Прозорість та інформаційна відкритість закладу

ПОЛОЖЕННЯ про внутрішню систему забезпечення якості освіти у Квасилівському ЗДО

Положення про внутрішню систему забезпечення якості освіти у Квасилівському закладі дошкільної освіти (ясла-садок) розроблено відповідно до вимог частини третьої статті 41 «Система забезпечення якості освіти» Закону України «Про освіту», Закону України «Про дошкільну освіту», Базового компоненту дошкільної освіти, Статуту закладу та регламентує систему забезпечення якості освітньої діяльності та якості освіти у Квасилівському закладі дошкільної освіти (ясла-садок)...