ПЛАН роботи вихователя-методиста на вересень 2022 року

 Квасилівський заклад дошкільної освіти (ясла-садок)

             ЗАТВЕРДЖУЮ

Директор  _________  О. ЛИСАК

                       (підпис)

 02 вересня 2022 року

 ПЛАН

роботи вихователя-методиста на вересень 2022 року

з/п

Зміст роботи

Термін/

строк виконання

Примітки про виконання

1.

Участь у розробці та виконанні ЗДО комплексу заходів з цивільного захисту, охорони праці та безпеки життєдіяльності.

До 01.09

і далі

 

2.

Проведення цільового інструктажу для педагогічних працівників на випадок надзвичайної ситуації в умовах воєнного стану в Україні.

http://leleka.rv.ua/index.php?m=content&d=view&cid=1954

До 01.09.

 

3.

Оновити посадові інструкції педагогічних працівників з урахуванням вимог цивільного захисту, охорони праці та безпеки життєдіяльності в умовах воєнного стану та карантину.

 

 

4.

Формування теки матеріалів на допомогу педагогічним працівникам в організації освітнього процесу в ЗДО у режимі воєнного стану відповідно до листів МОН

До 08.09.2022

Далі постійно

 

5.

Забезпечення педагогів та батьків вихованців санітарно-просвітницькими матеріалами щодо:

-       збереження життя та здоров'я в умовах війни та надзвичайних ситуацій;

-       питань санітарно-гігієнічного виховання;  

-       дотримання здорового способу життя;

-       профілактики коронавірусної хвороби.

Не рідше 1р/міс

 

6.

Створити батьківські групи у вайбері «Турботливі батьки» з метою налагодження тісної співпраці у вирішенні нагальних проблем організації освітнього процесу та реалізації освітніх завдань програми та БКДО з вихованцями різних вікових груп в умовах воєнного стану та карантину.

До 01.09.2022

 

7.

Підготовка та проведення педагогічної ради «Особливості організації діяльності ЗДО у новому навчальному році в умовах воєнного стану».

31.08.2022

 

8.

Організація проведення:

- Дня знань «Моя країна - Україна»;

- Дня миру «Діти України - за мир!»

 

01.09.2022

21.09.2022

 

9.

Складання рекомендацій щодо облаштування укриття для дітей та працівників на випадок надзвичайної ситуації та правил поведінки в укритті (для дітей та дорослих).

До 01.09.2022

 

10.

Складання програми та методичних рекомендацій щодо проведення моніторингу досягнень дітей дошкільного віку. Оновлення діагностичного інструментарію.

до 06.09.2022

 

 

11.

Складання структури методичної роботи на новий навчальний рік.

08.09.2022

 

12.

Складання та дотримання графіку роботи консультативного центру для батьків.

Складання плану роботи КЦ на рік.

08.09.2022

 

13.

Проведення педагогічних годин:

-  «Основні напрямки освітньої роботи у новому навчальному році в умовах воєнного стану».

Мета: ознайомити педагогічний колектив з основними напрямками та шляхами вирішення ключових викликів у діяльності ЗДО в умовах воєнного стану.

-       «Підвищення кваліфікації у запитаннях і відповіддях»

 

08.09.2022

 

15.09.2022

 

14.

Перевірка маркування меблів відповідно до зросту дітей у різних групах.

09.09.2022

 

 

15.

Перевірка оформлення листків здоров'я в групах та ведення документації педагогами.

1р\міс

 

16.

Медико-педагогічний контроль організації занять з фізкультури з дітьми, які за станом здоров'я зараховані до підготовчої та спеціальної медичних груп. Формування списків дітей.

12.09.2022

 

 

17.

Аналізування:

-     стану підвищення кваліфікації педагогічних працівників, які підлягають атестації у  навчальному році;

-     ведення документації педагогами;

-     стану адаптації дітей раннього віку до умов ЗДО;

-     дотримання режиму дня в умовах карантину

 

13.09.2022

14.09.2022

15.09.2022

16.09.2022

 

18.

Планування участі педагогів, які атестуються в  навчальному році, у роботі професійних спільнот та інших методичних заходів. Складання інформації про планову участь педагогів ЗДО у різних формах методичної роботи.

