Структура методичної роботи у Квасилівському ЗДО (ясла-садок) на 2021/2022 навчальний рік

Аналіз діяльності колективу, результати діагностування, перспективи розвитку закладу дошкільної освіти та реальний стан в умовах модернізаційних змін в освіті України підтверджують необхідність продовжувати забезпечення наступності у впровадженні особистісно орієнтованого, компетентнісного, діяльнісного та інтегрованого підходів у дошкільній та початковій ланках освіти. Враховуючи аналіз освітньої і методичної роботи у 2020\2021 навчальному році,  педагогічний колектив у наступному 2021\2022 навчальному році буде продовжувати спрямовувати свою діяльність на реалізацію науково-методичної проблеми «Формування основ патріотичного виховання як засобу всебічного розвитку особистості майбутнього громадянина» та розв'язання нових\удосконалення попередніх пріоритетних завдань.

Завдання педагогічного колективу на новий 2021\2022 навчальний рік

1. Формувати сенсорно-пізнавальну, логіко-математичну та дослідницьку компетентності дошкільників засобами інтерактивного розвивального середовища. 

2. Формувати у дошкільників ціннісне ставлення до здорового способу життя, загартування, раціонального харчування засобами санітарно-просвітницької роботи з усіма учасниками освітнього процесу.

3. Розвивати творчу особистість дитини у процесі художньо-продуктивних видів діяльності.

4. Розробити проєкт Програми розвитку закладу на 2022-2027 роки.

Завдання педагогічного колективу на літній період 2022 року:

1.  Оздоровчі завдання:

 • створення оптимальних умов для зміцнення здоров'я вихованців, збереження їх життя та подальшого формування життєвої компетенції шляхом упровадження сучасних здоров'язбережувальних та здоров'яформувальних освітніх технологій;
 • дотримання розпорядку дня з урахуванням чергування фізичних, психічних навантажень та відпочинку дітей, забезпечення максимального перебування їх на свіжому повітрі, відповідності тривалості сну віку дітей;
 • підвищення ефективності освітньої роботи з питань особистої безпеки та безпеки життєдіяльності дітей;
 • оптимізація рухового режиму та самостійної ігрової діяльності з фізичним дистанціюванням дітей протягом дня як важливої складової фізичного розвитку дошкільників;
 • забезпечення умов для загартування дитячого організму;
 • організація збалансованого харчування та раціонального питного режиму.

2. Освітні завдання:

 • спрямування освітньої роботи на інтеграцію різних видів діяльності, реалізацію особистісно-орієнтованого підходу до дітей та комплексне вирішення освітніх завдань, визначених новим Базовим компонентом дошкільної освіти та чинною Програмою «Я у Світі»;
 • розвиток пізнавальних здібностей дошкільнят засобами ознайомлення дітей з природою влітку, використання епізодичних та довготривалих спостережень, дослідницько-пошукової роботи з дошкільниками, художньої літератури;
 • збагачення практичного досвіду дітей через залучення до різних специфічних видів дитячої діяльності: ігрової, рухової, пізнавальної, художньої, комунікативно-мовленнєвої, пошуково-дослідницької, трудової тощо;
 • продовження поглибленої роботи з розвитку у дошкільників позитивного ставлення до духовних цінностей через ознайомлення з літніми народними та календарними святами;
 • активізація взаємодії з батьками щодо забезпечення психоемоційного комфорту дитини в умовах ЗДО на початку нового навчального року.

Виходячи з вищезазначеного Структура методичної роботи у Квасилівському ЗДО (ясла-садок) на 2021/2022 навчальний рік наступна:

 

 

Прикріплені файли