ЗВІТ завідувача про діяльність закладу за 2019/2020 навчальний рік

ЗВІТ

завідувача про роботу Квасилівського дошкільного навчального закладу (ясла-садок)

 за 2019/2020 навчальний рік

Відповідно до Положення про дошкільний навчальний заклад керівник закладу має щорічно звітувати про свою діяльність на загальних зборах (конференції) колективу, ради, батьківського комітету та громадськості. Звітування здійснюється з метою подальшого утвердження відкритої і демократичної державно-громадської системи управління освітою, поєднання  державного і громадського контролю за прозорістю прийняття й виконання управлінських рішень, запровадження колегіальної етики управлінської діяльності у навчальному закладі, що базується на принципах взаємоповаги та позитивної мотивації.

Звіт завідувача Квасилівського дошкільного навчального закладу (ясла-садок) за підсумками 2019-2020 навчального року.
                                                                                                                     Доповідач завідувач Лисак О.М.

Квасилівський дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) у своїй діяльності  керується Конституцією України, Законами України «Про освіту», «Про  дошкільну освіту»,  Положенням  про  дошкільний  навчальний  заклад  України,  іншими нормативно-правовими актами, власним статутом.

        Дата відкриття: 10 листопада 1984р.

        Організаційно-правова форма  -  комунальна організація (установа, заклад)

        Квасилівський дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) з 2016 року отримав фінансову автономію - є розпорядником коштів місцевого бюджету нижчого рівня.

        Приміщення закладу розраховане на 14 груп.

        Кількість груп, що функціонує: 14 груп, з них:

                                                2 групи раннього віку

                                                4 групи молодшого дошкільного віку 

                                                4 групи середнього дошкільного віку

                                                4 групи старшого дошкільного віку

        У закладі функціонують музична та фізкультурна зали. Працює харчоблок та пральня.

       Кількість дітей у закладі: - 334 (планова наповнюваність 270)

        Режим роботи: заклад працює за п’ятиденним режимом роботи,  13 груп з 10,5 год. перебуванням дітей, 1 чергова група з 12–ти год.

        Штатні одиниці: всього – 76.05              

                                    педагогічних працівників – 31.65

                                      адміністративного і учбово-допоміжного персоналу – 4.5                             

                                      спеціалістів – 7

                                      молодшого обслуговуючого персоналу – 32.90 

 Фактично-працюючих осіб 70 чоловік (3 працівників  у відпустках  по догляду за дитиною до 3 років). З 70 працівників  35 педагогічні працівники.           

У складі педагогічного колективу: завідувач, вихователь-методист, 28 вихователів, 2 музичних керівники, 2 інструктори з фізкультури, 1 практичний психолог.

 Педагогічний колектив має достатньо високий освітній рівень: 

·        31 працівників мають освітньо-кваліфікаційний рівень «спеціаліст», «магістр»,  що складає 89%

·        4 педагоги - освітньо-кваліфікаційний рівень «спеціаліст»,  – 11%.

·        2 працівників здобувають фахову освіту у вищих навчальних закладах

          У закладі постійно проводиться робота  з питання  забезпечення закладу  кадрами. Колектив значно поповнився молодими  фахівцями.

        За наслідками атестації: 11 педагогів мають вищу кваліфікаційну категорію, (з них 4 мають звання «Вихователь-методист», 1-звання «Старший вихователь») 4 педагоги першу кваліфікаційну категорію,  7– другу кваліфікаційну категорію та 8 – категорію спеціаліст, 4 – присвоєний тарифний розряд, 5 працівників нагороджені знаком «Відмінник України», 2 педагоги – знаком «Софія Русова».

        Педагогічний колектив дошкільного закладу постійно працює над підвищенням свого професійного рівня.       У 2019-2020 навчальному році підвищили кваліфікацію при РОІППО 8 педагогів (Парчук О.М., Патій І.В., Лисак О.М., Денисюк О.М., Ревер О.Є., Сенюк Н.Г., Бенюк О.В., Новосад Т.В.)

        За наслідками атестації за 2019–2020 навчальний рік: атестовано 6-ро педагогів нашого закладу та 8-ро з дошкільних закладів району (Б.Криниця - 3, Корнин – 1, В.Омельяна – 3, Грушвиця - 1). З 6ти працівників Квасилівського  ДНЗ  (ясла-садок): відповідає раніше присвоєній кваліфікаційній категорії «спеціаліст вищої категорії» та раніше присвоєному педагогічному званню «Вихователь-методист» вихователь Грухаль М.К., присвоєна  кваліфікаційна категорія «спеціаліст першої категорії» вихователям Корнійчук  О.А.,          Патій І.В., присвоєна  кваліфікаційна категорія «спеціаліст другої категорії» вихователям Круглик О.П., Нестерчук А.Ф., Лисак О.М.                          

        У процесі атестації проводилося всебічне комплексне оцінювання педагогічної діяльності працівників.  Простежувалося постійне підвищення професійної компетентності наших колег, ріст їх майстерності, розвиток творчої ініціативи, забезпечення ефективності навчально-виховного процесу. Педагоги: Грухаль М.К., Корнійчук  О.А.,  Патій І.В.,  Круглик О.П.,    Нестерчук А.Ф., Лисак О.М.,  які атестувалися, були активними учасниками методичної роботи у закладі. Провели творчі звіти-презентації, колективні перегляди, виставку-презентацію кращих зразків навчально-методичного та дидактичного матеріалу для провадження освітньої діяльності  тощо.       

        Діяльність Квасилівського дошкільного навчального закладу (ясла-садок) у 2019-2020 навчальному році, освітня та методична робота були спрямовані на реалізацію завдань дошкільної освіти, визначених Законом України «Про дошкільну освіту»,  конкретизованих у перспективному та річному планах роботи,  на забезпечення якості освітньої діяльності, підвищення фахового рівня педагогічних працівників, зміцнення навчально-методичної та матеріально-технічної бази закладу.

        Колектив закладу працює над розв’язанням науково-методичної проблеми закладу: «Формування основ патріотичного виховання як засобу всебічного розвитку особистості майбутнього громадянина». Робота над проблемою розпочата з 2017 року та, відповідно до перспективного плану роботи, має продовжуватися до 2022 року.

