Структура науково-методичної роботи у Квасилівському ЗДО (ясла-садок) на 2020-2021 н.р.

Пріоритетний напрям діяльності Квасилівського ЗДО (ясла-садок) - фізкультурно-оздоровчий.

Аналіз діяльності колективу, результати діагностування, перспективи розвитку закладу дошкільної освіти та реальний стан в умовах модернізаційних змін в освіті України підтверджують необхідність продовжити роботу колективу закладу з реалізації науково-методичної проблеми «Формування основ патріотичного виховання як засобу всебічного розвитку особистості майбутнього громадянина».

Враховуючи аналіз освітньої і методичної роботи у 2019\2020 навчальному році, досягнення і перспективи розвитку ЗДО, педагогічний колектив у наступному 2020\2021 навчальному році буде спрямовувати свою діяльність на розв'язання основних пріоритетних завдань:

1.Формувати стійку мотивацію педагогів до самоосвітньої та творчої діяльності в умовах оновленого змісту освітнього процесу та викликів сьогодення.

2. Впроваджувати інноваційні технології в систему фізкультурно-оздоровчої роботи, розвивати фізичні якості дошкільників шляхом застосовування українських народних ігор.

3.Забезпечувати наступність у впровадженні особистісно орієнтованої моделі освіти в дошкільній та початковій ланках освіти, формуванні художньо-мовленнєвої, комунікативної та математичної компетенції дошкільників.

4. Використовувати сучасні форми взаємодії з батьками вихованців у межах відкритого освітнього простору засобами ІКТ.

Завдання педагогічного колективу на літній оздоровчий період 2021 року:

1.  Оздоровчі завдання:

 • створення оптимальних умов для зміцнення здоров'я вихованців, збереження їх життя та подальшого формування життєвої компетенції шляхом упровадження сучасних здоров'язбережувальних та здоров'яформувальних освітніх технологій;
 • дотримання розпорядку дня з урахуванням чергування фізичних, психічних навантажень та відпочинку дітей, забезпечення максимального перебування їх на свіжому повітрі, відповідності тривалості сну віку дітей;
 • підвищення ефективності освітньої роботи з питань особистої безпеки та безпеки життєдіяльності дітей;
 • оптимізація рухового режиму та самостійної ігрової діяльності з фізичним дистанціюванням дітей протягом дня як важливої складової фізичного розвитку дошкільників;
 • забезпечення умов для загартування дитячого організму;
 • організація збалансованого харчування та раціонального питного режиму.

2. Освітні завдання:

 • спрямування освітньої роботи на інтеграцію різних видів діяльності, реалізацію особистісно-орієнтованого підходу до дітей та комплексне вирішення освітніх завдань, визначених Базовим компонентом дошкільної освіти та чинною Програмою «Я у Світі»;
 • розвиток пізнавальних здібностей дошкільнят засобами ознайомлення дітей з природою влітку, використання епізодичних та довготривалих спостережень, дослідницько-пошукової роботи з дошкільниками, художньої літератури;
 • збагачення практичного досвіду дітей через залучення до різних специфічних видів дитячої діяльності: ігрової, рухової, пізнавальної, художньої, комунікативно-мовленнєвої, пошуково-дослідницької, трудової тощо;
 • продовження поглибленої роботи з розвитку у дошкільників позитивного ставлення до духовних цінностей через ознайомлення з літніми народними та календарними святами;
 • активізація взаємодії з батьками з питання забезпечення психоемоційного комфорту дитини в умовах дошкільного закладу на початку нового навчального року.

Виходячи з цього, структура науково-методичної роботи у закладі буде наступною.

 

Прикріплені файли