ЦИКЛОГРАМА внутрішнього контролю у Квасилівському ЗДО (ясла-садок) на 2020-2021 н.р.

Контроль за освітнім процесом спрямований на систематичне вивчен­ня стану роботи педагогічних працівників, вико­нання освітньої програми розвитку, виховання і навчання дітей до­шкільного віку, надання вчасної допомоги педа­гогам.

Контролювати означає не просто з'ясовувати, що зроблено, а що ні, а й детально вивчивши педагогічний процес, методи роботи педагогів, допомогти їм удосконалити свою майстерність. Справедлива і доброзичлива оцінка діяльності пе­дагогів допомагає їм побачити свої слабкі і сильні сторони, вчить критично аналізувати свою робо­ту. Контроль, у якому фіксуються тільки недоліки, не може допомогти педагогу досягти високих ре­зультатів.

Методи вивчення стану освітнього процесу:

1. Безпосереднє спостереження за діяльні­стю дітей та вихователя у кожній віковій групі.

2. Бесіди з дітьми в звичайних умовах (у групі, на ділянці) у присутності вихователя.

З. Вивчення результатів практичної діяльності дітей (малюнків, аплікацій, виробів з глини, пла­стиліну, природного матеріалу, паперу тощо).

4. Вивчення педагогічної документації тощо.

Система контролю має бути гнучкою, зміню­ватися залежно від результатів роботи педагогів, попередніх і наступних перевірок. Головне - попередити виникнення ускладнень у педагогічній роботі працівника, знайти причину недоліків, де­тально проаналізувати її і вчасно вжити ефективних заходів для їх усунення, вивчити кращий досвід педагогів. Не можна зводити контроль до одно­разових інспекцій чи перевірок, він повинен бути систематичним і глибоким.

У ЗДО передбачені наступні види контролю: комплексні, тематичні перевірки; опе­ративний, вибірковий, порівняльний контроль. (Див. прикріплені файли)

Прикріплені файли