Про проведення медико-педагогічного контролю за фізичним вихованням дітей

 

УКРАЇНА

КВАСИЛІВСЬКИЙ ДОШКІЛЬНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД

(ЯСЛА-САДОК)

______________________________________________________________________________

НАКАЗ

 

07 вересня 2015 року                         смт. Квасилів                                          № 62

 Про проведення  медико-педагогічного 

контролю за фізичним вихованням дітей

        Вся навчально - виховна робота з фізичного виховання дітей раннього та дошкільного віку здійснюється з урахуванням віку, стану здоров'я, самопочуття, рівня фізичного та психічного розвитку, підготовленості дітей, реальних умов роботи дошкільного навчального закладу і його окремих груп, родинного виховання і здійснюється шляхом проведення обов'язкових занять відповідно до розкладу та режиму їх проведення, виконання загартувальних процедур, фізкультурно-оздоровчих заходів у режимі дня. Сумарний обсяг рухової активності, що здійснюється дітьми у процесі щоденної життєдіяльності, базується на їх індивідуальних можливостях та задовольняє біологічну потребу в рухах.

         Відповідно до Інструктивно-методичних рекомендацій Міністерства освіти і науки України щодо організації фізкультурно-оздоровчої роботи в дошкільному навчальному закладі від 27.08.2004 р. № 1/9-438, методичного листа Міністерства освіти і науки «Організація та зміст навчально-виховного процесу в дошкільних навчальних закладах» від 06.06.2005 р. № 1/9-306 та керуючись Положенням про організацію фізичного виховання і масового спорту в дошкільних, загальноосвітніх і професійно-технічних навчальних закладах України, затвердженим наказом Міністерства освіти і науки України від 02.08.2005р. № 458, з метою забезпечення комплексного здобуття відомостей про: дотримання вимог Базового компонента дошкільної освіти, програми розвитку дитини дошкільного віку; методику організації змістовного дозвілля, дитячого туризму, самостійної рухової діяльності; вплив заходів рухового режиму на функціональний стан дітей як під час проведення занять з фізкультури, так і при проведенні фізкультурно-оздоровчих заходів у режимі дня;  виконання загартувальних процедур тощо,

 НАКЗУЮ:

         1. Сестрі медичній старшій Ковтун Л.М.:

        1.1. Здійснювати контроль за станом здоров'я, нервово-психічним та фізичним розвитком дітей:

-організувати медичні огляди з комплексним медичним обстеженням;

-брати функціональні проби на визначення можливостей серцево-судинної та дихальної систем;

-розподіляти дітей на медичні групи для фізкультурних занять і загартування: індивідуальні призначення обсягів, доз фізичних навантажень у руховому режимі та загартуванні;

-своєчасно переглядати питання про переведення дітей з однієї медичної групи в іншу та про зміну медичних призначень: визначення динаміки фізичного розвитку дітей і показників захворюваності щодо кожної вікової групи та дошкільного навчального закладу загалом.

         2. Вихователю-методисту Семенюк Р.Ф.:

        2.1. Здійснювати педагогічну оцінку організації рухового режиму, змісту, методики проведення в режимі дня різних форм роботи з фізичного виховання:

-їх доцільність і достатність поєднання, систематичність, тривалість та раціональність розподілу часу між структурними частинами;

-зміст, послідовність дібраних вправ та інших засобів, їхнє дозування;

-форми загартування, систематичність, дотримання методики;

-методи і прийоми проведення кожного фізкультурно-оздоровчого заходу;

-раціональність вибору способів організації дітей та використання інвентарю;

-попередження травматизму у дітей - дотримання правил безпеки, охорони здоров'я, честі і гідності дітей;           -відповідність теми і змісту заходів окресленим завданням та обраній формі проведення, ступінь реалізації поставлених завдань тощо.

         3. Медичному персоналу та вихователю-методисту:

        3.1. Провести за участі інструктора з фізичної культури, вихователів вікових груп обстеження фізичної підготовленості дітей за середніми показниками розвитку рухів і фізичних якостей з урахування кількісних і якісних показників рухової підготовленості хлопчиків і дівчаток: аналіз динаміки змін у розвитку рухів і фізичних якостей дітей відповідно до програмних нормативів для різних вікових груп. Вересень, травень.

        3.2. Вести нагляд за санітарно-гігієнічними умовами:

утримання місць занять - групових приміщень, фізкультурних куточків у групах,  фізкультурного і музичного залів,  фізкультурного та ігрових майданчиків;

стану фізкультурного обладнання та інвентарю в приміщеннях і на майданчиках;

стану одягу та взуття дітей для щоденного перебування в групах, прогулянок, для участі в різних формах роботи з фізичного виховання тощо.

3.3. Готувати та проводити моніторинг фізичного розвитку вихованців:

-оцінка впливу різних фізкультурно-організаційних заходів на дитячий організм та ступеня фізичних і психічних навантажень на дитину - візуальна оцінка зовнішніх ознак утоми; підрахунок частоти дихання;

-контроль за реакціями на загартування у дітей, особливо у - новачків та ослаблених;

-узагальнення даних про стан здоров'я та зміну показників захворюваності.

         4. Здійснювати спільними зусиллями медичних працівників,  педагогів, завідувача,  вихователя-методиста, вихователів вікових груп медико-педагогічний контроль під час занять з фізкультури відповідно до діючих вимог з медико-педагогічного контролю за фізичним вихованням дітей. Основою для побудови фізіологічної кривої заняття з фізкультури вважати графік пульсометрії. Фіксувати результати контролю у протоколі.

                                                                                                                      Щомісяця.

        5. Висвітлювати результати медико-педагогічного контролю за фізичним вихованням дітей у дошкільному навчальному закладі в інформаційних повідомленнях, довідках, наказах.                               

Не рідше 1 разу на квартал.

         6. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.

 

Завідувач                                                                                                    О.М. Лисак