        У 2019-2020 навчальному році  колектив працював  на III етапі реалізації даної проблеми. Протягом року здійснювалося впровадження науково- методичної проблеми в практику роботи колективу.  Творча група з реалізації науково-методичної проблеми здійснювала планування системи заходів, спрямованих на розв’язання запропонованих завдань у вирішенні  проблеми закладу. Доповнений  інформаційно-методичний стенд для педагогів за матеріалами науково-методичної проблеми ДНЗ. 

        Колектив закладу плідно працював над основними аспектами проблеми:

·        впровадження досягнень психолого-педагогічної науки  з даної проблеми;

·        впровадження в роботу нових педагогічних технологій, ППД за напрямком проблеми;

·        здійснення стимулювання творчого потенціалу педагогів;

·        збагачення розвивального середовища для різних форм і видів  активності дітей;

·        створення сприятливих умов для  особистісного становлення і творчої самореалізації кожної дитини;

·        виконання БКДО;

·        спрямування за провідними напрямками  для реалізації даної проблеми;

·        спрямування проблемних індивідуальних тем по самоосвіті педагогів на розв’язання проблеми закладу;

·        спрямування методичних заходів  на реалізацію проблеми;

·        залучення батьків до активної участі в організації освітнього процесу.

Досягнуто очікуваних результатів роботи у процесі III етапу реалізації науково- методичної проблеми закладу:

·        відбулося впровадження рекомендацій листа МОНУ «Про організацію національно-патріотичного виховання у дошкільних навчальних закладах» педагогічним колективом;

·        впровадження в практику роботи науково-педагогічних ідей,  методичних рекомендацій, нових педагогічних технологій, кращих педагогічних досвідів;

·        підвищення рівня науково-методичного забезпечення дошкільної освіти у закладі;

·        забезпечення якості дошкільної освіти у закладі;

·        створення в дошкільному закладі сприятливого розвивального середовища для всебічного розвитку дошкільників, формування їх життєвої компетенції.

Аналіз реалізації науково-методичної проблеми розглянуто на педагогічній раді.

         З метою реалізацію проблеми закладу у 2019-2020 році проведено ряд практичних заходів, зокрема такі:

·         перше заняття у День знань «Краса людини - її доброта»,  з метою: розширення знань дітей про свої: рідну домівку, селище, дитячий садок, державу; формування і розвиток у дітей патріотичних почуттів, розуміння поняття добро і зло, мир і дружба , значення добрих намірів і вчинків для себе й оточуючих; створення у колективі дітей атмосфери доброти і взаєморозуміння; виховування почуття доброзичливості, гордості за рідну землю, бажання приносити користь рідній країні;                            

·         заходи з нагоди Дня Державного Прапора та Дня Незалежності України;

·         музично-спортивна розвага «Ми маленькі козачата»,  присвячена Дню  українського козацтва і захисника України у старшій  групі № 13 (вихователі : А.В. Цімох, І.В.Українець, музкерівник: О.М.Денесюк, інструктор з фізкультури: Т.Р. Момоток);                                                                        

·         розвага «Козаками ми хочемо стати, рідну Україну захищати» в старших групах № 4 і № 14  (музкерівник Ревер О.Є.,вихователі:  Левкович С.В,   Круглик О.П.), присвячена до свята козацтва  і захисників України;

·         педагогічні читання «Інтеграція освітнього процесу у ЗДО на засадах спадщини В. Сухомлинського» (до 101-ї річниці  від дня народження Василя Сухомлинського), з метою: підвищення науково-методичного рівня професійної компетентності педагогів; залучення педагогічних працівників до вивчення та аналізу педагогічних поглядів В.О. Сухомлинського та забезпечення обміну професійним досвідом щодо використання його педагогічних ідей; залучення молодих спеціалістів до процесу підготовки, вивчення, обговорення та аналізу різних аспектів педагогічної спадщини В.О. Сухомлинського, за активної участі педагогів: вихователя-методиста     Семенюк Р.Ф., ихователів: Українець І.В., Корнійчук О.А., Малютіна О.В.;

·         з нагоди Міжнародного дня миру у Квасилівському ЗДО (ясла-садок) відбулося ряд заходів, серед яких: інтегровані заняття на тему «Ми за мир!», Хода миру до пам’ятника воїнам-інтернаціоналістам з покладанням квітів, святкова фізкультурно-музична композиція «Я хочу миру!»;

·          свято рідної мови "Мово рідна, слово рідне!" (музкерівник Ревер О.Є., вихователі Левкович С.В., Круглик О.П.);                   

·         національно-патріотичне свято "О, мово рідна, твої звуки чарівні!" (музкерівник Денисюк О.М., вихователі: Бенюк О.А., Парчук О.М.,

Українець І.В.);  

- тематичні свята: андріївські вечорниці у старшій групі №14 (вихователь Круглик О.П.), свято Український борщик та багато інших.

        Завдання національно-патріотичного виховання залишаються актуальні і в наступному навчальному році.       

        Упродовж 2019-2020 навчального року для колективу дошкільного навчального закладу пріоритетними були такі завдання:

        1) Розвиток художньо-мовленнєвої діяльності дошкільників як універсального засобу формування юної особистості.

        2) Забезпечення спільної роботи медичних і педагогічних працівників щодо зміцнення здоров’я вихованців й захисту прав дітей з особливими освітніми потребами.

        3) Впровадження системи профорієнтаційної роботи в умовах ЗДО як основи фінансово-економічної освіти дошкільників.

        Упродовж 2019-2020 навчального року результативно проведені педради: одну організаційна «Оптимізація освітнього процесу у новому навчальному році» та три тематичних: «Вплив художньо-мовленнєвої діяльності на всебічний розвиток дошкільника», «Оптимізація роботи педагогічного колективу та медичного персоналу щодо зміцнення здоров’я вихованців», «Готовність здобувачів дошкільної освіти до навчання в НУШ».

        Квасилівський дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) організовує освітній процес за фізкультурно-оздоровчим пріоритетним напрямом.

