ПЛАН роботи вихователя-методиста на січень 2023 року

 

Квасилівський заклад дошкільної освіти (ясла-садок)

ЗАТВЕРДЖУЮ

Директор  _________  О. ЛИСАК

                     (підпис)

30грудня 2022 року

(дата)

ПЛАН

роботи вихователя-методиста на січень 2023 року

№ з/п

Зміст роботи

Термін/строк виконання

Примітки

1.

Проведення якісного аналізу кадрів та подача відомостей в управління освіти Рівненської міської ради.

до 05.01.2023

 

2.

Підготовка презентації-звіту за атестаційний період на засідання педагогічної ради.

2р\тижд.

Педагогам, які атестуються

3.

Проведення педагогічної години «Досвід вихователя: узагальнення, презентація»

02.01.2023

Для педагогів, які атестуються

4.

Оновлення картотеки дидактичних ігор з освітнього напряму «Мовлення дитини».

До 08.01.2023

 

5.

Узагальнення інформації про охоплення дітей дошкільною освітою у селищі.

До 08.01.2023

Лисак О.М.

6.

Проведення аналізу роботи  з реалізації ІПР дітей з ООП. Складання завдань на перспективу.

11.01.2023

 

7.

Педагогічне наставництво педагогів-початківців «Типові помилки вихователя на занятті».

12.01.2023

 

8.

Оновлення картотеки дидактичних ігор з національно-патріотичного виховання дошкільників.

Протягом місяця

 

9.

Оновлення картотеки козацьких рухливих ігор і забав.

Протягом місяця

 

10.

Повторні інструктажі з ознайомлення з оновленими посадовими інструкціями педагогічних працівників (які включають завдання з охорони праці, безпеки життєдіяльності, пожежної безпеки, цивільного захисту).

16.01.2023

 

 

11.

Аналіз змістового наповнення осередків в укритті та організації різних видів діяльності дітей в умовах перебування дітей під час повітряної тривоги.

Упродовж місяця

 

12.

Перевірка:

 • стану виконання ухвалених педагогічною радою управлінських рішень;
 • дотримання правил ведення документації з безпеки життєдіяльності;
 • дотримання санітарно-гігієнічних вимог під час організації освітнього процесу

 

12.01.2023

14.01.2023

20.01.2023

 

13.

Організація упорядкування справ і документів попереднього діловодного року для їх експертизи та зберігання.

16.01.2023

 

14.

Аналіз роботи консультативного центру для батьків відповідно до річного плану.

17.01.2023

 

15.

Проведення творчого звіту з індивідуальної проблеми самоосвіти «Особливості використання ігрового методу у навчанні дошкільників елементів грамоти».

26.01.2023

Л. Меланчук

16.

Складання інформації на виробничу нараду з проблеми «Про формування культурно-гігієнічних навичок у дітей раннього та дошкільного віку».

  17.01.2023

 

17.

Аналізування:

 • виконання плану роботи ЗДО та внесення до нього відповідних змін;
 • стану роботи з профілактики дитячого травматизму;
 • стану відвідуваності і захворюваності дітей у порівнянні з 2021 роком;
 • роботи з педагогами-початківцями;
 • результативності роботи з батьками у минулому році в умовах воєнного стану;
 • результатів комплексного вивчення системи освітньої роботи педагогів молодшої групи №5: С. Храпко, В. Бідюк (довідка)

 

05.01.2023

05.01.2023

06.01.2023

07.01.2023

16.01.2023

 

17.01.2023

 

 

 

 

 

 

 

 

18.

Групові консультації:

-   «Які орієнтири для створення фізичного середовища у групі за ECERS-3 - міжнародною методикою оцінювання якості освітнього процесу в ЗДО (за брошурою «Простір і вмеблювання»)

-  «Коли фізкультурне заняття можна вважати проведеним ефективно: опрацювання картки аналізу заняття з фізкультури»

-  «Про антистресове харчування та принципи здорового харчування»

http://leleka.rv.ua/index.php?m=content&d=view&cid=1970

 

 

10.01.2023

06.01.2023

 

16.01.2023

 

 

О. Малютіна

Т. Момоток

19.

Колективний перегляд:

-  Тематичне заняття з розвитку звукової культури мовлення «Слово і звук» в молодшій групі № 9.

Мета: ефективність використання методів і прийомів для формування звукової культури мовлення, роботи зі звуками з, с, ц та розвитку фонематичного слуху у дошкільників.

26.01.2023

Л. Меланчук

20.

Складання інформації до адміністративної наради «Про виконання плану роботи Консультативного центру для батьків, або законних представників дитини, на 2022/2023 навчальний рік.

До 28.01.2023

 

21.

