ПЛАН роботи вихователя-методиста на березень 2023 року

Квасилівський заклад дошкільної освіти (ясла-садок)

ЗАТВЕРДЖУЮ

Директор Квасилівського   закладу дошкільної освіти (ясла-садок)

___________  Ольга ЛИСАК

(підпис)

28.02.2023

(дата)

 ПЛАН

роботи вихователя-методиста на березень 2023 року 

№ з/п

Зміст роботи

Термін виконання

Примітки

1.

 Забезпечення участі педагогів у загальносадових методичних заходах та засіданнях професійних спільнот педагогічних працівників ЗДО Рівненської ОТГ.

Відповідно до плану роботи ЗДО та УО

 

2.

Проходження курсів підвищення кваліфікації при РОІППО (дистанційних):

-  Раїса  СЕМЕНЮК вихователь-методист   

-  Марія ГРУХАЛЬ, вихователь

-  Валентина ЯРЕМЧУК, вихователь

Відповідно до плану-графіку РОІППО

 

3.

Виконання  післякурсових завдань з написання випускної роботи на тему «Інтерактивні технології методичної роботи з педагогічними працівниками ЗДО».

До 16.03.2023

 

4.

Аналіз індивідуальних облікових карток педагогів, які атестуються, за міжатестаційний період     

03.03.2023

 

5.

Підготовка характеристик професійної діяльності у міжатестаційний період педагогічних працівників, які атестуються, та ознайомлення їх з характеристиками  (під підпис).       

До 06 березня

 

 

6.

Організація роботи майстер-класу «Створення мультимедійної презентації до творчого звіту вихователя».

2р\тижд.

О. Гаврильчик,                  С. Храпко, Л. Меланчук

7.

Складання графіку проведення святкових ранків «Свято мами і весни»

03.03.2023

 

8.

Складання самоаналізу діяльності методичного кабінету щодо забезпечення документами, методичною літературою, фаховими виданнями, методичними розробками за напрямом оцінювання «Освітнє середовище ЗДО».

06.03.2023

 

9.

Підготовка матеріалів педагогічної ради «Атестація педагогічних працівників»: складання довідки про підсумки вивчення професійної діяльності педагогічних працівників та проєкту ухвали педагогічної ради.

До 15.03.2023

 

10.

Перевірка ведення документації вихователями у відповідності до номенклатури справ Квасилівського ЗДО (ясла-садок).

1р\тиждень

 

 

11.

Проведення індивідуальних консультацій із батьками за попередніми результатами моніторингу рівня розвитку дітей.

За потребою

 

 

12.

Педагогічне наставництво: обговорення новинок педагогічної літератури, творчих знахідок педагогів; залучення педагогів-початківців до колективного перегляду освітнього процесу у педагогів, які атестуються.

До 15.03.2023

О. Денисюк,                        І. Українець, З. Зань,        М. Котяш, А. Овдіюк

13.

Організація, перегляд та аналіз Свята мами і весни в усіх вікових групах.

08.03-26.03.

 

14.

Складання заходів до проведення Шевченківських днів у групах дітей старшого дошкільного віку. Організація відзначення Шевченківських днів.  

09-10 березня

 

15.

Узагальнення матеріалів досвіду роботи вихователів:

-  «Розвиток мови дітей раннього віку засобами пальчикових ігор» (Олена ГАВРИЛЬЧИК)

- «Навчання дошкільників основ грамоти засобами ігрових технологій» (Лариса МЕЛАНЧУК)

-  «Розвиток творчого мислення дошкільників засобами мнемотехніки» (Світлана ХРАПКО)

Відповідно до плану роботи ЗДО

 

 

 

 

16.

Підготовка консультації-інструктажу «Особливості впровадження професійного стандарту «Вихователь закладу дошкільної освіти» (до педагогічної ради).

10.03.2023

 

15.

Проведення творчого звіту педагога з проблеми самоосвіти «Розвиток творчих здібностей дошкільників засобами мнемотехніки»:

- Колективний перегляд  інтегрованого заняття на тему «Ми любимо нашу Україну» в молодшій групі. Мета: доцільність та ефективність використання інноваційних методів і технологій навчання дітей рідної мови, творчого мислення дошкільників та їх креативності у розв'язанні мовленнєвих завдань засобами мнемотехніки.

-  Презентація матеріалів досвіду роботи з проблеми; виставка дидактичних матеріалів.

14.03.2023

С. Храпко

 

 

 

 

16.

Поглиблення інформаційно-комп'ютерного напряму самоосвіти з метою підвищення професійного рівня педагогів у міжатестаційний період; проведення опитування «ІК-компетентність педагога».

14.03.2023

 

17.

Розробка методичних рекомендацій для педагогічних працівників «Моніторинг якості дошкільної освіти».

16.03.2023

 

18.

Проведення бесіди з педагогічними працівниками «Про раціональне використання ТЗН у ЗДО» http://leleka.rv.ua/index.php?m=content&d=view&cid=1899 

17.03.2023

 

19.

