П Л А Н роботи вихователя-методиста на лютий 2023 року

 

Квасилівський заклад дошкільної освіти (ясла-садок)

        ЗАТВЕРДЖУЮ

Директор ________  Ольга ЛИСАК

                     (підпис)

31 січня 2023 року

 

П Л А Н

роботи вихователя-методиста на лютий 2023 року

№ з/п

Зміст роботи

Термін/строк виконання

Примітки

1.

Проведення аналізу виконання річного плану роботи ЗДО за перше півріччя.

01.02.2023

 

 

2.

Доведення плану-графіку методичної роботи з педагогічними кадрами управління освіти м. Рівне на лютий місяць. Складання інформації про планову участь педагогів закладу у засіданнях професійних спільнот міста.

01.02.2023

 

3.

Забезпечення функціонування вебсайту Квасилівського ЗДО як засобу його інформаційної відкритості для відвіду-вачів інтернет-мережі та формування іміджу ЗДО, поширення досвіду роботи педагогічних працівників в умовах воєнного стану. Оновлення сторінки на вебсайті  «Прозорість та інформаційна відкритість ЗДО»

 01.02.2023,

далі

1р/тиждень

 

4.

Перегляд та оновлення освітньої програми Квасилівського ЗДО (ясла-садок)

02-04.02.2023

Творча група

5.

Психологічний тренінг для педагогічних працівників «Світ емоцій та почуттів дитини»

Мета: формування у педагогів професійної якості - любові до дітей; ознайомити з методами і прийомами, які стимулюють появу позитивних емоцій у дітей; розвивати вміння керувати емоціями.

09.02.2023

Віннічук Ю.М.

6.

Консультація для батьків на тему «Як перевірити, чи готова ваша дитина до школи?»

09.02.2023

 

7.

Проведення педагогічної години:

- План підготовки та проведення Тижня рідної мови

- САМОЗВІТ ПЕДАГОГА за міжатестаційний період. Матеріали педагогічної години для педагогів, які атестуються

10.02.2023

 

8.

Аналіз освітньої діяльності з дошкільниками в укритті під час повітряної тривоги: організації різних видів активностей у створених осередках.

 В умовах НС 

 

9.

Розроблення Положення про конкурс на кращий проєкт зонування освітнього простору у групі та змістове наповнення групових осередків.

14.02.2023

 

10.

Санітарно-просвітницька робота з педагогами та батьками:

-  «Формуємо культурно-гігієнічні навички дітей разом з батьками»

-  «Правила підготовки та прийому їжі в ЗДО»

-  «Як одягати дітей взимку»  http://leleka.rv.ua/index.php?m=content&d=view&cid=1912

15-20.02.2023

 

11.

Анкетування педагогічних працівників щодо популяризації державної мови (збагачення та активізація словника, розвиток зв'язного мовлення, формування навичок культури мовлення, виховання бажання  спілкуватися рідною мовою).

16.02.2023

 

12.

Добірка матеріалів для роботи консультативного центру для батьків та їх висвітлення на сайті ЗДО.

Упродовж місяця

 

13.

Проведення тематичного контролю «Створення комфортних, безпечних, доступних та нешкідливих умов розвитку, виховання, навчання дітей і праці, у тому числі дітей з ООП.».

Огляд групового предметно-просторового розвивального середовища у межах тематичного вивчення (до засідань педагогічної ради).

Мета: створення комфортних, безпечних, доступних та нешкідливих умов розвитку, виховання, навчання дітей та праці.

06-16.02.2023

 

Вихователі

вікових груп:

раннього віку

№3; молодша

№ 6, 12; середня №2, 7, 10.  

14.

Педагогічне наставництво:

  • демонстрація кращих планів освітньої роботи та документації педагогів-початківців;
  • обговорення новинок педагогічної літератури, творчих знахідок педагогів;
  • методична допомога щодо складання календарно-перспективних планів освітньої роботи, конспектів занять, розробки дидактичного матеріалу тощо.

1раз/міс

та за потребою

 

15.

Розроблення методичних рекомендацій «Самоосвіта педагогів: основні вимоги у контексті сьогодення»

17.02.2023

 

16.

Створення картотеки дидактичних ігор з навчання основ грамоти у ЗДО.

17.02.2023

 

17.

Розроблення системи роботи (перспективного планування) занять з навчання основ грамоти дітей старшого дошкільного віку та забезпечення її ресурсами. (Виконання варіативного складника оновленого БКДО «Мовлення дитини. Основи грамоти»)

До 20.02.2023

 

Р. Семенюк

Л. Меланчук

 

18.

