План роботи садового методичного об'єднання вихователів Квасилівського ЗДО (ясла-садок) на 2020-2021 навчальний рік

Проблема «Використання ІКТ-технологій в освітньому процесі ЗДО».

Мета: ознайомлення педагогів із сучасним станом і перспективами розвитку дошкільної освіти в умовах Нової української школи; оновлення і поглиблення знань педагогічних працівників із різних методик дошкільного виховання; активне використання інноваційних форм і засобів фізичного та інтелектуального розвитку дітей дошкільного віку; підвищення кваліфікації та професійного рівня педагогів, їх ІКТ-компетентності.  

    Керівник садового МО: вихователь вищої категорії  Левкович С.В. 

№ п/п

 

Зміст роботи

Дата 

Відповідальні

Рекомендована

література для опрацювання

І.

Національно-патріотичне виховання дошкільників   

1.  Ознайомлення з планом роботи садового методичного об'єднання вихователів на 2020-2021 навчальний рік. (Ознайомлення, керівник садового МО)

2.  Формування національно-патріотичних почуттів дошкільників засобами фізичного виховання. (Обмін досвідом роботи)

3.  Ознайомлення старших дошкільників з козацтвом засобами пальчикової гри-гімнастики «Козацькі розваги» (Вправа-тренінг з педагогами)

4.  Практична частина:

  • Фізкультурне заняття-квест на тему «Козацькі забави» у старшій групі №10. (Відкритий перегляд та аналіз)

Мета: формування національно-патріотичних почуттів дошкільників засобами народознавства та фізичного виховання. 

5.  Вироблення методичних рекомендацій методичного об'єднання.

 

15.10.2020

 

 Левкович С.В.

 

 

Момоток Т.Р.

 

 

Левкович С.В.

 

 

 

Момоток Т.Р.

 

 

 

 

Семенюк Р.Ф.

Левкович С.В.

 

1. БКДО (2012).

2. Програма «Я у Світі» (2019)

3. Україна - моя Батьківщина. Програма національно-патріотичного виховання дітей дошкільного віку. - Тернопіль: Мандрівець, 2016.

4. Лист МОНУ від 20.10.2016 №1\9-561 «Щодо організації роботи ДНЗ по ознайомленню дітей із народними традиціями, святами та обрядами».

5. М.Л. Кривоніс, О.Л. Дроботій. Патріотичне виховання в ДНЗ. -Х.: Вид-во «Ранок», 2017.

6. Н.В. Кисіль. Школа маленьких патріотів. Проєкт освітньої роботи з дітьми старшого дошкільного віку . -Х.: ВГ «Основа», 2016.

7. О.Б. Полєвікова, Ж.І. Шурда. Патріотичне виховання старших дошкільників засобами квесту. -Х.: ВГ «Основа», 2019.

8. О. Каплуновська. Сучасний погляд на патріотичне вихован-ня: особливості організації роботи з дошкільниками. Ж-л «Дошк. виховання» №8\2015.

9. Н.В. Степанченко. Формування патріотичної особистості як першооснова виховної роботи в ЗДО. Обмін досвідом. Ж-л «ДНЗ» №5\2019.

ІІ.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Розвиток творчих здібностей

дошкільників 

1.   Шляхи та методи розвитку творчих здібностей дошкільників. (Методична скарбничка для вихователів та батьків).

2.   Розвиток творчих здібностей дошкільників засобами інтерактивних технологій. (Творчий звіт-презентація досвіду роботи)

3.   Картотека інноваційних педагогічних технологій та кращих зразків дидактичного матеріалу й посібників з проблеми самоосвіти вихователя. (Виставка-презентація)

4.   Практична частина:

  • Інтегроване заняття на тему «Вітамінна скарбничка» в середній групі № 9.

Мета: формування знань дітей про корисність овочів та фруктів; розвиток творчих здібностей дітей засобами інтерактивних технологій.

