Вас вітає Квасилівський ЗДО
(ясла-садок)

Наказ "Про організацію та структуру методичної роботи з педагогічними кадрами на 2017-2018 навчальний рік

УКРАЇНА

КВАСИЛІВСЬКИЙ ДОШКІЛЬНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД

(ЯСЛА-САДОК)

НАКАЗ

 05 вересня 2017 року                         смт. Квасилів                                      № 74

Про організацію та структуру методичної роботи з педагогічними

кадрами на 2017-2018 навчальний рік

   Організація методичної роботи в Квасилівському дошкільному навчальному закладі (ясла-садок) у 20167-2018 навчальному році буде здійснюватися відповідно до Законів України «Про освіту», «Про дошкільну освіту», Базового компонента дошкільної освіти, Концепції національно-патріотичного виховання дітей та молоді, Положення про дошкільний навчальний заклад (затверджене постановою Кабінету Міністрів України від 12.03.2003 № 305),  державних програм у галузі дошкільної освіти, Положення про методичний кабінет дошкільного навчального закладу, наказу відділу освіти Рівненської райдержадміністрації «Про  організацію та структуру методичної роботи з педагогічними кадрами району на 2017-2018 навчальний рік».

     На основі  вивчення результативності  освітнього  процесу, професійних потреб та інтересів педагогічних кадрів, рівня їх компетентності, враховуючи діагностичний аналіз, аналіз результатів роботи закладу за 2016-2017 і план роботи на 2017-2018 навчальний рік, з метою сприяння розвитку інноваційної діяльності у ДНЗ, забезпечення інформаційно-комунікативних зв'язків, організаційного та функціонального оновлення діяльності методичної служби, 

НАКАЗУЮ:

1. Продовжити роботу з реалізації науково-методичної проблеми навчальних закладів району «Реалізація компетентнісної парадигми в умовах модернізаційних змін в освіті» на 2015-2020 навчальні роки.                         

Протягом навчального року.

2. Розпочати роботу над новою науково-методичною проблемою закладу «Формування основ патріотичного виховання як засобу всебічного розвитку особистості майбутнього громадянина» за планом реалізації науково-методичної проблеми на 2017-2022 роки

Протягом навчального року за планом роботи.

3.  Організувати науково-методичну роботу згідно з Положенням про методичний кабінет дошкільного навчального закладу та відповідно до нормативних документів, які визначають напрямки розвитку дошкільної освіти.

                                                  Протягом навчального року.

 4.  Активізовувати творчий потенціал педагогів, стимулом до їхнього професійного саморозвитку й самоосвіти, а відтак і оновлення форм методичної роботи з кадрами, залучати вихователів, музичних керівників, інструктора з фізичної культури, практичного психолога до оволодіння технологіями психолого-педагогічного проектування, організації освітньої роботи з дітьми на засадах особистісно-орієнтованого, діяльнісного інтегрованого підходів і налагодження тісної взаємодії між дітьми, педагогами і батьками.                                                                                                                    

5.  Спрямувати роботу методичної служби в ДНЗ у 2017-2018 навчальному році за такими пріоритетними завданнями:

 1) Створення фундаменту успішності дитини в умовах освітньої реформи «Нова українська школа».

  2) Збереження та зміцнення фізичного і психічного здоров'я дошкільників.

  3) Інтеграція національно-патріотичного виховання в систему роботи ДНЗ.

  4) Продовжити активне використання інноваційних форм і засобів інтелектуального розвитку дітей дошкільного віку.

6. Взяти активну участь у методичних заходах району:

   1)  Семінар для керівників і методистів: Лисак О.М., завідувач, Семенюк Р.Ф., вихователь-методист.

   2)  Інструктивно-методична нарада керівників: Лисак О.М., завідувач.

   3) Майстер-клас для вихователів-методистів: Семенюк Р.Ф. - вихователь-методист.

   4) Методичне об'єднання інструкторів з фізкультури: Момоток Т.Р., інструктор з фізкультури.

   5) Методичне об'єднання вихователів груп раннього віку: Бідюк В.М., вихователь групи раннього віку.