Проведення Тижня рідної мови в ЗДО. Мета:  виховання шанобливого ставлення до рідної мови (її поетичного слова, народної пісні та гри, фольклору).

20-24.02.2023

 

19.

 Групові консультації для вихователів:  

- «Які строки відновлення фізичного здоров'я дітей для проведення повноцінних занять з фізкультури?»

- «Як забезпечити високий ступінь активності та свободи дитини в організації ігрової діяльності»

- Як забезпечити створення у ЗДО безпечного освітнього середовища, вільного від насильства та булінгу (цькування)?

 

09.02.2023

 

10.02.2023

 

23.02.2023

Момоток Т.Р.

Сенюк Н.Г.

 Віннічук Ю.М.

20.

Аналіз виконання управлінських рішень, ухвалених педагогічною радою.

До засідання педагогічної ради

 

21.

Колективний перегляд інтегрованого заняття на тему «Ми любимо нашу Україну» у молодшій групі.

Мета: доцільність та ефективність використання інноваційних методів і технологій навчання дітей рідної мови, творчого мислення дошкільників та їх креативності у розв'язанні мовленнєвих завдань.

23.02.2023

С. Храпко.

22.

 

Творчий звіт  з проблеми самоосвіти «Навчання дошкільників основ грамоти засобами ігрових технологій»

23.02.2023

Л. Меланчук

С. Храпко

23.

Формування бібліотеки онлайн-матеріалів для організації освітнього процесу у ЗДО в правовому режимі воєнного стану.

Щотижня

 

 

 

24.

Проведення засідання робочої групи щодо перебігу атестації педагогічних працівників.

Згідно з графіком

 

 

25.

Організація роботи Консультативного центру для батьків, діти яких не відвідують ЗДО.

Упродовж місяця відповідно до  плану роботи КЦ

 

26.

Коучинг для педагогічних працівників з проблеми «Національно-патріотичне виховання дошкільників у контексті сьогодення».

Мета: спонукати педагогів до пошуку умов, необхідних для плекання свідомих патріотів у ЗДО; розширювати уявлення про розмаїття шляхів та напрямів освітньої діяльності з національно-патріотичного виховання; активізувати теоретичні та практичні знання педагогів з проблеми; підвищити предметно-методичну компетентність вихователів з ОН «Дитина в соціумі».

27.02.2023

 

27.

Засідання творчої групи педагогів з проблеми «Впроваджуємо оновлений Державний стандарт дошкільної освіти».

Мета творчої групи: удосконалити моделі компетентностей дітей та річної тематики тижневих освітніх блоків для освітньої роботи в умовах воєнного стану з дітьми різних вікових категорій.

28.02.2023

 

 

 

 

28.

Складання плану роботи на березень. Затвердження календарно-перспективних планів роботи вихователів та інших спеціалістів ЗДО.

28.02.2022

 

29.

Педагогічна  рада з проблеми «Створення безпечних умов для всіх учасників освітнього процесу»

1. Про виконання рішень попередньої педради. Інформація секретаря

2. Про права дитини та забезпечення освітнього середовища у ЗДО і сім'ї, вільного від проявів будь-яких форм насильства та дискримінації. Психологічна просвіта, обговорення у «загальному колі»

3.Про організацію предметно-практичної діяльності дітей у різних вікових групах та її ресурсне забезпечення. Обмін досвідом

4. Про створення комфортних, безпечних, доступних та нешкідливих умов розвитку, виховання, навчання і праці дітей, у тому числі дітей з ООП. Довідка за результатами тематичного вивчення

5. Про удосконалення інформаційно-комунікаційного освітнього середовища та ІК-компетентності педагогів. Аналіз за результатами опитувальника (Вихователь-методист 10/21)

6. Про результати огляду-конкурсу  на «Краще зонування групових приміщень та змістове наповнення групових осередків відповідно до сучасних вимог»

Мета конкурсу: забезпечення комфортного перебування дітей у групових осередках та якісної організації освітнього процесу.

28.02.2023

 

30.

 

Ведення каталогу статей фахової преси та нової методичної літератури.

Упродовж місяця

 

31.

Виготовлення зразків дидактичного матеріалу, посібників, розрізних індивідуальних карток тощо за всіма освітніми напрямами БКДО для роботи з дітьми різних вікових категорій.

Упродовж місяця

 

 

 

Вихователь-методист                                     Р.Ф. Семенюк

                                                              (підпис)