5. Вироблення методичних рекомендацій методичного об'єднання.

 

19.11.2020

 

Семенюк Р.Ф.

 

 

Вернюк С.В.

 

 

Вернюк С.В.

 

 

 

 

 

Вернюк С.В.

 

 

Левкович С.В.

 

 

1.  БКДО (2012).

2. Програма «Я у Світі» (2019).

3. Досвід роботи Вернюк С.В.

4. Г. Бєлєнька, О. Семенов. Творчо спрямована особистість народжується у грі. Ж-л «Дошк. виховання» №4\2020

5. Н. Дятленко. Як допомогти дітям стати творчими? Ж-л «Дошк. виховання» №4\2020

6. Т. Кушнерук. Виховуємо креативну особистість.Ж-л «Вихователь-методист» №5\2014

7. Творча дитина: зрозуміти і підтримати. Ж-л «Дошкільне виховання» №4\2016

8.  Як розвивати у дітей творчі здібності? Порадник для батьків 

9. І. Біла. Творчість як ціннісна потреба дошкільника. Ж-л «Вихователь-методист» №10\2017

 10. Інтернетресурс

 ІІІ.

Формування емоційного інтелекту дошкільників 

1.  Завдання оновленої програми «Я у Світі» щодо розвитку емоційної сфери дошкільників  (Методична скарбничка для вихователів)

2.   Розвиток емоційного інтелекту як умова формування інноваційної особистості  (Презентація досвіду роботи)

3.   Роль дидактичних ігор, посібників та ігрового обладнання в організації роботи психолога з розвитку емоційного інтелекту дошкільників.   (Виставка-презентація дидактичних матеріалів).

4.   Практична частина:

  • Розвитково-корекційне заняття на тему «У чарівній країні емоцій» у старшій групі №2 (Колективний перегляд)

5.  Вироблення методичних рекомендацій методичного об'єднання. Шляхи та методи формування емоційного інтелекту дитини.

 

03.12.2020

 

 Семенюк Р.Ф.

 

Віннічук Ю.М.

 

 

 

Віннічук Ю.М.

 

 

 

Віннічук Ю.М.

 

 

Семенюк Р.Ф.

Левкович С.В.

1. БКДО (2012).

2.  Програми «Я у Світі» (2019).

3. Досвід роботи Віннічук Ю.М. «Розвиток емоційного інтелекту дошкільників як умова формування інноваційної особистості» 

4.   Емоційний інтелект // Вікіпедія. - [Електронний ресурс]. - Режим доступу: www: uk.wikipedia.org.

5. Лигоміна Т. Емоційний інтелект-ресурс та запорука продуктивності педагога// Практичний психолог: дитячий садок - 2019 - №11 - с. 4

6. Лигоміна Т. Як розвинути емпатію// Практичний психолог: дитячий садок - 2019 - №11

7. Мойзріст О. Вивчаємо своєрідність емоційного розвитку дитини// Практичний психолог: дитячий садок - 2017 - № 4

8. Мойзріст О. Вивчаємо особливості емоційного інтелекту// Практичний психолог: дитячий садок - 2017 - № 9  

9. Романюк М. Особливості розвитку емоційної сфери дітей // Практичний психолог: дитячий садок - 2017 - № 4

10. Барковська Л. Емоцій-ний інтелект: навіщо потрібен та як його розвивати // Практичний психолог: дитячий садок - 2019 - № 7  

11. У Країні Емоцій // Джміль. - 2016. - № 2. - С. 27-31.

12. Доля Н. Розвиток емоційної сфери дітей раннього віку // Психолог.- 2008 - №3

13. Інтернетресурс

ІV.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Духовно-моральне виховання сучасних дошкільників

1.  Завдання морально-духовного виховання дошкільників відповідно програми «Я у Світі». (Методичний коментар)

2.   Морально-духовне виховання дошкільників на християнських цінностях. (Презентація досвіду роботи)

3.   Формування пізнавальних здібностей дошкільників засобами ігрової квест-технології. (Презентація досвіду роботи)

4.  Роль дидактичних ігор, посібників та ігрового обладнання в організації освітньої роботи з морально-духовного виховання дошкільників та формування їх пізнавальних здібностей.   (Виставка-презентація дидактичних матеріалів).

