Порядок прийому дитини до закладу

Про дотримання порядку прийому дитини до закладу дошкільної освіти
  • Згідно з пунктом 6 Положення про дошкільний навчальний заклад, затвер­дженого постановою Кабінету Міністрів України від 12.03.2003. №305, прийом дітей в дошкільний навчальний заклад здійснюється керівником протягом ка­лендарного року на підставі: