П Л А Н роботи вихователя-методиста на жовтень 2022 року

Квасилівський заклад дошкільної освіти                  ЗАТВЕРДЖУЮ

(ясла-садок)                                                      Директор  ________ О. ЛИСАК

                                                                           Дата 30.09.2022 року                                                                                        

 

  

П Л А Н

роботи вихователя-методиста на жовтень 2022 року

№ з/п

Зміст роботи

Термін/строк виконання

Примітки

1.

Аналіз оснащення укриттів ігровими осередками та змістового контенту освітньої діяльності під час перебування у них дітей.

 03-05 жовтня

 

2.

Розроблення та подання на затвердження сценарію свята «Козацькому роду нема переводу»

06 жовтня

Інструктор з фізкультури

3.

Оформлення списку педагогічних працівників, які підлягають черговій атестації, із зазначенням строків проходження підвищення кваліфікації.

Ознайомлення педагогічних працівників з переліком документів, які необхідно подати до атестаційної комісії.

До 10 жовтня

 

4.

Подання до атестаційної комісії списку педагогічних працівників, які підлягають черговій атестації, із зазначенням строків проходження підвищення кваліфікації.

До 10 жовтня

 

 

5.

Складання план-графіку проведення атестації та доведення його під розписку до відома осіб, які атестуються.

До 20 жовтня

 

6.

Розроблення плану вивчення системи роботи педагогів, які атестуються

21-24 жовтня

 

7.

Складання плану заходів до Тижня безпеки дитини та Плану проведення Тижня безпеки дитини у ЗДО.

06 жовтня

 

8.

Формування теки матеріалів на допомогу педагогічним працівникам в організації та проведенні Тижня безпеки дитини в умовах воєнного стану та карантину.

До 14 жовтня

 

9.

Обладнання виставки навчально-дидактичного матеріалу, новинок методичної літератури  та бібліотечки для дітей, вихователів і батьків на допомогу в  організації Тижня безпеки дитини.

До 14 жовтня

 

10.

Надання допомоги вихователям в облаштуванні осередка/тематичного станда «Безпека дитини».

До 17 жовтня

 

 

11.

Перевірка відповідності обладнання фізкультурних куточків віку та потребам дітей.

До 18 жовтня

 

 

12.

Аналізування системи роботи, досвіду педагогічних працівників, стану освітнього процесу.

Відповідно до річного плану роботи  

 

13.

Підготовка та проведення загальних  батьківських зборів на тему «Створення у ЗДО безпечного освітнього середовища»

План роботи

1.   Організація роботи ЗДО щодо створення комфортних, безпечних, доступних та нешкідливих умов розвитку, виховання, навчання дітей і праці, у тому числі дітей з ООП. Виступ, обговорення в «загальному колі».

2. Про запровадження у ЗДО навчання дітей мінної безпеки. Консультація-інструктаж для батьків.

3. Права дитини та її захист від проявів будь-яких форм насильства, дискримінації, булінгу (цькування).

Обговорення Плану заходів із запобігання проявам дискримінації та булінгу у ЗДО.

4.  Звіт та вибори членів батьківського комітету\ради.

27 жовтня

 

 

 

Директор О. Лисак

 

Вихователь-методист

Р. Семенюк

 

Пр. психолог Ю. Віннічук

 

14.

Аналізування:

-   стану травматизму в ЗДО за дев'ять місяців

-   проведення групових та загальних батьківських зборів

-    стану дотримання педагогами Примірної інструкції з діловодства у дошкільних навчальних закладах

 

07 жовтня

27 жовтня

 

28 жовтня

 

Сестра м/с Жук Н.О.

 

 

15.

Оцінювання рівня розвитку дітей дошкільного віку (перше).

Проведення індивідуальних консультацій щодо корегування освітнього процесу за результатами першого оцінювання рівня розвитку дітей дошкільного віку.

До 30 жовтня

 

 

16.