   6) Методичне об'єднання вихователів дошкільних груп:

         - Станіцька Т.С., вихователь молодшої групи,

         - Бернацька Г.Ю., вихователь старшої групи,

         - Максименко О.А., вихователь середньої групи,

         - Рудяк Т.М., вихователь старшої групи.

   7) Семінар-практикум для сестер медичних: Решетнік Ю.Л.,  сестра медична з дієтичного харчування, Ковтун Л.М., сестра медична старша.

   8) Методичне об'єднання музкерівників: Денисюк О.М. - музкерівник, Ревер О.Є. - музкерівник.

  9) Методичне об'єднання практичних психологів: Павлусь М.М. - практичний психолог.

  10) Школа молодого вихователя: Цімох А.В. - вихователь молодшої групи; Денисюк О.Я. - вихователь середньої групи.

   7.  Провести   систему   методичних заходів,   спрямованих    на   розвиток     творчої індивідуальності та творчого потенціалу педагогічних працівників, залучаючи їх до активної участі в індивідуальних та групових формах роботи у закладі:

        1) Школа молодого спеціаліста в ДНЗ. Наставництво:      

      - Рудяк Т.М., молодий спеціаліст - Шевчук Н.С., наставник.;

      - Цімох А.В., молодий спеціаліст - Сенюк Н.Г., наставник;

      - Бернацька Г.Ю., молодий спеціаліст - Шум М.М., наставник;

      - Максименко О.А., молодий спеціаліст - Яремчук В.В., наставник;

      - Денисюк О.Я., молодий спеціаліст - Грухаль М.К., наставник;

      - Павлусь М.М., молодий спеціаліст - Семенюк Р.Ф., наставник;

      - Станіцька Т.С., молодий спеціаліст - Меланчук Л.М., наставник.

 2) Садове методичне об'єднання вихователів з проблеми «Використання ІКТ-технологій в освітньому просторі ДНЗ»:

    - Гаврильчик О.В. - вихователь групи раннього віку,

    - Верема Г.Ф. - вихователь групи раннього віку,

    - Патій І.В.- вихователь старшої  групи,

    - Шевчук Н.С. - вихователь молодшої групи,

    - Левкович С.В.- вихователь молодшої групи

    - Лазаришина І.В. - вихователь середньої групи,

    - Храпко С.А. - вихователь середньої групи,

    - Новосад Т.В. - вихователь старшої  групи,

    - Малютіна О.В. - вихователь старшої  групи,

    - Козлова М.В. - вихователь молодшої  групи,

    - Бенюк О.В. - вихователь молодшої групи,

    - Меланчук Л.М. - вихователь середньої групи,

    - Вернюк С.В. - вихователь середньої групи,

    - Сенюк Н.Г. - вихователь старшої групи,

    - Грухаль М.К. - вихователь старшої  групи,

    - Шум М.М. - вихователь старшої середньої  групи,

    - Яремчук В.В. -  вихователь середньої групи,

    - Дахненко І.Р.- вихователь молодшої групи.

  3) Декада педінновацій з творчими звітами педагогів: Меланчук Л.М. - вихователь середньої групи; Лазаришина І.В. - вихователь середньої групи; Храпко С.А. -  вихователь середньої групи; Козлова М.В. - вихователь молодшої групи; Гаврильчик О.В. - вихователь групи раннього віку.

   4) Групові консультації:

- Семенюк Р.Ф. - вихователь-методист;

- Павлусь М.М. - практичний психолог;

- Малютіна О.В. - вихователь старшої групи;

- Козлова С.В. - вихователь молодшої групи;

- Момоток Т.Р. - інструктор з фізкультури;

- Ковтун Л.М. - сестра медична старша;

- Новосад Т.В. - вихователь старшої групи;

- Сенюк Н.Г. - вихователь старшої групи;

- Лазаришина І.В.- вихователь середньої групи;

- Храпко С.А. - вихователь середньої групи;

- Меланчук Л.М. - вихователь середньої групи;

- Гаврильчик О.В. - вихователь групи раннього віку.          

