Наказ "Про організацію та структуру методичної роботи з педагогічними кадрами на 2018-2019 навчальний рік

УКРАЇНА

КВАСИЛІВСЬКИЙ ДОШКІЛЬНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД

(ЯСЛА-САДОК)

НАКАЗ

 05 вересня 2018 року                                               смт. Квасилів                                          № 66

 

Про організацію та структуру

методичної роботи з педагогічними

кадрами на 2018-2019 навчальний рік

Організація методичної роботи в Квасилівському дошкільному навчальному закладі (ясла-садок) у 2018-2019 навчальному році буде здійснюватися відповідно до Законів України «Про освіту», «Про дошкільну освіту», Базового компонента дошкільної освіти, Концепції національно-патріотичного виховання дітей та молоді, Положення про дошкільний навчальний заклад (затверджене постановою Кабінету Міністрів України від 12.03.2003 № 305),  державних програм у галузі дошкільної освіти, Положення про методичний кабінет дошкільного навчального закладу, наказу відділу освіти Рівненської райдержадміністрації «Про організацію та структуру методичної роботи з педагогічними кадрами району на 2018-2019 навчальний рік».

На основі  вивчення результативності  освітнього  процесу, професійних потреб та інтересів педагогічних кадрів, рівня їх компетентності, враховуючи діагностичний аналіз, аналіз результатів роботи закладу за 2017-2018 і план роботи на 2018-2019 навчальний рік, з метою сприяння розвитку інноваційної діяльності у закладі, забезпечення інформаційно-комунікаційних зв’язків, організаційного та функціонального оновлення діяльності методичної служби, 

НАКАЗУЮ:

1. Продовжити роботу з реалізації науково-методичної проблеми навчальних закладів району «Реалізація компетентнісної парадигми в умовах модернізаційних змін в освіті» на 2015-2020 навчальні роки.

                           Протягом навчального року.

2. Продовжити роботу з реалізації  науково-методичної проблеми закладу «Формування основ патріотичного виховання як засобу всебічного розвитку особистості майбутнього громадянина» за планом реалізації науково-методичної проблеми на 2017-2022 роки.

Протягом навчального року за планом роботи.

3.  Організувати науково-методичну роботу згідно з новим Положенням про методичний кабінет дошкільного навчального закладу та відповідно до нормативних документів, які визначають напрямки розвитку дошкільної освіти.

                                                  Протягом навчального року.

4.  Активізовувати творчий потенціал педагогів, стимулювати до їхнього професійного саморозвитку й самоосвіти, а відтак і оновлення форм методичної роботи з кадрами, залучати вихователів, музичних керівників, інструктора з фізичної культури, практичного психолога до оволодіння технологіями психолого-педагогічного проектування, організації освітньої роботи з дітьми на засадах особистісно-орієнтованого, діяльнісного, компетентнісного, інтегрованого підходів і налагодження тісної взаємодії між дітьми, педагогами і батьками.    

Протягом навчального року  

5. Спрямувати роботу методичної служби закладу у 2018-2019 навчальному році за такими пріоритетними завданнями:

        1) Вплив сучасних педагогічних та інформаційно-комунікаційних технологій на підвищення якості освітнього процесу у закладі дошкільної освіти.

        2) Шляхи підвищення результативності екологічного розвитку, виховання і навчання дошкільників.

        3) Організація навчально-пізнавальної діяльності дошкільників на засадах «педагогіки миру».

6. Взяти активну участь у методичних заходах району:

   1)  Семінар для керівників і методистів:

- Лисак О.М., завідувач,

- Семенюк Р.Ф., вихователь-методист.

   2)  Інструктивно-методична нарада керівників:

- Лисак О.М., завідувач;

   3) Творча майстерня педагогічних працівників ЗДО:

- Момоток Т.Р., інструктор з фізкультури,

- Денисюк О.М., музкерівник,

- Ревер О.Є., музкерівник,

- Патій І.В., Рудяк Т.М., вихователі молодшої групи №2,

- Новосад Т.М., Малютіна О.В., вихователі молодшої групи №7,

- Сенюк Н.Г., Грухаль М.К., вихователі молодшої групи №10,

- Шум М.М., Бернацька Г.Ю., вихователі молодшої групи №11

   4)  Школа молодого спеціаліста:

- Максименко О.А., вихователь старшої групи №12,

- Нестерчук А.Ф., вихователь групи раннього віку №1.

   5) Семінар-практикум для сестер медичних:

- Решетнік Ю.Л.,  сестра медична з дієтичного харчування,

- Ковтун Л.М., сестра медична старша.

