ПЛАН роботи вихователя-методиста на грудень 2022 року

Квасилівський заклад дошкільної освіти (ясла-садок)

        ЗАТВЕРДЖУЮ

Директор _________  О.ЛИСАК

                   (підпис)

30.11.2022 року

 

ПЛАН

роботи вихователя-методиста на грудень 2022 року 

№ з/п

Зміст роботи

Термін/строк виконання

Примітки

1.

Забезпечення участі педагогічних працівників у різних формах методичної роботи у ЗДО міста

Відповідно план-графіку управління освіти та Центру професійного розвитку педагогічних працівників

 

2.

Вивчення професійної діяльності педагогічних працівників, які атестуються.

Відповідно до плану вивчення

 

3.

Реалізація Положення про внутрішню систему забезпечення якості освіти у Квасилівському закладі дошкільної освіти (ясла-садок)

Упродовж місяця

 

4.

Проведення педгодини «Комплексний контроль за якістю освітнього процесу в групі: основні завдання»

01.12.2022

 

5.

Складання та подання до наказу плану комплексного вивчення стану освітнього процесу в молодшій групі № 5.

01.12.2022  

Вихователі: С. Храпко,

В. Бідюк

6.

Розроблення та подання на затвердження графіка проведення новорічних ранків.

02.12.2022

 

7.

Проведення пересувної виставки-презентації нової методичної літератури, кращого розвивального дидактичного матеріалу; огляд нормативних документів, новинок методичної літератури та фахової періодики.

05.12.2022

 

8.

Творча майстерня Надії Шевчук  «Народна іграшка - код нації»

Мета: відродження давніх традицій українців; набуття досвіду ліплення з глини та декорування виробів з використанням народних розписів; дизайну центру дитячої творчості за технологією «Стіни, які говорять».

08.12.2022

 

9.

Розробка методичних рекомендацій, практичних порадників для педагогічних працівників ЗДО та поширення їх на сайті ЗДО (робота з педагогами у формі офлайн/онлайн чи змішаній та індивідуальній в залежності від рівня безпекової ситуації в регіоні):

- «Правова освіта дошкільників: організація та зміст Тижня права у ЗДО»;

- «Коли права дитини порушуються»

09.12.2022

 

10.

Складання заходів до Тижня права. Організація Тижня прав дитини та складання звіту про результати роботи.

05-10.12.2022

 

11.

Проведення педагогічної ради на тему «Формування комунікативно-мовленнєвої компетентності дошкільників»

Порядок дня

1. Про виконання рішень попередньої педради. Інформація секретаря

2. Про формування мовленнєво-комунікативної компетентності дошкіль-ників відповідно до оновленого БКДО-2021:

2.1. Про організацію комунікативно-освітнього простору ЗДО в умовах воєнного стану та видів діяльності дітей в укритті. Методичний порадник для педагогів, вихователь-методист Р. Семенюк

2.2. Визначення рівня предметно-методичної компетентності вихователів за освітнім напрямом «Мовлення дитини». Підведення підсумків анкетування педагогів.

2.3. Цілісність, системність і послідовність планування й організації мовленнєвої роботи з дітьми різних вікових категорій. Обмін досвідом. Вихователі: М. Шум, С. Вернюк, О. Гаврильчик.

2.4. Про особливості освітньої роботи у ЗДО із навчання дітей елементів грамоти. Обмін досвідом. Вихователі: Л. Меланчук, О. Парчук, О. Круглик, С. Левкович,         Г. Бернацька. 

2.5. Про основні орієнтири для розвитку комунікативних умінь дошкільників за ЕСЕRS-3 - міжнародною методикою оцінювання якості освітнього процесу в ЗДО. Банк даних, вихователь І. Українець.

2.6. Про типові помилки вихователя на занятті, які перешкоджають активізації мовлення дітей. Інтерактивна робота у командах. Педагогічні працівники.

2.7. Про формування мовленнєво-комунікативної компетентності дошкільників засобами інтерактивного розвивального середовища. Довідка за результатами тематичного вивчення. Вихователь-методист Р. Семенюк.

2.8. Про підсумки огляду групових осередків для реалізації завдань БКДО з освітнього напряму «Мовлення дитини» з презентацією картотеки дидактичних ігор мовленнєвого змісту. http://leleka.rv.ua/vidbuvsya-oglyad-grupovyh-oseredkiv-dlya-realizaciyi-zavdan-bkdo-z-osvitn-ogo-napryamu-movlennya-dytyny.html Аналіз результатів огляду групових розвивальних осередків  мовлення, читання і письма.

3.   Про перспективний план підвищення кваліфікації педагогічних працівників на 2023 рік. Обговорення та затвердження.

15.12.2022

 

12.

Розробка анкети для  самоперевірки рівня предметно-методичної компетентності вихователів відповідно до державного стандарту з освітнього напряму «Мовлення дитини».

07.12.2022

 

13.

Аналізування стану освітнього процесу.

 

Відповідно до річного плану

 

14.

Проведення анкетування вихователів щодо самоаналізу їх предметно-методичної компетентності   відповідно до державного стандарту з освітнього напряму «Мовлення дитини».

08-09.12.2022

 

 

15.

Розроблення методичних рекомендацій для педагогічних працівників «Щодо організації освітньої діяльності дітей в укритті» та поширення матеріалів на сайті ЗДО.