5.  Практична частина

  • Інтегроване заняття на тему «Працелюбність і турботливість» в молодшій групі №8.

Мета: формування уявлення про моральні чесноти дитини, створення умов для морально-духовного виховання дошкільників.

  • Заняття-квест на тему «Про дружбу і товаришування» в середній групі.

Мета: формування базових якостей дошкільників засобами квесту; уміння об'єктивно оцінювати свої та чужі вчинки.

6. Вироблення методичних рекомендацій садового методичного об'єднання вихователів.

28.01.2021

 

Семенюк Р.Ф.

 

 

Бенюк О.В.

 

 Павлюк Ю.А.

 

 

Бенюк О.В.

Павлюк Ю.А.

 

 

 

 

Бенюк О.В.

 

 

 

 

 

Павлюк Ю.А.

 

 

 

Семенюк Р.Ф.

Левкович С.В.

 

 

1. БКДО (2021).

2.  Програма «Я у Світі» (2019).

3. Ж-л «ДНЗ» 3\2014.

4. Ж-л «Вихователь-методист» 3\2014

5. Ж-л «ПП» 3\2017

6. Ж-л «ДВ» 8, 12\2018, ж-л «ДВ» 4\2019

7. Програма Л. Лохвицької «Скарбниця моралі», 2014

8. Програма «Морально-духовне виховання дошкільників» А. Богуш та ін.

9. Химич Н. Християнські моральні цінності // Дитячий садок.-2010.- №42

10.Богуш А. Морально-духовні засади виховання дітей у християнській педагогіці // Дитячий садок. - 2010. - № 42

11. Шалигіна Н.Є. Квест-технологія як засіб пізнавального розвитку дошкільників/ Н. Шалигіна //Дошкільний навчальний заклад. - 2019. - №7.

12. Використання квест-технології в освітньому процесі ДНЗ.

 https://rosinka.org.ua/kvest-tekhnologii/

13. Дитяча психологія. Розвиток здібностей у дошкільному віці.

https://pidru4niki.com/10590428/psihologiya/rozvitok_zdibnostey_doshkilnomu_vitsi

14. Пізнавальні здібності. Психологія дітей дошкільного віку. Підручник онлайн. - 2015-2020 https://stud.com.ua/88083/psihologiya/piznavalni_zdibnosti

15. Стаєнна, О. Квест-технологія: гра, пошук, дослідження [Текст] : [про методичні особливості організації квестів у закладі дошкільної освіти] /    О. Стаєнна // Дошкільне виховання. - 2019. - № 7.

16. Розвиток пізнавальних здібностей дітей дошкільного віку.https://www.kursak.com/multi/rozvytok-piznavalnykh-zdibnostey-ditey-doshkilnoho-viku/

 

V.

Музично-дидактичні ігри у розвитку дошкільників

1.  Завдання програми «Я у Світі» щодо розвитку музичних здібностей дошкільників. Методичний коментар

2.  Розвиток музичних здібностей дошкільників засобами музично-дидактичних ігор. (Презентація досвіду роботи)

3.  Роль музично-дидактичних ігор у розвитку музичних здібностей дітей дошкільного віку. (Виставка-презентація дидактичних матеріалів).

4.  Практична частина

  • Музичне заняття на тему «У світі звуків чарівних» у старшій групі №7.

Мета: розвиток музичних здібностей дошкільників засобами музично-дидактичних ігор.

5. Вироблення методичних рекомендацій садового методичного об'єднання вихователів.

 

11.02.2021

 

Семенюк Р.Ф.

 

Ревер О.Є.

 

 

Ревер О.Є.

