Вас вітає Квасилівський ЗДО
(ясла-садок)

Про дотримання порядку прийому дитини до закладу дошкільної освіти

  • Згідно з пунктом 6 Положення про дошкільний навчальний заклад, затвер­дженого постановою Кабінету Міністрів України від 12.03.2003. №305, прийом дітей в дошкільний навчальний заклад здійснюється керівником протягом ка­лендарного року на підставі:

-  заяви батьків або осіб, які їх замінюють,

-  медичної до­відки про стан здоров'я дитини з висновком лікаря, що дитина може відвідувати дошкільний навчальний заклад,

-  довідки дільничного лікаря про епідеміологічне оточення,

-  свідоцтва про народження.

Для прийому дітей до закладу дошкільної освіти дитини з особливими освітніми потребами додатково подається:

-  висновок психолого-медико-педагогічної консуль­тації, територіального лікувально-профілактичного закладу чи тубдиспансеру,

-  копія медичного висновку про дитину з інвалідністю віком до 18 років, або копія посвідчення особи, яка одержує державну соціальну допомогу,

-  копія індивідуальної програми реабілітації дитини з інвалідністю.

  • Відповідно до Примірного положення про підготовку дітей на педіатрич­ній дільниці до відвідування закладу дошкільної освіти, затвердженого наказом Міністерства охорони здоров'я Укра­їни «Про удосконалення амбулаторно-поліклінічної допомоги дітям в Україні» від 29.11.2002 №434, медична документація для за­рахування дітей до дошкільних закладів включає:

- форму №026/о з висновками про стан здоров'я дитини і рекомендаціями щодо по­дальшого спостереження за дитиною, 

- довідку про профілактичні щеплення (ф. № 06З/о),

- дані лабораторних досліджень.

  • Слід зазначити, що на сьогодні існує дефіцит необхідних вакцин для щеплення дітей. Така ситуація виникла з об'єктивних причин (неможливість перереєстрації; недофінансування; знаходяться під забороною вакцини російського виробництва та ін.). Медична документація для зарахування в дитячий садок видається на підставі даних обов'язкового медичного профілактичного огляду дитини за участю лікаря-педіатра та інших лікарів- спеціалістів. Питання щодо відвідування навчального закладу дітьми, батьки яких відмов­ляються від щеплень, вирішується індивідуально лікарсько-консультативною ко­місією.
  • Якщо лікарсько-консультативна комісія приймає рішення щодо заборони від­відування дитиною, у якої відсутні профілактичні щеплення, закладу дошкільної освіти, (при складній епідеміологічній ситуації та (або) індивідуальних показниках), то пи­тання щодо форм здобуття освіти такими дітьми вирішується місцевими органами управління освітою.
  • Відповідно до ст. 12, 15 Закону України «Про захист населення від інфекційних хвороб» медичні працівники, які проводять профілактичні щеплення, зобов'язані надавати об'єктивну інформацію особам, яким проводять щеплення, або їх законним представникам, про ефективність профілактичних щеплень та можливі післявакцинальні ускладнення.

Особам, що не досягли п'ятнадцятирічного віку, профілактичні щеплення проводяться за згодою їх об'єктивно інформованих батьків, які мають право відмовитися від щеплень за відсутності повної об'єктивної інформації про вплив щеплень на стан здоров'я і подальші  наслідки.

Дане право на відмову від щеплень закріплене і в п. 18 «Положення про організацію і проведення профілактичних щеплень», затвердженого наказам МОЗ України від 16.09.2011 р. №595. У разі, якщо профілактичні щеплення дітям проведено з порушенням установлених строків у зв'язку з медичними протипоказаннями, при благополучній епідемічній ситуації за рішенням консиліуму відповідних лікарів, вони можуть бути прийняті до відповідного дитячого закладу та відвідувати його.

  • При переведенні дитини з одного до іншого закладу дошкільної освіти медичним працівником закладу, який дитина відвідувала, лікарем загальної практики сімейної медицини або педіатром за місцем розташування дошкільного закладу надається виписка з медичної документації дитини за формою первинної облікової документації.
  • При зарахуванні дитини до закладу дошкільної освіти лікарем-педіатром або медичною сестрою закладу за потреби збирається додаткова інформація стосовно кожної дитини, зокрема щодо особливостей її розвитку та поведінки, проводиться аналіз стану здоров'я дитини і спільно з вихователем групи та батьками дитини надаються індивідуальні рекомендації щодо розпорядку дня, харчування, проведення оздоровчих заходів тощо.
  • Шановні батьки! відповідно до вимог Санітарного регламенту, затвердженого МОЗ від 24.03.2016 року №234 повідомляємо, що: діти після тимчасової відсутності (7 днів) у закладі дошкільної освіти з інших причин приймаються без медичних довідок (за умови відсутності явних ознак захворювання); якщо ж у період тимчасової відсутності дитина захворіла, то необхідно звернутися до лікаря; після перенесених захворювань приймання дітей до ЗДО дозволяється за наявності довідки закладу охорони здоровя, в якому дитина перебуває під меличним наглядом.

 

Версія для друку

Інформація про використання публічних коштів

Корисне