Увесь атестаційний шлях практичного психолога дошкільного закладу

Під час атестації педагогічних працівників, зокрема й працівників психологічної служби системи освіти, відбувається всебічне комплексне оцінювання їхньої професійної діяльності. Спеціально створена атестаційна комісія має виконати такі завдання:

-  встановити професійну відповідність практичного психолога займаній посаді та кваліфікаційній категорії (педагогічному званню), на які він претендує

- диференціювати оплату праці залежно від результативності його діяльності

- стимулювати підвищення його професійно-особистісного потенціалу, престижу й авторитету

- нейтралізувати професійно небажані якості

- сприяти подальшому зростанню професійно-освітнього рівня, розвитку творчої ініціативи.

Керуючись Типовим положення про атестацію педагогічних працівників, затвердженим наказом МОН України від 06.10.2010 № 930, розглянемо усі нюанси атестаційного періоду.

Вирішуємо проблему за посиланням:

https://www.pedrada.com.ua/article/1210-qqq-17-m2-15-02-2017-uves-atestatsyniy-shlyah-praktichnogo-psihologa-doshklnogo-zakladu