До 15.09.2022

 

 

19.

Участь у засіданні команди психолого-педагогічного супроводу (відповідно до визначеного плану роботи). Участь у створенні ІПР для дітей з особливими освітніми потребами.

15.09.2022

 

20.

Складання відомостей про освітній рівень педагогічних працівників ЗДО. 

16.09.2022

 

21.

Обговорення та затвердження індивідуальних проблемних тем самоосвіти педагогів на поточний навчальний рік. Складання таблиці даних про роботу педагогів із самоосвіти.

19.09.2022

 

22.

Організація відзначення:

- Міжнародного дня миру

- Всеукраїнського Дня дошкілля.

Складання заходів та сценарію свята.

 

21.09.2022

27.09.2022

 

 

23.

Організація наставництва для вихователів-початківців. Складання плану роботи по наставництву.

22.09.2022

 

24.

Складання (коригування) Програми стратегічного розвитку   Квасилівського ЗДО на 2022-2027 роки.

Протягом місяця

 

25.

Підготовка проєктів наказів:

-       про організацію та структуру методичної роботи з педагогічними кадрами у новому навчальному році;

-       про впровадження інклюзивної освіти в ЗДО;

-       про організацію самоосвітньої діяльності педагогів у новому навчальному році;

-       про проведення Тижнів безпеки дитини та Днів здоров'я;

-       про наставництво.

До 23.09.2022

 

 

26.

Ознайомлення з основними нормативно-правовими та іншими офіційними документами у сфері дошкільної освіти, що регулюють освітню діяльність ЗДО у  новому навчальному році в умовах воєнного стану та карантину.

До 20.09.2022

 

 

27.

Розроблення/удосконалення:

-     циклограми внутрішнього контролю у ЗДО на рік;

-     плану-циклограми внутрішньої системи оцінювання (контролю) якості освітнього процесу у Квасилівському ЗДО (ясла-садок) на 2022/2023 навчальний рік;

-     плану заходів щодо охорони дитинства на 2022/2023 навчальний рік;

-     системи роботи з дітьми з ООП в умовах ЗДО;

-     плану роботи наставників з педагогами-початківцями;

-     плану заходів щодо запобігання дорожньо-транспортного травматизму;

-     плану заходів з охорони дитинства.

До 23.09.2022

 

 

28.

Індивідуальне консультування педагогічних працівників з метою підвищення ефективності педагогічної діяльності.

За запитами

 

 

29.

З метою підвищення якості освітнього процесу:

-       проводити коригування річного планування тематичних блоків для всіх вікових груп;

-       визначити зміст планування освітнього процесу у вікових групах, систематично складаючи календарно-перспективні плани роботи на 1-2 дні та на місяць;

-       систематично проводити співбесіди з педагогами, спрямовані на визначення системи педагогічних впливів, що забезпечують підвищення якості дошкільної освіти в умовах воєнного стану.

Упродовж вересня

 

30.

Проведення консультацій для педагогів:

 • Особливості організації освітньої діяльності ЗДО у новому навчальному році в умовах воєнного стану
 • Як формувати власну емоційну безпеку в умовах війни.
 • Збереження життя та здоров'я в умовах війни та надзвичайних ситуацій: як правильно надати домедичну допомогу (консультація-тренінг)
 • Як вибудовувати систему освітньої роботи з дітьми з особливими освітніми потребами та систему фізкультурно-оздоровчої роботи у ЗДО в цілому? (для інструктора з фізкультури)
 • Як подолати кризові ситуації та ліквідувати їх наслідки в освітньому середовищі
 • Які права і свободи мають діти - внутрішньо переміщені особи

 

02.09.2022

02.09.2022

08.09.2022

12.09.2022

15.09.2022

15.09.2022

 

Практ. психолог

Сестра м/с

Практ. психолог

 

31.

Проведення Днів методичного навчання педкадрів з метою:

 • оволодіння новими освітніми технологіями та педагогічними ідеями, новинками методичної літератури, сучасними підходами до планування освітнього процесу (практичні поради педпрацівникам);
 • надання методичної допомоги з питань самоосвіти та організації освітнього процесу в умовах воєнного стану.