 12.12.2022

 

16.

Аналіз стану самоосвіти педагогів, які атестуються: С. Храпко, О. Гаврильчик,     Л. Меланчук.

13.12.2022

 

17.

 Засідання команди психолого-педагогічного супроводу з проблеми інтеграції дітей з ООП в освітнє середовище ЗДО.

План роботи

1.  Аналіз створення належних умов для інтеграції дітей з ООП в освітнє середовище. Обмін досвідом асистентів вихователів.

2.  Про спеціальні засоби корекції психофізичного розвитку дітей з ООП в інклюзивних групах (при потребі).

3.  Про надання методичної підтримки педагогічним працівникам з організації інклюзивного навчання. Консультування  вихователів та асистентів вихователів.

4.  Опрацювання нової нормативної бази з проблеми освітньої роботи з дітьми з ООП.

5.  Про виконання ІПР з дітьми з ООП. Моніторинг якості освіти.

23.12.2022

 

18.

Індивідуальне консультування педаго-гічних працівників з метою підвищення їх кваліфікації та ефективності педагогічної діяльності.

Упродовж місяця за запитами

 

 

19.

Організація та проведення Дня Святого Миколая, новорічних ранків.

14-23.12.2022

Усі вікові групи

20.

Аналізування рівня організації новорічних ранків та дотримання заходів безпеки під час їх проведення.

14-23.12.2022

 

 

21.

Оцінювання результативності корекційної роботи з дітьми з ООП.

За підсумками перших моніторингових досліджень

Пр. психолог Ю. Віннічук, вчитель-логопед А. Єрчик

22.

Контроль виконання ухвалених рішень педагогічної ради, строк виконання яких закінчується у грудні.

До 30.12.2022

 

 

23.

Проведення групових консультацій:

- для вихователів: «Зонування групового простору на гамірні і тихі зони та облаштування у ньому осередків за інтересами: основні вимоги»;

- для музкерівників: «Коли музичне заняття можна вважати проведеним ефективно?»

 15.12.2022

 

24.

Виконання плану роботи Консультативного центру для батьків.

Упродовж місяця

 

25.

«Педагогічні зустрічі» (офлайн, онлайн-консультування, онлайн-зустріч) з колегами ЗДО Рівненської територіальної громади з метою обміну досвідом роботи з питань планування освітнього процесу за вимогами оновленого БКДО та в умовах воєнного стану, проєктування освітнього простору, контролю і керівництва в ЗДО тощо.

15.12.2022

20.12.2022

22.12.2022

Ю. Павлюк

І. Патій

А. Нестерчук

26.

Організація дистанційного навчання. З метою самоосвіти, підвищення теоретичного та фахового рівня опрацювати методичні рекомендації «Досвід роботи вихователя: узагальнення, презентація».

23.12.2022

М-ли на сайті ЗДО

27.

Формування бібліотеки онлайн-матеріалів для організації освітнього процесу в ЗДО в умовах правового режиму воєнного стану.

Щотижня

 

28.

Поповнення методичного кабінету новою методичною літературою, навчально-дидактичними матеріалами, канцтоварами.

До 28.12.2022

 

29.

Оновлення картотеки інтерактивних технологій для роботи з дошкільниками.

До 30.12.2022

 

30.

Поповнення матеріалів на допомогу педагогам-початківцям із рубрики «Все про сучасне заняття»:  «Типові помилки вихователя на занятті»

До 30.12.2022

 

31.

Підготовка бесід, консультацій, онлайн-порадників для батьків:

-     Як поліпшити фізичний розвиток дитини вдома?

-     Як облаштувати ігровий осередок дитини вдома?

-     «Про антистресове харчування та принципи здорового харчування»;

-     «Як діяти батькам за підозри на COVID-19 чи грип?»

 

08.12.2022

09.12.2022

27.12.2022

30.12.2022

 

Т. Момоток

О. Гаврильчик

Ю. Решетнік

Н. Жук

32.

Поповнення карток-схем контролю за якістю проведення освітнього процесу, враховуючи вимоги щодо особливостей організації  діяльності ЗДО в умовах воєнного стану.

Упродовж місяця

 

33.

Виготовлення зразків дидактичного матеріалу, посібників, розрізних індивідуальних карток тощо за всіма освітніми напрямами БКДО для роботи з дітьми різних вікових категорій, у тому числі для дітей з ООП.

Щотижня

 

34.

Поповнення навчально-матеріальної бази методичного кабінету кращими сценаріями методичних розробок: свят, розваг, музичних ігор-драматизацій, фізкультурних дозвіль тощо національно-патріотичного змісту.

1р/міс

 

35.

Складання плану роботи на січень.

28.12.2022

 

36.

Погодження календарних планів роботи педагогів на січень.

29-30.12.2022

 

37.

Ведення каталогу новинок фахової періо-дичної преси та методичної літератури на допомогу педпрацівникам та батькам.

1р\тижд.

 

38.

Моніторинг сайтів МОНУ, ІРО, управління освіти, РОІППО, порталів освітян «Педрада», «Всеосвіта» та ін.

Упродовж місяця

 

 

Вихователь-методист       _______________  Р. СЕМЕНЮК

                                                    (підпис)