        Щорічно одне пріоритетних  завдань для  колективу пов’язане з фізичним вихованням дошкільнят та збереженням і зміцненням здоров’я.

         У закладі постійно здійснюється контроль за виконанням завдань з фізичного виховання,  відповідного розділу чинної програми, БКДО,  моніторинг фізичного розвитку вихованців. Необхідно відмітити ефективно проведені заходи фізкультурно-оздоровчого спрямування:

·       спортивні свята у групах № 4 та 14 «Дитина грається – сонечко всміхається» (інструктор з фізкультури  Момоток Т.Р.,  вихователі:          Круглик О.П.,  Шевчук Н.С., Левкович С.В.  музкерівник Ревер О.Є.);

·       спортивне свято «Ми чемпіони» старшій групі № 8 (інструктор з фізкультури Момоток Т.Р., вихователі: Бенюк О.Є., Парчук О.М.);

·       фізкультурна розвага у групі раннього віку№ 1 «Бджілки-трудівниці» (інструктор з фізкультури Бобрикова М.Ю., вихователь Гаврильчик О.В.);

·       фізкультурна розвага у молодшій групі № 9 «Як бджілки медком ведмедика вилікували» (інструктор з фізкультури Бобрикова М.Ю., вихователь Вернюк С.В.);

·       тижні фізкультури з цікавими фізкультурними заходами для дітей, з нетрадиційними фізкультурними заняттями;

·       в рамках Всеукраїнських спортивних заходів "Спортивна зима" наші дошкільнята спільно з працівниками долучилися до проведення районного етапу обласного конкурсу "Зимова фортеця";

·       зимова розвага «На санчатах всі малята будуть зимоньку вітати!» та багато інших.

      У процесі організації фізкультурних заходів, діти демонстрували сформовані уміння і навички, розвиток основних рухів та фізичних якостей, навички правильної постави, закріплювали знання  патріотичного спрямування.         Протягом року відбулося зміцнення навчально-матеріальної бази фізкультурної зали у співпраці з батьками.                     

      Для реалізації завдання «Забезпечення спільної роботи медичних і педагогічних працівників щодо зміцнення здоров’я вихованців й захисту прав дітей з особливими освітніми потребами» з працівниками проведені заходи: консультація для  педагогів про організацію фізкультурно-оздоровчої роботи з опрацювання листа МОН № 1/9-765 від 12.12.2 01 9 «Щодо організації медико-педагогічного контролю на заняттях з фізкультури в закладах дошкільної освіти», тематична перевірка і практична допомога у процесі контролю, анкетування інструкторів з фізкультури: Момоток Т.Р., Бобрикової М.Ю. та вихователів груп № 3, які підлягали тематичному контролю, організація педради з теми «Оптимізація роботи педагогічного та медичного персоналу щодо зміцнення здоров’я вихованців» за активної участі: інструктора з фізкультури Момоток Т.Р.,   сестри медичної старшої Ковтун Л.М.      

           У закладі постійно здійснювався медико-педагогічний контроль за фізичним розвитком та оздоровленням дітей. Старша медсестра Ковтун Л.М., вихователь-методист Семенюк Р. Ф. спільно працювали за графіком МПК та оцінювали стан здоров’я, рівень фізичного розвитку, функціональних можливостей і динаміки формування рухів дітей. Відповідно до Листа МОН від 12.12. 2 0 1 9  № 1/9-765 «Щодо організації медико-педагогічного контролю на заняттях з фізкультури в закладах дошкільної освіти»  контроль  здійснювався у кожній віковій групі двічі на рік (на початку і в кінці навчального року) з фіксацією результатів, визначалося оптимальне загальне навантаження на дітей з метою якісної організації заняття з фізкультури.

          На початку навчального року сестрою медичною старшою Ковтун Л.М., за лікарським висновком, у закладі здійснювався розподіл дітей до груп за станом здоров’я – основної, підготовчої та спеціальної. Розподіл дітей на медичні групи  здійснювався для фізкультурних занять і загартування: індивідуальних призначень обсягів, дозування фізичних навантажень у руховому режимі та загартуванні. По закладу  на початку навчального року виданий наказ про  розподіл дітей за медичними групами для занять фізичною культурою.

        На основі результатів медичного огляду дітей-вихованців закладу та на підставі індивідуальних довідок, виданих лікарями-педіатрами у 2019-2020 навчальному році до підготовчої групи  по фізкультурі зараховано 21 дитину з груп № 2,3,4, 5,6,7,8,9,10,11,12,13. Заняття  фізичною культурою з дітьми підготовчої групи проводилися на загальних засадах, за винятком завдань, які протипоказані їхньому стану здоров’я, також проводилися додаткові індивідуальні  заняття за рекомендаціями лікарів-спеціалістів.

      До  спеціальної групи зараховано 11 дітей з груп № 3,5,6,8,10,11,13,14.

      Заняття фізичною культурою з дітьми  спеціальної групи здійснювалися за рекомендаціями лікарів-спеціалістів. У анкетуванні наші педагоги: інструктори, вихователі вказали короткі заходи щодо підтримки дітей з особливими фізичними потребами. Це зокрема такі: обмеження у стрибках, інтенсивному бігу, підтягуваннях, різких рухах, застосуванні до таких дітей релаксуючих вправ, вправ на відновлення дихання, різноманітних самомасажів, вправ на корекцію постави та плоскостопості.

        У кожній віковій групі заведено  листок здоров’я вихованців. Відповідно  до запису у листку відбувається здійснення  індивідуального та диференційованих підходів, враховується стан індивідуального здоров’я дитини під час фізичних навантажень.

        У 2019-2020 навчальному році з 357 дітей, які відвідують Квасилівський дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) 10 дітей з інвалідністю та 40 дітей з іншими вадами навчаються і виховуються у нашому закладі, а це 14 % дітей вже з раннього дитинства із значними захворюваннями. У Квасилівському ДНЗ (ясла-садок) розроблена чітка система роботи з дітьми з особливими освітніми потребами, враховуючи вік дітей, вимоги корекційних програм та особливості організації освітньої роботи в умовах інклюзивної освіти. Системою роботи передбачено всі необхідні заходи щодо оздоровчо-корекційної педагогічної роботи з дітьми в умовах дошкільного закладу, адаптуючи його розвивальний простір для навчання інклюзивних діток, використовуючи  наявний кадровий потенціал.

