ПЛАН роботи вихователя-методиста на листопад 2022 року

 Квасилівський заклад дошкільної освіти (ясла-садок)

             ЗАТВЕРДЖУЮ

Директор___________  О. ЛИСАК

                    (підпис)

31 жовтня 2022 року

ПЛАН

роботи вихователя-методиста на листопад 2022 року

№ з/п

Зміст роботи

Термін/строк виконання

Примітки

1.

Участь у вебінарах та семінарах на освітянських платформах: «Всеосвіта», «Педрада» тощо.

Упродовж місяця

 

 

2.

Забезпечення участі кожного педагогічного працівника ЗДО в роботі засідань професійних спільнот з різних освітніх напрямів БКДО з метою підвищення теоретичного рівня та фахової майстерності.

Згідно з планом роботи управління освіти Рівненської міської ради

 

3.

Складання звіту про проведення Тижня безпеки дитини.

01.11.2022

 

4.

Майстер-клас «Технологія створення мультимедійної презентації до творчого звіту (заняття)»

Мета: збагачувати практичні навички педагогів у використанні сучасних медіатехнологій;   підвищувати їх теоретичний і професійний рівень, розвивати творчі та креативні здібності.

03.11.2022

 

5.

Удосконалення методичних рекомендацій з питань проведення моніторингу якості дошкільної освіти.       

05.11.2022

 

6.

Інтерактивний семінар-практикум  на тему «Розвиток мовлення і навчання рідної мови дітей раннього і дошкільного віку: сучасні вимоги» (ІІ-й етап)

План роботи

1.  Комплексний підхід до розвитку мовлення і навчання дітей дошкільного віку рідної мови:

1.1. Методика словникової роботи у ЗДО: основні аспекти. Методичні рекомендації, вихователь В. ЯРЕМЧУК

1.2. Методика формування граматичної правильності мовлення у дошкільників: основні аспекти. Методичні рекомендації, вихователь М. ГРУХАЛЬ.

1.3. Методика розвитку зв'язного мовлення у дошкільників: основні аспекти. Методичні рекомендації, вихователь О. КОРНІЙЧУК.

1.4. Методика навчання дітей елементів грамоти: основні аспекти. Методичні рекомендації, вихователь Л. МЕЛАНЧУК.

1.5. Як правильно готувати руку дитини до письма. Практичний порадник, вихователь М. ШУМ.

2.  Практична частина.

-  Створення та презентація картотеки дидактичних матеріалів для мовленнєвого розвитку дітей різних вікових категорій. Обмін досвідом, презентація.

-  Як сприяти розвитку творчих мовленнєвих здібностей дітей. Колективне створення пам'ятки для батьків.

08.11.2022

 

7.

Розроблення плану проведення тематичного вивчення «Формування мовленнєво-комунікативної компетентності дошкільни-ків засобами інтерактивного розвивального середовища»

08-18.11.2022

Вихователі вікових груп: ран. віку № 1, молодшої № 9, середньої № 11

8.

Педгодина. Комплексне вивчення якості освітнього процесу в групі: основні завдання.

24.11.2022

 

9.

Групові консультації:

  • «Які здоров'язбережувальні технології доцільно використовувати на музичних заняттях: банк ідей» (для музкерівників)
  • «Формування соціально-громадянської компетентності дітей дошкільного віку: основні завдання та шляхи їх реалізації»
  • «Сучасні форми роботи в ЗДО з фізичного розвитку та оздоровлення дошкільників» (для інструкторів з фізкультури)
  • «Які орієнтири для розвитку комуніка-тивних умінь дошкільників за ECERS-3 - міжнародною методикою оцінювання якості освітнього процесу в ЗДО (за брошурою «Мовлення та грамотність»)»
  • «Типові помилки вихователя на занятті, які перешкоджають активізації мовлення дітей»

 

03.11.2022

 

04.11.2022

 

13.11.2022

 

17.11.2022

 

24.11.2022

 

Музкерівник О. Денисюк

 

Вихователь І. Патій

Інстр. з ф-ри Т. Момоток

Вихователь І. Українець

 

Вихователь-методист    Р. Семенюк

10.

Педагогічне наставництво. Методична допомога щодо складання календарно-перспективних планів освітньої роботи, конспектів занять, дидактичного матеріалу тощо.

11.11.2022

 

11.

 Складання аналітичної довідки на основі отриманих висновків моніторингових досліджень якості освіти у старших групах з визначенням:

-  об'єктивного стану реалізації освітньої програми та рівнів розвитку і сформованості життєвої компетентності здобувачів дошкільної освіти в умовах воєнного стану;

- причин недостатньо високого рівня освоєння змісту освітньої програми за освітніми напрямами;

- рекомендацій щодо удосконалення освітнього процесу у старших групах та ЗДО загалом та ін.