 

 

Ревер О.Є.

 

 

 

 

Семенюк Р.Ф.

Левкович С.В.

 

1. БКДО (2021).

2.  Програми «Я у Світі» (2019).

3. Перспективне планування музично-дидактичних ігор на музичних заняттях.  Ж-л «ДНЗ» 9\2018

4. Діагностика музичних здібностей дошкільників.

Н. Завісько. Ж-л  «Музичний керівник»7\2018

5. Музичне виховання як засіб всебічного розвитку дошкільників. Л. Отенко. Ж-л «ДНЗ» 10\2015

6. Музично-дидактичні ігри на музичних заняттях і в повсякденні: орієнтовний календарний план. Л. Самбор.

Ж-л  «Музичний керівник»11\2014

7. Н. Дятленко. Як допомогти дітям стати творчими? Ж-л «Дошк. виховання» №4\2020

8. Творча дитина: зрозуміти і підтримати. Ж-л «Дошкільне виховання» №4\2016

9.  Як розвивати у дітей творчі здібності? Порадник для батьків

10. І. Біла. Творчість як ціннісна потреба дошкільника. Ж-л «Вихователь-методист» №10\2017

 11. Інтернетресурс

 VI.

Самовдосконалення педагога як система підвищення кваліфікації та фахового зростання

1. Самооцінювання професійної майстерності як провідна характеристика педагога нової формації.  Робота з атестаційними анкетами.

2. Щодо особливостей підвищення кваліфікації педагогічних працівників ЗДО. Обговорення у «загальному колі».

3. Рання профорієнтація дошкільників засобами економічного виховання. Презентація досвіду роботи вихователя Парчук О.М.

4. Формування національної самосвідо-мості у дітей дошкільного віку засобами українознавства. Презентація досвіду роботи вихователя Рудяк Т.М.

5. Роль предметно-ігрового розвиваль-ного середовища у підвищенні якості дошкільної освіти. Виставка-презентація кращих зразків навчально-дидактичних матеріалів.

Практична частина:

  • Інтегроване заняття на тему «Усі професії потрібні, усі професії важливі» в молодшій групі №8.

Мета: формування знань дошкільників про працю дорослих, про професії батьків та їх важливість для сім'ї та держави.

  • Інтегроване заняття на тему «В моєї мами вихідний день» у групі дітей раннього віку №1.

Мета: формування уявлень дітей про сім'ю; закріплення знань про трудові дії дорослих, за якими дитина спостерігає у побуті; розвиток прагнення дітей до участі у спільній з дорослими діяльності.

5.  Вироблення методичних рекомендацій садового методичного об'єднання вихователів.

 

11.03.2021

 

Завідувач,

вихователь-методист

 

вихователь-методист

 

 

Парчук О.М.

 

 

Рудяк Т.М.

 

 

Парчук О.М.

Рудяк Т.М.

 

 

 

Парчук О.М.

 

 

 

 

 

Рудяк Т.М.

 

 

 

 

 

 

Левкович С.В.

 

 

1.    Постанова КМУ № 800 затверджений «Порядок підвищення кваліфікації педагогічних і науково-педагогічних працівників».

2.    Лист МОНУ «Щодо підвищення кваліфікації та атестації педагогічних працівників» від 04 листопада 2019 року  

3.    Щодо особливостей підвищення кваліфікації педагогічних працівників http://leleka.rv.ua/index.php?m=content&d=view&cid=1433

4.     Круглий стіл «Проблеми дистанційної освіти дошкільнят». К Крутій,

Н. Гавриш. Ж-л «Дошк. вих.» 5\2020.

5.    Професійна рефлексія: як аналізувати власну методичну діяльність. О. Стаєнна. Ж-л «Вихователь-методист» 3\2020

6.    Узагальнюйте педагогічний досвід без помилок.

О. Стаєнна.  Ж-л «Вихователь-методист» 3\2020

7.    Інтернетресурс