        Медичне обслуговування дітей у закладі здійснювалося за планом роботи сестрами медичними: Ковтун Л.М., Решетнік Ю.М.  Медичні працівники постійно проводили моніторинг захворюваності та відвідуваності, подавали інформації до наказу, до відома працівників, аналізували на виробничих нарадах. Забезпечували виконання заходів щодо  профілактики грипу та гострих респіраторних вірусних інфекцій в епідсезон та інших заходів.  Контролювали процес проходження медичних оглядів працівниками та дітьми. Постійно здійснювали контроль за дотриманням санітарно-гігієнічних  умов у закладі відповідно до санітарного регламенту та подавали пропозиції щодо вдосконалення матеріального забезпечення даного напрямку діяльності.

        Ковтун Л.М. відповідала за  протиепідемічні заходи у Квасилівському дошкільному навчальному закладі (ясла-садок) на період карантину у  зв’язку поширенням коронавірусної хвороби (СОVID-19).

         Сестри медичні Ковтун Л.М., Решетнік Ю.Л. постійно проводили роз’яснювальну роботу з персоналом щодо індивідуальних засобів профілактики та реагування на виявлення симптомів коронавірусної хвороби (СОVID-19).

         За результатами аналізу організації харчування у закладі з’ясовано, що у дошкільному навчальному закладі триразовий режим харчування дітей.

        Відповідно до штатного розпису дошкільний навчальний заклад повністю  укомплектований працівниками, які забезпечують організацію харчування дітей.

         Стан матеріально-технічного забезпечення харчоблоку, груп задовільний. Заклад у достатній кількості забезпечений кухонним обладнанням, посудом.  У харчоблоці проведений якісний ремонт приміщень.  У 2020 році замінені двері у роздягальну кімнату працівників харчоблоку. Придбане  обладнання для харчоблоку: шафи для зберігання інвентаря, шафи для особистого одягу працівників та шафи для спецодягу, частково замінено кухонний та столовий посуд.

        У Квасилівському ДНЗ (ясла-садок) розроблене та затверджене Положення про харчоблок закладу.

        Продукти харчування і продовольчу сировину протягом 2020 року постачали регулярно та в повному обсязі відповідно складених договорів з постачальниками:

       - ТДВ «Поліссяхліб» на постачання хліба та хлібобулочних виробів;

      - ТзОВ «Радивилівмолоко» на постачання молочних продуктів(молоко, сир селянський, сметана, кефір, масло тощо.)

      - ФОП Павлюк  Г.О. на постачання продуктів бакалії (борошно, крупи, олія, яйця, томат, крохмаль тощо) кондитерських виробів, фруктів, сухофруктів, соків;

      - ФОП Слободенюк Р.Р.  на постачання м’яса та м’ясопродуктів;

      - ПСК Рівненський заготівельно-виробничий-збутковий комбінат  на постачання соків, повидла, варення, солених та маринованих овочів;

      - Фермерське господарство «Жнивар» Лук’янчук А.В.  на постачання овочів.

        Продукти приймалися у заклад із супровідними документами, які гарантували їх якість.

        Складання меню-розкладу покладалося на сестру медичну з дієтичного харчування Решетнік Ю.Л.

        У закладі створена  робоча група для впровадження системи НАССР з метою забезпечення безпеки харчової продукції на всіх етапах харчового ланцюга «від приймання - до столу».

        Сестра медична з дієтичного харчування Решетнік Ю.Л. виконувала посадові обов’язки: готувала до затвердження перспективне меню, складала щоденне меню-розклад, підраховувала виконання норм харчування дітей, калорійність страв, вела відповідну документацію тощо.

        Видача готових страв на групи здійснювалася відповідно до графіка видачі їжі.  Відбираються регулярно проби, зберігаються 24 години  при температурі від +4 до +8 в окремому холодильнику. Дотримується товарне сусідство.        Постійно здійснювався контроль за технологією приготування страв, за організацією харчування дітей у групах.

        Адміністрація та педагогічний колектив проводили інформування батьків про організацію харчування дітей у закладі. Постійний контроль за правильною організацією харчування дітей здійснюється радою по харчуванню,

        Вартість харчування дітей у Квасилівському дошкільному навчальному закладі (ясла-садок) з січня 2020 року  становила: 32 грн. в день на одну дитину  дошкільного віку та 23 грн. в день на одну дитину раннього віку.

        Батьківська плата за харчування дітей у ДНЗ становила 60% від вартості  харчування: 19.20 грн. в день на одну дитину дошкільного віку та 13.80 грн. в день на одну дитину раннього віку.

        Зменшений розмір плати на 50 відсотків для батьків, у сім'ях яких троє і більше дітей.

        Звільнені від плати за харчування дитини (дітей) батьки, або особи, які їх замінюють:

 - у сім'ях яких сукупний дохід на кожного члена сім'ї за попередній квартал не перевищував рівня забезпечення прожиткового мінімуму (гарантованого мінімуму), який установлено законодавством України.

- які отримують допомогу  відповідно до Закону України «Про державну соціальну допомогу малозабезпеченим сім'ям».

- учасників антитерористичної операції.

Не справлялася плата за харчування:

- дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, які перебувають під опікою і виховуються в сім'ях,

- дітей з інвалідністю,

- дітей працівників органів внутрішніх справ, які загинули під час виконання службових обов'язків.

        У закладі  видані накази про організацію харчування, щоквартальний аналіз харчування, бракераж продукції,  про дотримання норм харчування, про впровадження системи НАССР.

        Постійно здійснюється контроль за дотриманням санітарно-гігієнічних вимог щодо утримання харчоблоку, миття посуду, технології приготування їжі, термінів реалізації продуктів харчування.

        За актом перевірки закладу Держспоживчслужбою приміщення харчоблоку, утримується в належному санітарному стані. Харчування дітей у групах організовано з дотриманням санітарно-гігієнічних вимог та вимог Інструкції з організації харчування дітей у дошкільних навчальних закладах.                                                                      

        Виконаний також план роботи з охорони життя та безпеки життєдіяльності дітей, який спрямований на виконання вимог БКДО та програми з розділу «Безпека життєдіяльності дошкільників».