  6) Методичне обєднання практичних психологів:

- Павлусь М.М., практичний психолог.

7.  Провести   систему   методичних заходів,   спрямованих    на   розвиток     творчої індивідуальності та творчого потенціалу педагогічних працівників, залучаючи їх до активної участі в індивідуальних та групових формах роботи у закладі:

        1) Школа молодого спеціаліста в ДНЗ. Наставництво:      

- Цімох А.В., молодий спеціаліст - Сенюк Н.Г., наставник,

- Максименко О.А., молодий спеціаліст - Яремчук В.В., наставник,

- Денисюк О.Я., молодий спеціаліст - Грухаль М.К., наставник;

- Станіцька Т.С., молодий спеціаліст - Меланчук Л.М., наставник,

- Нестерчук А.Ф., молодий спеціаліст - Гаврильчик О.В., наставник

Протягом навчального року у відповідності до плану роботи

 2) Садове методичне об'єднання вихователів з проблеми «Використання ІКТ-технологій в освітньому просторі ЗДО»:

    - Гаврильчик О.В. - вихователь групи раннього віку №1,

    - Верема Г.Ф. - вихователь групи раннього віку №3,

    - Бідюк В.М. - вихователь групи раннього віку №3,

    - Патій І.В.- вихователь молодшої  групи №2,

    - Рудяк Т.М. - вихователь молодшої  групи №2,

    - Шевчук Н.С. - вихователь середньої групи №4,

    - Левкович С.В.- вихователь середньої групи №4,

    - Лазаришина І.В. - вихователь старшої групи №5,

    - Храпко С.А. - вихователь старшої групи №5,

    - Корнійчук О.А. - вихователь старшої групи №6,

    - Новосад Т.В. - вихователь молодшої  групи №7,

    - Малютіна О.В. - вихователь молодшої  групи №7,

    - Козлова М.В. - вихователь середньої  групи №8,

    - Бенюк О.В. - вихователь середньої  групи №8,

    - Меланчук Л.М. - вихователь старшої групи №9,

    - Вернюк С.В. - вихователь старшої групи №9,

    - Сенюк Н.Г. - вихователь молодшої групи №10,

    - Грухаль М.К. - вихователь молодшої групи №10,

    - Шум М.М. - вихователь молодшої  групи №11,

    - Бернацька Г.Ю. – вихователь молодшої групи №11,

    - Яремчук В.В. -  вихователь старшої групи №12,

    - Круглик О.П. - вихователь середньої групи №14.

Протягом навчального року у відповідності до плану роботи садового МО.

  3) Декада інновацій педагогів, які атестуються:

                      - Шевчук Надія Семенівна, вихователь середньої групи №4,

                     - Яремчук Валентина Василівна, вихователь старшої групи №12,

                     - Верема Галина Федорівна, вихователь групи раннього віку №3,

                     - Бідюк Віра Мелетіївна, вихователь групи раннього віку №3,

                     - Шум Марія Миколаївна, вихователь молодшої групи №11,

                     - Бернацька Галина Юріївна, вихователь молодшої групи №11,

                     - Павлусь Марина Миколаївна, практичний психолог

Березень, 2019 року      

 4) Групові консультації:

- Семенюк Р.Ф., вихователь-методист;

- Павлусь М.М., практичний психолог;

- Новосад Т.В., вихователь молодшої групи №7;

- Момоток Т.Р., інструктор з фізкультури;

- Ковтун Л.М., сестра медична старша;

- Яремчук В.В., вихователь старшої групи №12;

- Левкович С.В., вихователь середньої групи №4;

- Бернацька Г.Ю., вихователь молодшої групи №11;

- Денисюк О.М., музкерівник;

- Решетнік Ю.Л., сестра медична з дієтичного харчування.

Протягом навчального року у відповідності до річного плану роботи

5) Семінар-практикум з проблеми «Еколого-природнича освіта дошкільників»

- Семенюк Р.Ф., вихователь-методист;

- Сенюк Н.Г., вихователь молодшої групи №10;

- Левкович С.В., вихователь середньої групи №4;

- Вернюк С.В., вихователь старшої групи №9;

- Бернацька Г.Ю., вихователь молодшої групи №11;

- Денисюк О.Я., вихователь старшої групи №6;

- Павлусь М. М., практичний психолог

Листопад, 2018 року      

6) Психолого-педагогічний практикум з проблеми «Психічне здоровя дітей: розвиваємо емоційний інтелект»

- Семенюк Р.Ф., вихователь-методист;

 - Павлусь М.М., практичний психолог.

