психологія дитинства: практикум. Навч. посібник

Дослідити рівень розвитку сприйняття

3-5 років

18

Методика «Упізнай, хто це?»

Нємов Р.С.

Психологія дитинства: практикум. Навч. посібник

Дослідити цілісність сприйняття

3-5 років

19

Методика «Назви знайомі слова»

Павелків Р.В., Цигипало О.П.

Психологія дитинства: практикум. Навчальний посібник

Визначення рівня словникового запасу

3-5 років

20

Методика «Який, яка, яке?»

Павелків Р.В., Цигипало О.П.

Психологія дитинства: практикум. Навч. посібник

Визначення рівня граматич-ної правильності мовлення

3-5 років

21

 

 

 

 

Методика «Знайди і полічи фігури»

Павелків Р.В., Цигипало О.П.

Психологія дитинства: практикум. Навчальний посібник

Визначення рівня концентра-ції та обсягу уваги

3-5 років

22

Методика «Простав значки у фігурках»

Павелків Р.В., Цигипало О.П.

Психологія дитинства: практикум. Навч. посібник

Визначення рівня переклю-чення та розпо-ділу уваги

3-5 років

23

Методика «Намалюй такі самі фігури»

Павелків Р.В., Цигипало О.П.

Психологія дитинства: практикум. Навч. посібник

Визначення стійкості уваги

3-5 років

24

Методика «Склади картину»

Павелків Р.В., Цигипало О.П.

Психологія дитинства: практикум. Навч. посібник

Визначення рівня сформо-ваності аналізу і синтезу

3-5 років

25

Методика «Склади сходинки»

Павелків Р.В., Цигипало О.П.

Психологія дитинства: практикум. Навч. посібник

Визначення рівня розвитку наочно-дійового мислення

3-5 років

26

Методика «Назви зайве слово»

Павелків Р.В., Цигипало О.П.

Психологія дитинства: практикум. Навч. посібник

Визначення рів-ня розвитку сло-весно-логічного мислення

3-5 років

27

Методика «Запам'ятай і назви слова»

Павелків Р.В., Цигипало О.П.

Психологія дитинства: практикум. Навч. посібник

Визначення рівня розвитку слухової пам'яті

3-5 років

28

Методика «Запам'ятай і назви предмети»

Павелків Р.В., Цигипало О.П.

Психологія дитинства: практикум. Навч. посібник

Визначення рівня розвитку зорової пам'яті

3-5 років

29

Методика «Запам'ятай і назви пари слів»

Павелків Р.В., Цигипало О.П.

Психологія дитинства: практикум. Навч. посібник

Визначення рівня розвитку логічної пам'яті

3-5 років

30

Методика «Казкова країна»

Павелків Р.В., Цигипало О.П.

Психологія дитинства: практикум. Навч. посібник

Визначення рівня розвитку творчої уяви

3-5 років

31

Методика «Мій настрій у кольорі»

Павелків Р.В., Цигипало О.П.

Психологія дитинства: практикум. Навч. посібник

Виявлення емоційного стану

3-5 років

32

Методика «Знайди собі друга»

Павелків Р.В., Цигипало О.П.

Психологія дитинства: практикум. Навч. посібник

Визначення емоційного благополуччя

3-5 років

33

Методика «Який Я?»

Павелків Р.В., Цигипало О.П.

Психологія дитинства: практикум. Навч. посібник

Визначення рівня самооцінки дитини

3-5 років

34

Методика «Вибір в дії»

Павелків Р.В., Цигипало О.П.

Психологія дитинства: практикум. Навч. посібник

Вивчення й оцін-ка міжособи-стісних стосун-ків у групі

3-5 років

35

Методика «Малюнок сім'ї»

Крамченкова В.О.

Психодіагностика розвитку дошкільників

Визначення сімейних взаємин у сприйнятті дитини

 

36

Методика «Годівниця»

Крамченкова В.О.

Психодіагностика розвитку дошкільників

Визначення темпу роботи

 

37

Методика «Намалюй себе»

Крамченкова В.О.

Психодіагностика розвитку дошкільників

Визначення самооцінки та уявлень дитини про себе

4-5 років

38

Тест «Малюнок неіснуючої тварини»

Крамченкова В.О.

Психодіагностика розвитку дошкільників

Дослідження особистості дитини

4,5-5 років

39

Методика психолого-педагогічного обстеження дитини з порушенням інтелекту

Єкжанова О.А., Стребельова О.А.

Крамченкова В.О.  Психодіагностика розвитку дошкільників

Обстеження рівня сформова-ності основних ліній розвитку та дитячої діяльно-сті в дитини з розумовою недостатністю

3-4 роки

40

Тест тривожності

Теммпл Р.,

Амен В., Доркі М.

Крамченкова В.О. Психодіагностика розвитку дошкільників

Визначення рівня тривожності дитини

4-7 років

41

Методика «Страхи в будиночках»

Захаров О.І., Панфілова М.О.

Крамченкова В.О. Психодіагностика розвитку дошкільників

Виявлення дитячих страхів та їх уточнення

3-7 років

42

Орієнтовний тест шкільної зрілості

Керн А.-Йєрасик Я.

Готовність дитини до школи/Упоряд.: Л.Богуславська, С.Гончаренко, Л. Кондратенко

Визначення ступеня шкільної зрілості

6-7 років

43

Експрес-методика

За Гільбухом Ю.З., Коробко С.Л., Кондратенко Л.О.