        Результативно проходили щорічні (осінні та весняні) Тижні знань з основ безпеки життєдіяльності у закладі.

        В Тиждень знань з основ безпеки життєдіяльності  ефективно проведено багато заходів, зокрема:

·       екскурсія-огляд пожежної машини та бесіда про професію пожежників на тему «Юні пожежники». До вихованців дошкільного закладу завітали з робочим візитом працівники пожежної частини ДПРЗ-3 ГУ ДСНС України у Рівненській області;

·       заняття на тему «Поведінка під час стихії» у середній групі № 11 (вихователь Бернацька Г.Ю.);

·       заняття на тему «Як здоров'я хочеш мати, про здоров'я треба дбати» у молодшій групі № 9 (вихователь Вернюк С.В.);

·       тематичне заняття з безпеки життєдіяльності «Колючі, ріжучі, вибухонебезпечні предмети» у молодшій групі № 5 (вихователь Храпко С.А.);

·       тематичне заняття з безпеки життєдіяльності на тему "Як перейти вулицю" у групі раннього віку № 1 (вихователь Рудяк Т.М.);

·       комплексне заняття «Небезпечні іграшки» (вихователь Корнійчук О.А.) в молодшій групі № 6;

·       заняття на тему" Пригоди білого ведмедика" середній групі № 10 (вихователь Грухаль М.К.)  відбулося.формувати у дітей уявлення про поняття "небезпека"Діти вчилися знаходити правильні рішення під час відповідної ситуації , будувати , конструювати, вести діалоги від імені героїв (ведмежат)

·       заняття на тему  «Безпека. Колючі, ріжучі предмети» у середній групі

№ 2 (вихователь Нестерчук А.Ф.);

·       міні-заняття з метою ознайомлення дітей з правилами вуличного руху у середній групі № 11 (вихователь Шум М.М.);

·       інтегроване заняття на тему "Буть обачним пішоходом" у
старшій групі  № 4 (вихователь Левкович С.В.);

·       комплексне заняття « Ми – пішоходи» в молодшій групі № 12 (вихователь Павлюк Ю.А.);

·       дидактична гра "Екстренні служби" в середній групі № 7 (вихователь Новосад Т.В.);

·       комплексне заняття з основ безпеки життєдіяльності дітей на тему "Щоб вогонь не завдав біди – будь обережний з ним завжди" у  старшій групі № 13 (вихователь Українець І.В.);  

·       весела розвага, приурочена Тижню безпеки, під назвою «Пригоди веселих курчат» в середній групі № 5 вихователями: Лазаришина І.В., Храпко С.А., фізінсруктор   Момоток Т.Р., музкерівник  Ревер О.Є.;

·       проведено ряд занять із серії «Абетка безпеки» вихователі Храпко С.В., Лазаришина І.В.: «Колючі, ріжучі, вибухонебезпечні предмети», «Осінні явища в природі та поведінка в лісі»;

·       цільова прогулянка «З вогнем погані жарти» вихователь Малютіна О.В.;

·       музична розвага «Коза і козенята» на сучасний лад музкерівник      Денисюк О.М.;

·       заняття-розвага на тему «Щоб не трапилось пожежі, треба бути обережним!»  музкерівник Ревер О.Є., вихователь      Вернюк С.В.;

·       ефективно також проходили заходи організовані у ТЗ вихователями           Шум М.М., Грухаль М.К. заняття-тренінг «Знайомтеся: служба 101, 102, 103, 104», Новосад Т.В., Рудяк Т.М. Меланчук Л.М.  «Таємниці повітря»;

 

·       виробнича нарада  з працівниками закладу до Тижня знань з основ безпеки життєдіяльності з питаннями порядку денного: організація Тижня знань з основ безпеки життєдіяльності у дошкільному навчальному закладі, виконання комплексних планів з охорони праці та пожежної безпеки у закладі, профілактика дитячого травматизму, охорона життя та здоров’я дітей.

        Щоразу у ході тижневика з учасниками навчально-виховного процесу проведені об’єктові протипожежні та протиаварійні  тренування у закладі.           

        У Квасилівському ДНЗ (ясла-садок) організовано проведена цільова зустріч з працівниками пожежної служби, національної поліції та багато інших цікавих заходів.

        Охорона та зміцнення здоров’я дітей, формування звички до здорового способу життя залишаються актуальними та першочерговими завданнями дошкільного закладу.

       У закладі проводиться систематична робота з охорони праці та безпеки життєдіяльності.

·        здійснює роботу служба охорони праці;

·        розроблені, затверджені та обліковані інструкції з охорони праці;

·        щороку визначається готовність закладу до нового навчального року, осінньо-зимового періоду;

·        організовано проходять медичні огляди працівників;

·        розроблені та поетапно виконуються комплексні плани-заходів з охорони праці та пожежної безпеки.

На виконання наказу по закладу від 05 вересня 2019 року  № 66 «Про організацію та структуру методичної роботи з педагогічними кадрами на 2019-2020 навчальний рік», впродовж навчального року система методичної роботи в дошкільному навчальному закладі забезпечувала реалізацію науково-методичної проблеми району «Реалізація компетентнісної парадигми в умовах модернізаційних змін в освіті»  та проблеми закладу  «Формування основ патріотичного виховання як засобу всебічного розвитку особистості майбутнього громадянина» на третьому творчому етапі впровадження.

         Науково-методична робота організовувалася згідно з Положенням про методичний кабінет дошкільного навчального закладу та відповідно до нормативних документів, які визначають напрямки розвитку дошкільної освіти.

     Методична робота активізувала творчий потенціал педагогів, стимулювала професійний саморозвиток й самоосвіту, відбувалося оновлення форм методичної роботи з кадрами, залучалися вихователі, музичні керівники, інструктори з фізичної культури, практичний психолог до оволодіння технологіями психолого-педагогічного проектування, організації освітньої роботи з дітьми на засадах особистісно-орієнтованого, діяльнісного, компетентнісного,  інтегрованого підходів і налагодження тісної взаємодії між дітьми, педагогами і батьками.    