Жовтень, 2018 року

7)  З метою розвитку творчих здібностей дошкільників продовжити організацію гурткової роботи з дошкільниками:

-  з образотворчої діяльності «Маленькі митці» (керівник вихователь  Шевчук Н.С.)

Протягом навчального року у відповідності до плану роботи.

  8) Засідання  педагогічного клубу «Майстерня успіху» з проблеми «Організація ранкового прийому дітей – важливий аспект фахової майстерності вихователя»

        - Лисак О.М., завідувач;

       - Семенюк Р.Ф., вихователь-методист;

       - Верема Г.Ф., вихователь групи раннього віку №3;

       - Бернацька Г.Ю., вихователь молодшої групи №11;

       - Павлусь М.М., практичний психолог

Жовтень, 2018 року

      9) Провести педагогічні читання «Ідеї Василя Сухомлинського актуальні й сьогодні» до 100-річчя від дня народження В.О. Сухомлинського:

            - Семенюк Р.Ф., вихователь-методист;

            - Цімох А.В., вихователь середньої групи №13;

            - Нестерчук А.Ф., вихователь групи раннього віку №1;

            - Станіцька Т.С., вихователь середньої групи №14;

            - Денисюк О.Я., вихователь старшої групи №6;

            - Максименко О.А., вихователь старшої групи №12.

Вересень, 2018 року

8. Здійснювати систематичне вивчення умов забезпечення психофізичного    здоров’я та рівнів розвитку вихованців ДНЗ відповідно до Базового компонента дошкільної освіти та програми  розвитку дітей дошкільного віку «Я у світі».                  

Протягом навчального року

9.Забезпечити подальше зміцнення сучасного розвивально-ігрового простору для дітей всіх вікових груп у відповідності до Примірного переліку ігрового та навчально-дидактичного обладнання для закладів дошкільної освіти (від 19.12.2017 №1633).

Постійно

10. З метою забезпечення конституційних прав дітей п’ятирічного віку на здобуття дошкільної освіти та надання їм стартових можливостей напередодні вступу до школи, надання батькам психолого-педагогічної допомоги з питань розвитку, навчання і виховання дітей, що виховуються в умовах сім’ї, організувати роботу Консультативного центру для батьків або осіб, які їх замінюють:

-  Лисак О.М., завідувач,

-  Семенюк Р.Ф., вихователь-методист,

- Ковтун Л.М., старша медична сестра,

- Денисюк О.М., музичний керівник,

-Ревер О.Є., музичний керівник,

- Момоток Т.Р., інструктор з фізкультури,

- Павлусь М.М., практичний психолог,

-  Храпко С.А., Лазаришина І.В., Корнійчук О.А., Денисюк О.Я., Меланчук Л.М., Вернюк С.В., Яремчук В.В., Максименко О.А. – вихователі старших груп.

                                                       Протягом навчального року у відповідності

                                                     до плану роботи Консультативного центру

11.  Направити на курси підвищення кваліфікації педагогічних працівників та сприяти виконанню докурсових завдань:

-    Грухаль М.К., вихователя;

-    Вернюк С.В., вихователя;

-    Верему Г.Ф., вихователя;

-    Корнійчук О.А., вихователя;

-    Круглик О.П., вихователя;

-    Нестерчук А.Ф., вихователя;

-    Максименко О.А., вихователя;

-    Решетнік Ю.Л., медичну сестру з дієтичного харчування;

-    Павлусь М.М., практичного психолога.

Протягом навчального року відповідно до наказу відділу освіти.

 12. Провести атестацію педагогічних працівників:

- Семенюк Раїси Федорівни, вихователя-методиста;

- Шевчук Надії Семенівни, вихователя;

- Яремчук Валентини Василівни, вихователя;

- Вереми Галини Федорівни, вихователя;

- Бідюк Віри Мелетіївни, вихователя;

- Шум Марії Миколаївни, вихователя;

- Бернацької Галини Юріївни, вихователя;

- Павлусь Марини Миколаївни, практичного  психолога

До 15 березня 2018 року

13. З метою надання методичної допомоги педагогічним працівникам з питань самоосвіти та атестації, оволодіння ними новими освітніми технологіями та педагогічними ідеями, сучасними підходами до планування освітнього процесу, встановити у закладі методичний день – четвер.  

   Протягом навчального року    

14. Контроль за виконанням наказу покласти на вихователя-методиста Семенюк Р.Ф.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           Завідувач ____________________________О.М. Лисак