Готовність дитини до школи/Упоряд.: Л.Богуславська, С.Гончаренко, Л. Кондратенко

Визначення готовності до шкільного навчання

6-7 років

44

Прогресивні матриці Равена

Равен

Готовність дитини до школи/Упоряд.: Л.Богуславська, С.Гончаренко, Л. Кондратенко

Визначення рівня розвитку аналітико-синтетичних умінь

6-7 років

45

Тест «Віддалені асоціації»

Невербальна модифікація тесту А.Медніка

Готовність дитини до школи/Упоряд.: Л.Богуславська, С.Гончаренко, Л. Кондратенко

Вивчення рівня розвитку креативних умінь

6-7 років

46

Методика «Як врятувати зайчика»

Синельников В., Кудрявцев В.

Журнал «Практичний психолог: дитячий садок» №7/ 2014

Діагностування уяви

3-7 років

47

Методика «Домалюй фігуру»

Дьяченко О.

Журнал «Практичний психолог: дитячий садок» №7/ 201

Діагностування уяви

3-7 років

48

Методика

Урунтаєва Г., Афонькіна Ю.

Журнал «Прак-тичний психолог: дитячий садок» №12/ 2014

Вивчення сформованості образу Я та самооцінки дитини

5-8 років

49

Методика

Урунтаєва Г., Афонькіна Ю.

Журнал «Практичний психолог: дитячий садок» №12/ 2014

Вивчення негативних особистісних проявів у дитини

5-8 років

50

Тест-опитувальник

А.Я.Варга, В.В.Столін

Взаємодія ДНЗ та сімї/ уклад. О.А.Рудік, І.В.Молодушкіна

Діагностика батьківського ставлення

Батьки

51

Тест

 

Взаємодія ДНЗ та сімї/ уклад. О.А.Рудік, І.В.Молодушкіна

Визначення стилів та методів виховання дитини у сімї

Батьки

52

Анкета «Казка в нашому житті»

 

Взаємодія ДНЗ та сімї/ уклад. О.А.Рудік, І.В.Молодушкіна

Зясування значення казки у повсякденному житті дитини

Батьки

53

Анкета Психологічний клімат у сім'ї»

 

Взаємодія ДНЗ та сімї/ уклад. О.А.Рудік, І.В.Молодушкіна

Визначення психологічного стану у сім'ї та його вплив на психічний стан дитини

Батьки

54

Анкета «Сімейні традиції»

 

Взаємодія ДНЗ та сімї/ уклад. О.А.Рудік, І.В.Молодушкіна

Визначення досвіду сімейних традицій у родині

 

Батьки

55

Анкета «Послуги ДНЗ»

 

Взаємодія ДНЗ та сімї/ уклад. О.А.Рудік, І.В.Молодушкіна

Визначення потреб щодо послуг дошкільного навчального закладу»

Батьки

56

Анкета «Особливості нервово-психіч-ного розвитку дитини»

 

Взаємодія ДНЗ та сімї/ уклад. О.А.Рудік, І.В.Молодушкіна

Визначення особливостей нервово-психічного розвитку дитини

Батьки

57

Анкета «Комфортність дитини в ДНЗ»

 

Взаємодія ДНЗ та сімї/ уклад. О.А.Рудік, І.В.Молодушкіна

Зясування психоемоційного стану дитини в ДНЗ

Батьки

58

Анкета «Сімейне виховання»

 

Взаємодія ДНЗ та сімї/ уклад. О.А.Рудік, І.В.Молодушкіна

Дослідження проблем сімей вихованців

Батьки

59

Методика

А.Ассінгер

Робота психолога з педколективом/ Упоряд. Т.Гончаренко

Оцінювання агресивності педагога

Педагоги

60

Тест

В.Тавберідзе, В.Калугіна

Журнал «Вихователь-методист дошкільного закладу» 5/ 2013

Визначення характеру взаємодії педагога з дітьми

Педагоги

61

Тест

Л.Смере-чинська

Журнал «Психолог довкілля» №9/ 2011

Оцінка рівня контактності особистості

Педагоги

62

Методика «Вміння слухати іншу людину»

Л.Смере-чинська

Журнал «Психолог довкілля» №9/ 2012

Визначення ступеня вираженості вміння слухати інших

Педагоги

63

Тест

Грінберг Дж.

Журнал «ДНЗ» №11/ 2014

Оцінювання рівня розвитку синдрому професійного вигорання

Педагоги

64

Тест

В.Бойко

Журнал «ДНЗ» №11/ 2014

Оцінювання рівня розвитку синдрому професійного вигорання

Педагоги

65

Тест

К.Ліберт

Журнал «Вихова-тель-методист дошкільного закладу» №3/ 2012

Визначення стану нервової системи

Педагоги

66

Тест

Ю. Туженкова

Журнал «Вихователь-методист дошкільного закладу» 8/ 2014

Оцінювання рівня власної стресостійкості

Педагоги

67

Тест

О.Каплуновська

Журнал «Вихователь-методист дошкільного закладу» №7/ 2014

Визначення здатності педагога до саморозвитку

Педагоги

68

Опитувальник

О.Боровська

Журнал «Практичний психолог: дитячий садок» 6/ 2015

Визначення готовності дитини відвідувати дитячий садок

Батьки

 Підготували: вихователь-методист Семенюк Р.Ф., практичний психолог Турченюк І.О.