        З метою розвитку ініціативи, стимулювання творчого пошуку і професійного зростання керівного складу та педагогів дошкільних закладів  плідно працювали методичні заходи району:

- семінари для керівників і методистів;

- інструктивно-методичні наради керівників;

- творчі майстерні педагогічних працівників ДНЗ;

- школа молодого спеціаліста;

- семінар-практикум для сестер медичних.

        Система   методичних заходів  закладу була спрямована    на   розвиток     творчої індивідуальності та творчого потенціалу педагогічних працівників. Педагоги залучалися до активної участі в індивідуальних та групових формах роботи у закладі:

- протягом навчального року у відповідності до плану плідно працювала школа молодого спеціаліста в ДНЗ, та результативно здійснювалося наставництво:      

         Цімох А.В., молодий спеціаліст - Сенюк Н.Г., наставник,

         Українець І.В., молодий спеціаліст - Новосад Т.В., наставник,

         Рудяк Т.М., молодий спеціаліст - Гаврильчик О.В., наставник;

         Бобрикова М.Ю., молодий спеціаліст - Момоток Т.Р., наставник

- ефективно працювало садове методичне об'єднання вихователів з проблеми «Використання ІКТ-технологій в освітньому просторі ДНЗ», у процесі засідань якого педагоги ознайомлені із сучасним станом і перспективним розвитком дошкільної освіти в умовах Нової української школи, відбулося поглиблення знань з методик роботи з дошкільниками, підвищення професійного рівня педагогів та їх ІКТ-компетентності.

        Цікавими для педагогів були практичні частини методичного обєднання вихователів:

-         заняття-брейн-ринг з елементами театралізованої діяльності на тему «Знавці казок» у середній групі № 2  (вихователь Нестерчук А.Ф.);

-         інтегроване заняття-квест на тему «Подорож країнами світу», в середній групі №2 (вихователь Патій І.В.);  

-         інтегроване заняття на тему «Маленькі кухарі» в середній групі № 10 (вихователь Грухаль М.К.);

-         інтегроване заняття (урок доброти) на тему «Коли в серці живуть добринки» (вихователь Круглик О.П.).

-         заняття з художньо-мовленнєвої діяльності на тему «Найгарніша мама», урок доброти за творами В. Сухомлинського (вихователь Корнійчук О.А.;

-         комплексне заняття з мовленнєвого спілкування - уявна екскурсія на фабрику іграшок у старшій групі № 14 (вихователь Круглик О.П.).

- проведена декада інновацій педагогів, які атестувалися:

    - Патій І.В.- вихователя середньої  групи № 2,

    - Нестерчук А.Ф.- вихователя середньої  групи № 2

    - Корнійчук О.А. - вихователя молодшої групи № 6,

    - Грухаль М.К. - вихователя середньої групи № 10,

    - Круглик О.П. – вихователя старшої  групи №14.      

- грунтовно готували та надавали групові консультації протягом року працівники:

- Семенюк Р.Ф., вихователь-методист;

- Вернюк С.В., вихователь молодшої групи № 9;

- Момоток Т.Р., інструктор з фізкультури;

- Ковтун Л.М., сестра медична старша;

- Грухаль М.К., вихователь середньої групи № 10;

- Левкович С.В., вихователь старшої групи № 4;

- Круглик О.П., вихователь старшої групи № 14;

- Денисюк О.М.,  музкерівник;

- Ревер О.Є., музкерівник.

- проведення проблемного семінару  «Художньо-мовленнєва діяльність дошкільників» сприяло поглибленню теоретичних знань та практичних вмінь педагогів з організації художньо-мовленнєвої діяльності дошкільників за активної участі педагогів: Семенюк Р.Ф., вихователя-методиста, Меланчук Л.М., вихователя молодшої групи № 9, Левкович С.В., вихователя старшої групи № 4. Шевчук Н.С., вихователя старшої групи № 4, Павлюк Ю.А., вихователя старшої групи № 12, Грухаль М.К., вихователя середньої групи

№ 10, Корнійчук О.А., вихователя молодшої групи № 6, Круглик О.П., вихователя старшої групи №14, Бенюк О.В., вихователя старшої групи № 8, Рудяк Т.М., вихователя групи раннього віку № 1;      

- інтерактивний семінар-практикум з проблеми «Роль дитячої книжки у мовленнєвому розвитку дітей» проведений дуже цікаво за активної участі педагогів: Семенюк Р.Ф., вихователя-методиста, Новосад Т.В., вихователя середньої групи № 7, Храпко С.А., вихователя молодшої групи № 5, Яремчук В.В., вихователя молодшої групи № 12, Бернацька Г.Ю., вихователя середньої групи № 11;

- відбулося засідання «круглого столу» з проблеми «Формування у дошкільників інтересу до праці» за активної участі у підготовці і проведенні педагогів закладу: Гаврильчик О.В., вихователя групи раннього дошкільного віку, Лазаришиної І.В., вихователя групи молодшого дошкільного віку, Сенюк Н.Г., вихователя групи середнього дошкільного віку, Парчук О.М., вихователя групи старшого дошкільного віку, Грухаль М.К., вихователя групи середнього дошкільного віку;   

 - проведені педагогічні читання «Інтеграція освітнього процесу у ЗДО на засадах спадщини Василя Сухомлинського» за активної участі педагогів: Семенюк Р.Ф., вихователя-методиста, Українець І.В., вихователя старшої групи № 13, Малютіної О.В., виховател середньої групи № 7, Корнійчук О.А., вихователя молодшої групи № 6;

- засідання педагогічного клубу «Майстерня успіху» з проблеми «Портрет сучасного вихователя», з метою вдосконалення особистості педагога, готовність до роботи в сучасних умовах запровадження освітньої реформи «Нова українська школа»;

- з метою розвитку творчих здібностей дошкільників  організовувалася гурткова робота з дошкільниками: з образотворчої діяльності «Маленькі митці» (керівник вихователь  Шевчук Н.С.);

- майстер-клас Н. Шевчук «Ліпимо посуд» з метою: підвищення кваліфікації та професійної майстерності педагогічних працівників з освітньої лінії «Дитина у світі культури: образотворче мистецтво»; удосконалення технічних навичок і прийомів роботи з глиною. Педагоги мали можливість переглянути мультимедійну презентацію  «Гончарство в Україні», обмінятися досвідом   з питань: використання глини на заняттях з ліплення (СХД, гурткової та індивідуальної роботи) з дошкільниками , вимоги програми щодо матеріалів та обладнання для занять з ліплення, прийоми ліплення посуду з глини . Педагоги практично вправлялися у ліпленні різних видів посуду з глини з метою оновлення групових міні-музеїв всіх вікових груп

Методична робота у 2019-2020 навчальному році була системною і ефективною.