Підготовка аналітичної довідки щодо результатів першого оцінювання рівня розвитку дітей дошкільного віку.

Ознайомлення колективу з результатами першого оцінювання рівня розвитку дітей дошкільного віку.

До 11 листопада

 

 

17.

Забезпечення участі педагогів ЗДО у різних формах методичної роботи у закладі та у місті:

- засідання школи педмайстерності вихователів ЗДО (LEGO-технологія);

- засідання професійної спільноти вихователів за освітнім напрямом «Дитина в соціумі»

- засідання професійної спільноти вихователів за освітнім напрямом «Мовлення дитини» (навчання елементів грамоти)

- засідання професійної спільноти вчителів-логопедів ЗДО

- засідання професійної спільноти вихователів за освітнім напрямом «Гра дитини» (ігри в укритті)

 

 

18 жовтня

19 жовтня

 

20 жовтня

25 жовтня

27 жовтня

 

 

Вихователі: І. Українець

О. Гаврильчик

 

Л. Меланчук

А. Єрчик

С. Храпко

18.

Розроблення та подання на затвердження сценарію свята «Козацькому роду нема переводу»

06 жовтня

Інструктор з фізкультури

19.

Організація дистанційного навчання з проблеми «Портфоліо вихователя дитячого садка» http://leleka.rv.ua/index.php?m=content&d=view&cid=1177

До 28 жовтня

Див. матеріали сайту ЗДО

20.

Індивідуальне консультування педаго-гічних працівників з метою підвищення ефективності педагогічної діяльності.

За запитами

 

 

21.

Організація роботи Консультативного центру для батьків.

 

Відповідно до плану роботи   КЦ на рік

 

22.

Проведення педагогічних годин:

  • Підготовка до Тижня безпеки дитини
  • Самоосвіта педагога: що й коли робити
  • Створення умов для реалізації інваріантної та варіативної складової БКДО.

 

13 жовтня

17 жовтня

20 жовтня

 

 

 

23.

Інтерактивний семінар-практикум

 «Розвиток мовлення і навчання рідної мови дітей раннього і дошкільного віку: сучасні вимоги»  (І-ІІ етапи)

 Мета: поглиблювати теоретичні знання та практичні навички педагогів з організації освітнього процесу з дошкільниками з освітнього напряму «Мовлення дитини»; формувати навички культури мовлення та виховувати бажання спілкуватися рідною мовою; сприяти популяризації державної мови.

План роботи

1.  Компетентнісний підхід до розвитку мовлення і навчання дітей дошкільного віку рідної мови:

1.1. Структура комунікаційно-освітнього простору ЗДО в умовах війни (ДВ 6/22). Методичний коментар.

1.2. Форми організації розвитку мовлення і навчання дітей рідної мови у ЗДО та види мовленнєвих занять. Методичні рекомендації.

1.3. Вимоги до організації і проведення мовленнєвих занять. Методичні рекомендації.

1.4. Методи і прийоми розвитку  мовлення та навчання дошкільників рідної мови. Методичні рекомендації.

1.5. Інтерактивні методи навчання дітей рідної мови і мовленнєвого спілкування. Обмін досвідом.

1.6. Інноваційні методи і технології навчання дітей рідної мови і мовленнєвого спілкування. Обмін досвідом.

1.7. Засоби розвитку мови і навчання дітей рідної мови. Обмін досвідом.

1.8. Особливості методики розвитку мовлення та навчання рідної мови дітей раннього віку. Обмін досвідом

І етап

27 жовтня

 

24.

Методична допомога педагогам-початківцям щодо складання календарно-перспективних планів освітньої роботи, конспектів занять, дидактичного матеріалу тощо.

Упродовж місяця

 

 

 

25.

Проведення групової консультації

  • Якими компетентностями має володіти вихователь, у групі якого є дитина з ООП?  
  • У чому полягає безпека дітей під час занять з фізкультури. («Вих.-методист» 2/2022)

 

06 жовтня

14 жовтня

 

Ю. Віннічук

 

 

 

26.