Вивчення професійної діяльності педагогів, які атестуються.

Згідно плану вивчення

Див. матеріали сайту

22.

Вивчення стану організації освітнього процесу (оперативний, вибірковий контроль).

Згідно річного плану роботи

 

23.

Майстер-клас «Технологія створення мультимедійної презентації до заняття   (творчого звіту)»

Мета: збагачувати практичні навички педагогів у використанні сучасних медіатехнологій;  підвищувати їх теоретичний і професійний рівень, розвивати творчі та креативні здібності

До кінця місяця

О. Гаврильчик

Л. Меланчук

24.

 

Вивчення стану самоосвіти педагогів з метою забезпечення її методичного супроводу. Співбесіди з педагогами щодо виконання планів роботи з підвищення професійного рівня з індивідуальних проблем самоосвіти.

1р\тижд.

 

25.

Розробка методичних рекомендацій для педагогів, які атестуються на тему «Самоосвіта педагогів»

16.01.2023

Див. матеріали сайту

26.

Складання реєстраційної інформації про проходження дистанційних курсів підвищення кваліфікації при РОІППО у період з 23-26.01.2023року :

-  Яремчук В.В., вихователь   

-  Грухаль М.К., вихователь

-  Семенюк Р.Ф., вихователь-методист

16.01.2023

 

27.

Коригування системи роботи з дітьми з особливими освітніми потребами: корекційна робота з дітьми, що мають розлади аутичного спектру та поведінкові розлади. Складання методичних рекомендацій.

17.01.2023

Див. матеріали сайту

28.

Проведення анкетування педагогів інклюзивних груп № 4, 6, 9 щодо створення умов для інклюзивної освіти в ЗДО.

18.01.2023

 

29.

Розробка методичних рекомендацій з проблеми «Фізичний розвиток та зміцнення здоров'я дошкільників»

19.01.2023

Інструктор з фізкультури

Т. Момоток

30.

Розробка Положення про конкурс на кращий авторський проєкт  «Зонування групових приміщень та змістове наповнення групових осередків»

20.01.2023

 

31.

Поповнення картотеки дидактичних матеріалів для роботи з дітьми з ООП.

Упродовж місяця

Асистенти вихователів

32.

Проведення групових консультацій для батьків:

 • Вплив малювання на розвиток та психологічний стан дитини.
 • Роль української народної пісні у формуванні національно-патріотичних почуттів дитини.
 • Як сформувати у дітей позитивне ставлення до школи?
 • «Гаджети у житті дитини: за і проти»
 • «Про антистресове харчування та принципи здорового харчування»

http://leleka.rv.ua/index.php?m=content&d=view&cid=1970

 

05.01.2023

12.01.2023

26.01.2023

27.01.2023

 

28.01.2023

 

Шевчук Н.С.

О. Денисюк

Л. Меланчук

Р. Семенюк

 

Старша м/с

33.

Проведення санітарно-просвітницької роботи з дітьми (бесід, занять, розгляд освітніх ситуацій, розгляд демонстраційного матеріалу та обговорення його змісту тощо) з проблеми:

-  «Гігієна та культура споживання їжі»

24.01.2023

Старша м/с

34.

Ведення каталогу новинок фахової преси та методичної літератури на допомогу педагогічним працівникам і батькам.

Упродовж місяця

 

35.

Погодження календарних планів роботи педагогів на лютий.

28-29.01.2023

 

36.

Збір «банку даних» по створенню системи планування освітнього процесу у ЗДО за новою програмою «Я у Світі» та оновленим БКДО.

Упродовж місяця

 

37.

Розроблення та затвердження плану роботи вихователя-методиста на лютий.

29.01.2023

 

38.

 

Забезпечення функціонування вебсайту Квасилівського закладу дошкільної освіти (ясла-садок) як засобу його інформаційної відкритості для відвідувачів інтернет-мережі та формування іміджу ЗДО, поширення досвіду роботи педагогічних працівників.

Щотижня

 

39.

 

Збір «банку даних» про інноваційні технології в ЗДО в умовах впровадження концепції НУШ. Розробка методичної скриньки для вихователів «Інноваційні педагогічні технології та форми роботи, які використовуються у Квасилівському ЗДО (ясла-садок)»

До 30.01.2023

 

40.

Систематизація кращих конспектів занять з різних освітніх напрямів нового БКДО. Створення картотеки кращих конспектів занять.

1-2 р/міс

 

41.

Контроль безпечності організації предметно-ігрового середовища у групових кімнатах.

Щотижня

 

42.

 

Ведення циклограми діяльності вихователя-методиста (індивідуального плану роботи).

Щоденно

 

 

Вихователь-методист                                         Раїса СЕМЕНЮК       

                                                  (підпис)