Впродовж навчального року в дошкільному навчальному закладі плідно та ефективно працювала система методичної роботи під безпосереднім керівництвом методиста Семенюк Р.Ф. Проведена   система   методичних заходів,   спрямована    на   розвиток  індивідуальності та творчого потенціалу педагогічних працівників.

Педагоги залучалися  до активної участі в індивідуальних та групових формах роботи закладу та району.

На базі Квасилівського ДНЗ (ясла-садок) відбулася Школа молодого вихователя дошкільних закладів Рівненського району з актуальної проблеми «Мовленнєвий розвиток дошкільників». Учасники ШМВ взяли участь в екскурсії по Квасилівському ДНЗ (ясла-садок). Відбувся відкритий перегляд та аналіз комплексного заняття з мовленнєвого спілкування на тему «Звідки до нас прийшли іграшки?» у старшій групі № 14 у вихователя Круглик О.П. Оглянули виставку-презентацію ігрового розвивального середовища для реалізації завдань освітньої лінії «Мовлення дитини» на якій були представлені кращі дидактичні матеріали та посібники. Обговорили у загальному колі проблеми: шляхи формування мовленнєвої компетенції дошкільників, інноваційні технології мовленнєвого розвитку дошкільників, організація комунікативно-мовленнєвої діяльності дошкільників. Для учасників була представлена «Методична скарбничка для вихователів» вихователем-методистом Семенюк Р.Ф.  5.  : обмін досвідом, проблеми та шляхи їх реалізації.
      В період карантину, з 13 березня по 29 травня, методична робота з педагогічними працівниками була налагоджена належним чином у дистанційному режимі. У рамках підвищення кваліфікації та фахової майстерності педагогічних працівників вихователем-методистом Семенюк Р.Ф. організовано ряд змістовних методичних заходів з педагогами.

Дистанційна робота педагогічних працівників трималася на контролі та проводилася під постійним методичним супроводом: вихователем-методистом надавалися індивідуальні консультації для педагогів щодо організації педагогічної діяльності віддалено та дистанційного навчання вихованців, виходячи із власних ресурсів та технічних можливостей.  
       
Моніторинг якості дошкільної освіти у старших групах проводився в умовах карантину (дистанційний режим роботи) шляхом співбесід з вихователями та батьками в режимі онлайн без застосування кваліметричної моделі оцінювання рівня розвитку дитини. При визначенні рівнів розвитку дітей та їх готовності до навчання в НУШ були враховані також результати опитувальника для вихователів та батьків «Готовність дитини до НУШ або Давайте перевіримо, як дитина засвоїла освітні лінії БКДО», підготовленого вихователем-методистом Р.Ф. Семенюк та поширеного вихователями  у вайбер-групах для батьків та розміщеного на сайті Квасилівського ЗДО (ясла-садок)
        Результати моніторингу рівнів розвитку дітей старших груп № 4, 8, 13, 14 на кінець 2019-2020 навчального року виведені в умовах дистанційного режиму роботи педагогічних працівників ЗДО.  Результати моніторингу складені вихователями старших груп: № 4 Шевчук Надією Семенівною, Левкович Софією Володимирівною, № 8 Бенюк Оксаною Володимирівною, Парчук Ольгою Миколаївною, №13 Цімох Анастасією Віталіївною, Українець Інною Вячеславівною, №14 Круглик Ольгою Петрівною, Станіцькою Тетяною Сергіївною.
         Результати моніторингу рівнів розвитку дітей старших груп № 4, 8, 13, 14 на кінець 2019-2020 навчального року:

·        вікова група - старша № 4,   кількість дітей 26,  рівні розвитку:  високий 13, достатній 9, середній 3, нижче середнього 1, низький 0;

·        вікова група -   старша № 8, кількість дітей   27, високий 5, достатній 11, середній 9, нижче середнього 2, низький 0;

·        вікова група -   старша № 13  кількість дітей 27, високий 5, достатній 9, середній 11, нижче середнього 2, низький 0;

·        вікова група -  старша №14   кількість дітей 26, високий 4, достатній 6, середній 8, нижче середнього 5, низький 3.  

      Всього дітей старшого дошкільного віку - 106, за рівнями розвитку: високий - 27, достатній - 35, середній - 31, нижче середнього - 10, низький - 3.

   Всього у %  з 106 дітей старшого дошкільного віку, високий  - 25,4%,   достатній -  33%, середній -  29,2 %, нижче середнього -  9,4% , низький - 3%                                   

Повний аналіз результатів педагогічного діагностування дітей за освітніми лініями засвідчує позитивну динаміку рівнів розвитку дітей: низькі показники рівня розвитку дітей у вікових групах на початок навчального року змінені на середні та достатні, середні - на достатні та високі на закінчення навчального року.  Це свідчить про хорошу динаміку й організацію належного освітнього процесу в закладі, відповідальність педагогічних працівників перед вихованцями, батьками і державою за надання якісної дошкільної освіти відповідно до державних стандартів, виконання яких обов’язкове для кожного ЗДО, незалежно від форм власності. Вивчення рівня засвоєння знань дітьми різних вікових груп відповідно до програмових вимог показало, що значних досягнень в освітній роботі досягли такі педагогічні працівники - вихователі старших груп: Шевчук Н.С., Левкович С.В., Бенюк О.В., Парчук О.М., Цімох А.В., Українець І.В.,      Круглик О.П.