Огляд періодичних фахових видань та новинок методичної літератури за ІІІ квартал поточного року.

До 31 жовтня

 

 

27.

Організація та проведення:

-      Дня Українського козацтва та Дня захисника України

-      Тижня безпеки дитини

-      Свята осені

-      Спортивно-масових свят і розваг

-      Дня здоров'я у ЗДО

 

13   жовтня

17-21 жовтня

24-28 жовтня

Щотижня

28 жовтня

Інстр. з ф-ри,

музкерівники

 

28.

 

 

Розробка методичних рекомендацій для вихователів:

-  «Формування основ безпеки життєдіяльності дошкільників в умовах правового режиму воєнного стану»

 

27 жовтня

 

29.

Поповнення карток-схем контролю за якістю проведення освітнього процесу, враховуючи вимоги щодо особливостей організації  діяльності ЗДО в умовах воєнного стану.

27 жовтня

 

30.

Підготувати рекомендації для педагогів щодо створення й підтримки у ЗДО безпечного психологічного, фізичного, безбар'єрного середовища для всіх учасників освітнього процесу, використовуючи матеріали методичного посібника «Протидія булінгу в закладі освіти: системний підхід» https://mon.gov.ua/storage/app/media/zagalna%20serednya/protidia-bulingu/2019-11-25-protydiy-bullingy.pdf та порадника для педагогів ЗДО «Середовище, що належить дітям» https://www.unicef.org/ukraine/media/4726/file

30 жовтня

 

31.

Сформувати на допомогу педагогічним працівникам теку інформаційно-освітніх матеріалів оновленого довідника «У разі надзвичайної ситуації або війни» (добірка порад, як захистити себе у кризовій ситуації).

31 жовтня

 

32.

Проведення групової консультації для батьків:

-         «Як зберегти психологічне здоров'я під час евакуації?»

-         «Як підготувати дітей до можливих надзвичайних ситуацій»

-         «Адаптація дітей до ЗДО: основні гігієнічні правила»

 

11 жовтня

18 жовтня

25 жовтня

 

Пр. психолог

33.

Проведення спільної акції з батьками «Створюємо ігровий дитячий майданчик разом».

19 жовтня

 

34.

Вивчення стану організації освітнього процесу: оперативний контроль

  • сформованість культурно-гігієнічних навичок дітей;
  • організація освітньої діяльності: проведення та зміст ранкового прийому та ранкових зустрічей дітей;
  • охорона праці та дотримання безпеки життєдіяльності дітей в укритті
  • дотримання санітарно-гігієнічного режиму

 

07 жовтня

12 жовтня

17 жовтня

 

24 жовтня

 

35.

Моніторинг сайтів МОН, МОЗ, ІМЗО, ДСЯО, управління освіти,  РОІППО та ін.

Упродовж місяця

 

36.

Створення умов для підвищення кваліфікації педагогічних працівників закладу з інформаційно-цифрової компетентності.

Упродовж місяця

 

37.

Виконання Комплексу заходів з цивільного захисту, охорони праці та безпеки життєдіяльності відповідно до посадових обов'язків.

Упродовж місяця

 

38.

Виготовлення зразків дидактичного матеріалу, посібників, розрізних індивідуальних карток тощо за всіма освітніми напрямами БКДО для роботи з дітьми різних вікових категорій.

Упродовж місяця

 

39.

Розроблення системи роботи з навчання дітей елементів грамоти за Аллою Богуш та Наталією Маліновською «Методика розвитку мовлення та навчання рідної мови дітей раннього та дошкільного віку» та забезпечення її ресурсами.

Упродовж місяця

 

40.

Погодження календарних планів роботи педагогів на листопад

28-31 жовтня

 

 

41.

Проведення моніторингу навчально-методичного забезпечення освітнього процесу в ЗДО.

31 жовтня

 

 

Вихователь-методист                                Р.Ф. Семенюк  

                                         (підпис)