11.11.2022

 

12.

Колективний перегляд. Тематичне заняття з розвитку мови і мовленнєвого спілкування «Одягнемо ляльку Катю» у групі дітей середнього дошкільного віку.

Мета: доцільність та ефективність використання сучасних методів і прийомів для формування граматичної правильності мовлення.

29.11.2022

 

Вихователь

О. Гаврильчик

13.

Вивчення професійної діяльності педагогічних працівників, які атестуються.

Відповідно до плану вивчення проф. діяльності педагогів

 

14.

Поповнення картотеки інтерактивних ігор і вправ  для використання в освітній роботі з дошкільниками.

До 30.11.2022

 

С. Вернюк

15.

На допомогу педагогічним працівникам в організації освітнього процесу створити\оновити у методичному кабінеті картотеку дидактичних ігор з розвитку мови та мовленнєвого спілкування.

До 30.11.2022

 

 

16.

Аналіз стану ведення ділової документації, номенклатури справ педагогічних працівників.

17.11.2022

 

 

17.

Передплата фахових видань на наступний рік.

17.11.2022

 

18.

Огляд групового предметно-просторового розвивального середовища у межах тематичного контролю з ОН «Мовлення дитини» (до засідання педагогічної ради).

Мета: створення комфортних, безпечних, доступних та нешкідливих умов розвитку, виховання, навчання дітей та праці; змістовне обладнання осередку «Мовлення дитини».

30.11.2022

 

19.

Групова консультація для батьків  «Які завдання мовленнєвого розвитку дошкільників за оновленим БКДО-2021?»

17.11.2022

Р. Семенюк

 С. Левкович

20.

Співбесіди з педагогами щодо виконання планів роботи з підвищення професійного рівня з індивідуальних проблем самоосвіти.

21.11.2022

 

 

21.

Розробка методичних рекомендацій для вихователів «Види діяльності, форми й методи формування навичок дошкільників, орієнтованих на сталий розвиток»

 24.11.2022

 

 

22.

Організація дистанційного навчання. З метою самоосвіти, підвищення теоретичного та фахового рівня опрацювати матеріали доробку «Портфоліо вихователя дитячого садка. Педагогічне кредо вихователя» (за матеріалами порталу «Педрада») http://leleka.rv.ua/index.php?m=content&d=view&cid=1177

До 30.11.2022

 

Для педагогів, які атесту-ються

23.

Підготовка та проведення Дня здоров'я у ЗДО.

30.11.2022

 

24.

Погодження календарних планів освітньої роботи педагогів на грудень.

30.11.2022

 

25.

Ведення каталогу новинок фахової періодичної преси та методичної літератури на допомогу педагогічним працівникам та батькам.

Упродовж місяця

 

26.

Добірка матеріалів для роботи консультативного центру для батьків та їх  висвітлення на сайті ЗДО.

1р\міс

Відповідно Плану роботи КЦ

27.

Ведення номенклатури справ та поповнення тематичних папок сучасними матеріалами.

Упродовж місяця

 

28.

Виготовлення картотеки народних рухливих ігор:

-  на період адаптивного карантину;

-  для роботи з дітьми у правовому режимі воєнного стану (ігри національно-патріотичного спрямування)

Упродовж місяця

 

29.

Систематизація кращих конспектів занять з різних освітніх напрямів БКДО, інтегрованих занять.

Упродовж місяця

 

30.

Оновлення стенду «Новинки методичної літератури».

1р\міс

 

31.

Складання актів на списання зношеної і застарілої методичної літератури та іграшок.

До 30.11.2022

 

32.

Моніторинг сайтів МОНУ, ІМЗО, управління освіти, відділу освіти РДА, РОІППО та ін.

Упродовж  місяця

 

33.

Забезпечення функціонування вебсайту Квасилівського закладу дошкільної освіти (ясла-садок) як засобу його інформаційної відкритості для відвідувачів інтернет-мережі та формування іміджу ЗДО, поширення досвіду роботи педагогічних працівників в умовах воєнного стану.

Упродовж місяця

 

34.

Поповнення навчально-матеріальної бази методичного кабінету кращими сценаріями методичних розробок: свят, розваг, музичних ігор-драматизацій, фізкультурних дозвіль тощо національно-патріотичного змісту.

До 30.11.2022

 

35.

Складання плану роботи на грудень

30.11.2022

 

 

Вихователь-методист                                      Р. СЕМЕНЮК

                                                    (підпис)