5) Семінар-практикум з проблеми «Наступність між дошкільною та початковою ланками освіти в рамках впровадження концепції «Нової української школи»: Семенюк Р.Ф., вихователь-методист; Павлусь М.М. - практичний психолог; Ковтун Л.М. - медична сестра старша.

6) Психолого-педагогічний практикум з проблеми «Значення розвивального середовища у гармонійному розвитку дошкільників»: Семенюк Р.Ф., вихователь-методист; Павлусь М.М. - практичний психолог; Ревер О.Є. - музичний керівник

7)  З метою розвитку творчих здібностей дошкільників продовжити організацію гурткової роботи з дошкільниками:

-     з образотворчої діяльності «Маленькі митці» (керівник вихователь  Шевчук Н.С.);

-    з музично-театральної діяльності «Маленькі актори» (керівник музичний керівник Денисюк О.М.).

Протягом навчального року у відповідності до планів роботи.

  8) Засідання  педагогічного клубу «Майстерня успіху» з проблеми «Комплексна оцінка рівня розвитку дитини-дошкільника»

       - Семенюк Р.Ф., вихователь-методист;

       - Денисюк О.М. - музичний керівник;

       - Момоток Т.Р. - інструктор з фізкультури.

  8.  Здійснювати систематичне вивчення умов забезпечення психофізичного    здоров'я та рівнів розвитку вихованців ДНЗ відповідно до Базового компонента дошкільної освіти та програми  розвитку дітей дошкільного віку «Я у світі».                  

Протягом навчального року

9.  Забезпечити подальше зміцнення предметно розвивально-ігрового простору для дітей всіх вікових груп у відповідності до Типового переліку обов'язкового обладнання, навчально-наочних посібників та іграшок дошкільного навчального закладу.

                                                              Постійно

10. З метою забезпечення конституційних прав дітей п'ятирічного віку на здобуття дошкільної освіти та надання їм стартових можливостей напередодні вступу до школи, надання батькам психолого-педагогічної допомоги з питань розвитку, навчання і виховання дітей, що виховуються в умовах сім'ї, організувати роботу Консультативного центру для батьків або осіб, які їх замінюють:

 • Лисак О.М. - завідувач,
 • Семенюк Р.Ф. - вихователь-методист,
 • Ковтун Л.М. - старша медична сестра,
 • Денисюк О.М. - музичний керівник,
 • Ревер О.Є. - музичний керівник,
 • Момоток Т.Р. - інструктор з фізкультури,
 • Павлусь М.М. - практичний психолог,
 • Сенюк Н.Г., Грухаль М.К., Новосад Т.В., Малютіна О.В., Шум М.В., Бернацька Г.Ю., Патій І.В., Рудяк Т.М. - вихователі старших груп.

                                                 Протягом навчального року у відповідності до плану роботи Консультативного центру

        11.  Направити на курси підвищення кваліфікації педагогічних працівників та сприяти виконанню докурсових завдань:

 • Семенюк Р.Ф. - вихователь-методист;
 • Шум М.М. - вихователь;
 • Грухаль М.К.- вихователь;
 • Вернюк С.В. - вихователя;
 • Яремчук В.В. - вихователя;
 • Козлова М.В. - вихователя;
 • Гаврильчик О.В. - вихователя;
 • Бідюк В.М. - вихователя.

Протягом навчального року відповідно до наказу відділу освіти.

 12. Провести атестацію педагогічних працівників:

- Меланчук Л.М. - вихователь середньої групи;

- Лазаришина І.В. - вихователь середньої групи;

- Храпко С.А. -  вихователь середньої групи;

- Козлова М.В. - вихователь молодшої групи;

- Гаврильчик О.В. - вихователь групи раннього віку.

До 15 березня 2018 року.

   13. Встановити у закладі методичний день - четвер.

        Протягом навчального року

   14. Контроль за виконанням наказу покласти на вихователя-методиста Семенюк Р.Ф.

                                                                                                                                                                                                                 Завідувач                                                                                          О.М. Лисак

 

Версія для друку

Інформація про використання публічних коштів

Корисне