ДОВІДКА про результати медико-педагогічного контролю на заняттях з фізкультури у Квасилівському ЗДО (ясла-садок) на кінець 2020/2021 навчального року

ДОВІДКА

про результати медико-педагогічного контролю на заняттях з фізкультури в молодших, середніх і старших вікових групах Квасилівського ДНЗ (ясла-садок) на кінець 2020-2021 навчального року

На виконання наказу завідувача по ДНЗ № 65  від 07.09. 2021 року «Про організацію медико-педагогічного контролю на заняттях з фізкультури» у період з 17 по 21 травня 2021 року було здійснено в усіх дошкільних групах медико-педагогічний контроль (МПК) на заняттях з фізкультури - систему педагогічних і медичних спостережень, аналіз ефективності використання засобів і методів фізичного виховання, визначення шляхів поліпшення здоров'я та фізичного розвитку дошкільників.

Метою МПК було - визначити результат педагогічного впливу на фізичний розвиток дітей та його відповідність запланованим результатам, сприяти оптимізації рухової активності, забезпечити ефективне розв'язання завдань фізичного розвитку та оздоровлення дітей, тісну співпрацю інструкторів з фізкультури, вихователів та медичного персоналу.

Основними завданнями МПК було:

- оцінка стану здоров'я, рівня фізичного розвитку дошкільників;

- оцінка санітарно-гігієнічних умов для проведення фізкультурних занять;

- аналіз перспективно-календарних планів роботи інструкторів з фізкультури Момоток Т.Р. та Бобрикової М.Ю.;

- аналіз змісту занять з фізкультури, дотримання методики проведення.

Медико-педагогічний контроль (МПК) на заняттях з фізкультури здійснювали вихователь-методист Семенюк Р.Ф. та сестра медична старша Ковтун Л.М. в усіх молодших, середніх і старших вікових групах відповідно до графіку:

  • 17.02.2021 - старша група №2; молодша група №14; молодша група №8; середня група №9;
  • 18.05.2021 - молодша група №4;
  • 19.02.2021 - старша група №7; старша група №11;
  • 20.05.2021 - молодша група №13; середня група №6; старша група №10;
  • 21.05.2021 - середня група №5; середня група №12

У ході МПК проводилися:

- контроль за навантаженням дітей, які включені за станом здоров'я до основної, підготовчої та спеціальної груп;

- аналіз дотримання методики проведення заняття з фізкультури;

- оцінка санітарно-гігієнічних умов фізкультурної зали (температурний, світловий, повітряний режим, дотримання правил безпеки тощо);

- аналіз відповідності одягу дітей та взуття умовам проведення заняття;

- моніторинг відповідності загального навантаження на дітей та особливостей їхнього фізичного розвитку;

- хронометраж заняття (визначення загальної та моторної щільності).

В результаті проведеного МПК було встановлено, що заняття з фізкультури проводяться у фізкультурній залі з дотриманням усіх санітарно-гігієнічних вимог, температурний режим сягає 19-22 градусів за С. Одяг та взуття дітей і дорослих відповідає санітарно-гігієнічним вимогам. Зміст занять з фізкультури відповідає вимогам програми «Я у Світі». Дотримується методика проведення занять: змістовна побудова їх структурних частин, тривалість, ігрова форма проведення тощо.

Методично правильно організовується фізичне виховання дітей підготовчої та спеціальної груп. Дотримуються строки відновлення навантаження дітей після перенесених хвороб. Перспективно-календарне планування освітньої роботи з фізичного розвитку дошкільників ведеться з дотриманням сучасних вимог. Відводиться місце індивідуальній роботі з дітьми з фізичного виховання.

Результати хронометражу загальної та моторної щільності занять з фізкультури відображено у таблиці.

Вікові групи

Загальна щільність

%

Середня оцінка

%

Моторна щільність

%

Середня оцінка

%

Молодша №4

87%

 

87%

61%

 

63%

Молодша №8

85%

62%

Молодша №13

86%

65%

Молодша №14

90%

65%

Середня №5

93%

 

90%

69%

 

67%

Середня №6

88%

65%

Середня №9

93%

66%

Середня №12

86%

66%

Старша №2

90%

 

90%

71%

 

69%

Старша №7

90%

71%

Старша №10

91%

67%

Старша №11

88%

67%


Висновок.
Фізкультурні заняття проводяться на належному рівні з дотриманням програмових вимог та методичних рекомендацій. Загальна щільність занять з фізкультури достатня у вікових групах: молодшій №14; середній №5, 9; старших групах №2, 7, 10 (у межах норми від 90 до 100%); загальна щільність фізкультурних занять дещо недостатня у вікових групах: молодших групах №4, 8, 13; середній групі №12; старшій групі №11.

Оскільки моторна щільність занять у вікових групах вважається оптимальною (у межах норм: молодша група - 55-60%; середня група - 60-65%; старша група - 65-70%), то у результаті МПК було встановлено, що дещо завищена моторна щільність занять з фізкультури спостерігалася у таких вікових групах: молодших групах №13, 14; середній групі №5. 

Пропозиції:

1. Продумувати усі ключові моменти організації та проведення  заняття з фізкультури, щоб час заняття був педагогічно виправданим і його загальна щільність наближалася до 100% (у молодших групах №4, 8, 13; середніх групах №6, 12; старшій групі №11).

2. З метою підвищення загальної щільності фізкультурних занять у   молодших групах №4, 8, 13; середній групі №12; старшій групі №11 - зменшити до мінімуму педагогічно невиправданий час на занятті з фізкультури, який не враховується при визначенні загальної щільності: недоцільні пояснення; очікування дітей своєї черги під час виконання вправ та основних рухів; очікування черги для взяття атрибутів; зайві перешиковування дітей; довгі повчання тощо.

3. Завчасно розставляти фізкультурне обладнання для заняття та готувати атрибути для виконання загальнорозвивальних вправ й основних рухів.

4. Продумувати додаткові способи організації дітей для виконання основних рухів, дещо збільшити час для виконання вправ на відновлення дихання та релаксацію дітей, знизити темп заняття з метою регулювання моторної щільності, яка була завищеною у молодших групах №13, 14, середній групі №5. 

Ознайомлені:

Інструктор з фізкультури Момоток Т.Р. ___________________

Інструктор з фізкультури Бобрикова М.Ю. _________________

Дата 21.05.2021 року

 

Підготувала вихователь-методист

Семенюк Р.Ф.