Щочетверга

 

32.

Розробка методичних рекомендацій (практичних порадників) для педагогічних працівників ЗДО та поширення їх на сайті ЗДО (робота з педагогами у формі офлайн/онлайн чи у змішаній та індивідуальній в залежності від рівня безпекової ситуації в регіоні):

 • «Робота ЗДО в умовах воєнного стану: правила поведінки в укритті для дорослих та дітей»;
 • «Як правильно розповідати дітям про вибухонебезпечні предмети»;
 • «Ранкові зустрічі дітей плануємо по новому»;
 • «Особливості організації ігрової діяльності дітей в укритті (ігор для дошкільників в укритті)»;
 • «Основи формування патріотичних почуттів у дошкільників у контексті сьогодення» (за Наталією Гавриш)

Упродовж місяця

 

33.

Формувати бібліотеку онлайн-матеріалів для організації освітнього процесу у ЗДО в правовому режимі воєнного стану.

Щотижня

 

34.

Використовувати у роботі з педагогами та в освітньому процесі публікації психолого-педагогічного та методичного спрямування із сайту МОН «Сучасне дошкілля під крилами захисту». https://mon.gov.ua/ua/osvita/doshkilna-osvita/suchasne-doshkillya-pid-krilami-zahistu

Постійно

 

35.

Засідання творчої групи педагогів «Виховуємо патріотів змалку» з проблеми впровадження оновленого Державного стандарту дошкільної освіти (освітній напрям «Дитина в соціумі»)

Мета творчої групи: удосконалити моделі компетентностей дітей та річної тематики тижневих освітніх блоків для освітньої роботи в умовах воєнного стану з дітьми:

- раннього віку

- молодшого дошкільного віку                                                                                                         

- середнього дошкільного  

- старшого дошкільного віку

29.09.2022

 

36.

Моніторинг сайтів МОНУ, ІМЗО, управління освіти, відділу освіти РДА, РОІППО та ін.

Щотижня

 

37.

Оновлення змістового наповнення сайту Квасилівського ЗДО (ясла-садок).

Щотижня

 

38.

Підготовка друкованих зразків матеріалів на групи для педагогічної діагностики рівнів розвитку дітей на початок навчального року.

До 23.09.2022

 

39.

Складання циклограми оперативного контролю на навчальний рік. Проведення оперативного контролю за якістю освітнього процесу в ЗДО (згідно циклограми).

23.09.2022

 

40.

Надання методичної та консультативної допомоги у розробленні індивідуального проєктного плану розвитку професійної компетентності педагога на навчальний рік (плану самоосвіти), виходячи із вимог Професійного стандарту вихователя ЗДО та завдань річного плану роботи ЗДО.

Упродовж місяця

 

 

41.

Проведення консультацій для батьків:

 • Терапія обіймами та казкою: створюємо для дитини відчуття безпеки та спокою.
 • Розлука із татом: як допомогти дитині не сумувати?
 • Як підготувати дітей до можливих надзвичайних ситуацій?

 

02.09.2022

06.09.2022

15.09.2022

 

42.

Поповнення методичного кабінету матеріалами кращого досвіду роботи колег ЗДО міста, області, України.

Постійно

 

43.

Ведення каталогу новинок фахової періодичної преси та методичної літератури на допомогу педагогічним працівникам та батькам.

2р/міс

 

44.

Оформлення методичного куточка біля методичного кабінету.

До 30.09.2022

 

45.

Забезпечення педагогічного колективу новою науково-методичною літературою, нормативно-правовими актами з питань організації освітнього процесу в ЗДО у новому навчальному році, у тому числі, в умовах режиму воєнного стану.

Упродовж місяця

 

46.

Погодження календарних планів роботи музкерівника, інструктора з фізкультури, керівників гуртків та календарних планів роботи педагогів на жовтень.

29-30.09. 2022

 

 

47.

Аналіз навчальних онлайн-платформ для педагогів ЗДО.

2р/міс

 

Вихователь-методист       ______________        Р.Ф. Семенюк