Планування сучасного розвивального простору ЗДО

Вимоги до ігрового предметно-розвивального середовища в групі: сучасні підходи

В умовах переходу до особистісно-орієнтованої моделі дошкільної освіти найпершим завданням кожного педагога є ретельний аналіз стану ігрового предметно-розвивального середовища у групі, яке має забезпечувати індивідуальний розвиток кожної дитини і суттєво розширюватися та збагачуватися з переходом дітей із однієї вікової групи до наступної. Чим різноманітнішим, варіативнішим, доступнішим для ознайомлення та використання є оточуюче дитину розвивальне середовище, тим вона зростає практично умілішою, вправнішою, кмітливішою, швидше оволодіває  правилами доцільної та безпечної поведінки, навчається цінувати зроблене руками людей, стає працездатнішою, життєво компетентною, оптимістично налаштованою, звичною до результативних та цілеспрямованих дій, до продуктивної життєдіяльності. Така дитина добре орієнтується в людському житті та за його межами, поводиться помірковано і зважено в нових умовах, намагається виявити гнучкість, обережність, пристосуватися до них, доцільно на них впливати, відкривати для себе нові можливості і горизонти...

Орієнтовна схема організації розвивального предметно-ігрового середовища

В умовах переходу до особистісно-орієнтованої моделі дошкільної освіти найпершим завданням кожного педагога є ретельний аналіз стану ігрового предметно-розвивального середовища у групі, яке має забезпечувати індивідуальний розвиток кожної дитини і суттєво розширюватися та збагачуватися з переходом дітей із однієї вікової групи до наступної. Чим різноманітнішим, варіативнішим, доступнішим для ознайомлення та використання є оточуюче дитину розвивальне середовище, тим вона зростає практично умілішою, вправнішою, кмітливішою, швидше оволодіває правилами доцільної та безпечної поведінки, навчається цінувати зроблене руками людей, стає працездатнішою, життєво компетентною, оптимістично налаштованою, звичною до результативних та цілеспрямованих дій, до продуктивної життєдіяльності...

ПОЛОЖЕННЯ про конкурс на краще втілення авторського проєкту «Зонування групових приміщень та змістове наповнення групових осередків»

Правильно організований груповий освітній простір (предметно-ігрове розвивальне середовище) сприяє соціалізації дитини, впливає на всі аспекти її розвитку. Тому створення в ЗДО повноцінного розвивального предметно-ігрового середовища та забезпечення відповідної позиції вихователя в організації діяльності дітей - провідний засіб реалізації завдань сучасного реформування дошкільної освіти...

Про зміцнення осередків розвивального предметно-ігрового середовища у вікових групах

Предметно-ігрове розвивальне середовище у групі має бути динамічним, мобільним (змінюване) і  збагачуватися залежно від віку, індивідуальних особливостей дітей, пори року, тем, які вивчаються. Воно повинно передбачати створення певних центрів (осередків, зон) залежно від освітньої програми розвитку, навчання і виховання дітей, щоб діти мали змогу займатися одночасно різними видами діяльності за власним бажанням та інтересами (розглядати ілюстрації, гратися, виконувати вправи тощо), не заважати одне одному, а також за власним вибором переходити від одного центру діяльності до іншого, від спокійних занять до активних...

Що таке інноваційне розвивальне предметне середовище та як забезпечити його у ЗДО

Освітнє середовище - сукупність зовнішніх умов, факторів, впливів, способів навчання і виховання, необхідних для успішного функціонування освіти. Це один з головних чинників вдосконалення освітнього процесу. Іншими словами, це середовище для формування та розвитку особистості...

Як створити інноваційне розвивальне предметне середовище у ЗДО Методичний порадник для вихователів

Освітнє середовище - сукупність зовнішніх умов, факторів, впливів, способів навчання і виховання, необхідних для успішного функціонування освіти. Це один з головних чинників вдосконалення освітнього процесу. Іншими словами, це середовище для формування та розвитку особистості. Освітнє середовище має такі характеристики, як: цілісність, різносторонність, варіабельність, суб'єктивність, соціокультурна мобільність, координованість, емоційна насиченість...