Забезпечення педагогічного колективу новою науково-методичною літературою, нормативно-правовими актами з питань організації освітнього процесу в ЗДО у новому навчальному році, у тому числі, в умовах режиму воєнного стану.

17.03.2023

 

20.

Розробка рекомендацій для педагогів щодо створення й підтримки у ЗДО безпечного психологічного, фізичного, безбар'єрного середовища для всіх учасників освітнього процесу, використовуючи матеріали методичного посібника «Протидія булінгу в закладі освіти: системний підхід»

https://mon.gov.ua/storage/app/media/zagalna%20serednya/protidia-bulingu/2019-11-25-protydiy-bullingy.pdf та порадника для педагогів ЗДО «Середовище, що належить дітям»

https://www.unicef.org/ukraine/media/4726/file

20.03.2023

Ю. Віннічук

21.

Ознайомлення батьків випускників з інформацією про порядок приймання дітей до першого класу, конкурсного приймання до спеціалізованих ліцеїв; робота педагогічного колективу з дітьми шостого року життя та їхніми батьками щодо профілактики шкільної дезадаптації майбутніх першокласників.

Упродовж місяця

 

Матеріали КЦ на сайті ЗДО

22.

Участь у підсумковому засіданні атестаційної комісії І рівня.

21.03.2023

 

23.

Організація групових консультацій:

- «Як організувати художньо-педагогічне спілкування з дітьми за творами живопису для дошкільнят»;

- «Як поліпшити ставлення дітей до праці у дитячому садку і вдома»;

- «Які здоровязбережувальні технології мають місце на фізкультурному занятті: банк нових ідей».

 

23.03.2023

30.03.2023

30.03.2023

 

Н. Шевчук

А. Нестерчук

Т. Момоток

24.

Проведення консультації для батьків на тему «Як діяти у кризовій ситуації?»

24.03.2023

 

25.

Складання інформації про рівень проведення свят і розваг художньо-естетичного та фізкультурно-оздоровчого циклів.

27.03.2023

 

26.

Проведення конкурсу на кращий авторський проєкт  «Зонування групових приміщень та змістове наповнення групових осередків»

Мета конкурсу: збагачення сучасного освітнього простору у групі з метою: активізації пізнавальної діяльності дітей; оптимального використання різних форм активностей дітей у підготовленому доступному, розвивальному, багатоваріативному, комфортному, безпечному, універсальному середовищі; підвищення якісної організації освітнього процесу.

29-31.03. 2023

Вихователі усіх вікових груп

27.

Забезпечення роботи Консультативного центру для батьків.

Відповідно  плану на рік

 

28.

Обмін досвідом з учителями школи «Шляхи успішної адаптації дитини до нових умов життя». Висвітлення матеріалів на сайті ЗДО.

До кінця місяця

Н. Шевчук, С. Левкович,   О. Парчук, Г. Бернацька   О. Круглик

29.

Поповнення діагностичного інструментарію для оцінювання рівня розвитку дитини, виконання вимог освітньої програми та БКДО-2021. Добірка діагностичного матеріалу для проведення педагогічної діагностики дошкільників.

Упродовж місяця

 

30.

Засідання творчої групи педагогів з проблеми «Впроваджуємо оновлений Державний стандарт дошкільної освіти»: освітній напрям «Дитина в соціумі»

Відповідно до плану роботи творчої групи

 

31.

Робота з каталогом періодичної преси та новинок методичної літератури.

Щотижня

 

32.

Поповнення відеотеки кращих заходів у ЗДО (Свята рідної мови; Свята весни і мами, фізкультурних свят).

До кінця місяця

 

33.

Виготовлення картотеки дидактичних ігор з різних освітніх напрямів.

До 31.03.

До огляду-конкурсу

34.

Розроблення план-конспектів ранкових зустрічей з метою  впровадження практики щоденних ранкових зустрічей у роботі з дошкільниками.

Упродовж місяця

 

35.

Оновлення тематичних папок:

- «Зразки календарного планування освітнього процесу в ЗДО»;

- «Кращі зразки конспектів занять для дошкільників»

Упродовж місяця

 

36.

Підготовка та проведення загальних батьківських зборів-круглого столу на тему «Виховуємо патріотів змалку»

30.03.2023

 

37.

Погодження планів роботи вихователів, музичних керівників, інструкторів з фізкультури.

30-31.03. 2023

 

38.

Забезпечення функціонування вебсайту Квасилівського закладу дошкільної освіти (ясла-садок) як засобу його інформаційної відкритості для відвідувачів інтернет-мережі та формування іміджу ЗДО, поширення досвіду роботи педагогічних працівників в умовах воєнного стану.

Щотижня

 

39.

Настановні збори для батьків майбутніх першокласників «На порозі Нової української школи».

31.03.2023

Директор ліцею, директор ЗДО

40.

Підготовка плану роботи вихователя-методиста на квітень.

31.03.2023

 

 

Вихователь-методист                                                     Р.Ф. Семенюк 

                                              (підпис)