         Продовжила роботу психологічна служба у закладі. На  виконання плану роботи на 2019-2020 навчальний рік, наказів  Квасилівського ДНЗ та інших документів і нормативно-правових актів, забезпечення психологічного супроводу освітнього процесу, реалізації проблемної теми колективу «Формування основ патріотичного виховання як засобу всебічного розвитку особистості майбутнього громадянина»,  психологічна служба   Квасилівського ДНЗ  розпочала роботу з теми «Розвиток емоційного інтелекту, як передумова розвитку інноваційної особистості» та вирішення таких завдань:

1. Вивчення результативності та ефективності упровадження інноваційних і  сучасних підходів у освітній процес, інтерактивних форм роботи з педагогічними кадрами;

2. Формування психологічної культури педагогів, батьків  у процесі здійснення єдиного інноваційного підходу у побудові розвивального простору закладу освіти, забезпеченні педагогіки партнерства,  сприятливого психологічного клімату;

3. Забезпечення наступності між ДНЗ та НУШ від формування базових якостей дітей старшого дошкільного віку до  базових компетентностей учнів 1-класу, сприяння особистісному, інтелектуальному, фізичному і соціальному розвитку здобувачів освіти;

4. Здійснення якісного психолого-педагогічного супроводу дітей дошкільного віку з особливими освітніми потребами;

5. Підвищення психологічної культури усіх учасників освітнього процесу в роботі з постраждалими унаслідок військових дій на сході України.

Адже «український дитячий садок» має працювати на засадах особистісно орієнтованої моделі освіти та активно упроваджувати гуманістичний, компетентнісний, інтегрований підходи, будуючи цілісний освітній процес.

Тому психологічна служба ДНЗ приділяла особливу увагу роботі з педагогами та батьками дітей з метою становлення дитячої особистості, захисту її прав, розвитку здібностей, потреб та інтересів, тобто на практиці зреалізовувала  принцип дитиноцентризму.  А саме, ураховувала вікові особливості дітей, їх фізичний, психічний та розумовий розвиток, допомагала справлятися зі стресом, напругою, розкривати творчий потенціал кожної дитячої особистості.

Уцілому, аналізуючи роботу,  можна сказати,  що вона набула оновленого змісту, стала більш логічною і динамічною, взаємозв’язаною, взаємозумовленою,  сприяла повній ефективній реалізації поставлених завдань.

Упродовж 2019-2020 навчального року практичним психологом

Віннічук Ю.М. проводилася психологічна діагностика  з дошкільниками (спостереження за новоприбулими дітьми, вивчення рівня розвитку психічних процесів: уваги, пам’яті, мислення, сприймання, емоційно-вольової сфери, психологічної готовності до навчання в школі). За результатами діагностики проводилися консультації з педагогами та батьками, надавалися рекомендації.

Необхідно зазначити, що діагностичною роботою охоплені усі (100%) учасники освітнього процесу. Враховуючи результати діагностики  були проведені бесіди, консиліуми, семінари, тренінги, рольові ігри, міні-заняття з елементами тренінгу, індивідуальні та індивідуально-групові онлайн-консультації, які сприяли гармонізації міжособистісних відносин, підвищенню психологічної компетентності педагогів, батьків, корекції емоційних і поведінкових проявів, гіперактивності у дітей  та відзначалися своєю дієвістю. Результати діагностики відображені в довідках, протоколах, розглядалися та обговорювалися на нарадах при завідувачі, батьківських зборах, педагогічних радах, семінарах й сприяли покращенню освітнього процесу та результативності  роботи.

Постійно за результатами діагностики здійснювалася  корекційна  робота.  Груповою корекційною  роботою було охоплено 75% дітей від загальної кількості. Проводилися заняття з використанням елементів  арттерапії, піскової терапії, кольоротерапії, інтерактивних театрів, які сприяли  яскравому вираженню і розкриттю їх творчих здібностей, зціленню мистецтвом.  

Систематична корекційна робота сприяла розвитку психічних процесів у дошкільників, їх мотивації до навчання в школі, процесів саморозвитку, саморегуляції, адаптації до нових умов, корекції поведінкових проявів.

У новому форматі виступила індивідуальна робота і  стала більш продуктивною та результативною. Завдяки вдало підібраним і систематизованим індивідуальним  програмам,  було охоплено 30% дітей, покращено рівень розвитку пам’яті, уваги у - 15%, сприймання - 10%, мотивації  до навчання в школі - 15%, поведінкових проявів - 7%, уміння керувати своїми емоціями - 20%,  соціалізації - 45%.         

Особлива увага приділялася адаптації дітей раннього віку до ЗДО, безболісному їх входженню у дошкільне життя. З метою цього проводилася просвітницька робота з педагогами та батьками дітей: анкетування, бесіди, консиліуми,  групові та індивідуальні консультації. Розглядалися такі питання, як: «Емоційний розвиток дітей раннього віку», «Дитина та сучасний інформаційний простір: як діяти нам дорослим», «Соціальна адаптація дітей з ООП». Вивчався й аналізувався перебіг адаптаційного періоду в дітей раннього віку. Було обстежено 41 дитину, з них:

- 36,6 % (15 дітей) мають високий рівень;

- 51,2% (21) - середній;

- 12,2 % (5) - низький (частохворіючі діти і діти, що не відвідують ЗДО з поважних причин).

         Спостерігається позитивна динаміка щодо готовності дітей до школи, а саме: на 15% підвищилася мотивація у випускників до шкільних видів діяльності. Тобто психологічна готовність випускників у 2019 - 2020 н. р. становить:

- високий рівень - 3% (3дітей);

- вище середнього – 20,5% (20);

- середній – 38,8% (38);

- нижче середнього -  23,5% (23);

- низький – 14,2% (14).

Ефективно забезпечувався психологічний супровід роботи  колективу з проблемної теми «Формування основ патріотичного виховання як засобу всебічного розвитку особистості майбутнього громадянина. На першому етапі супроводу проводилася активна робота щодо спільної  діяльності педагогів, дітей та їх батьків, обговорювалися питання важливості патріотичного виховання, інтегровану взаємодію пізнавального, мовленнєвого, художньо-естетичного розвитків. Це дало можливість активізувати пізнавальні інтереси дітей, логічне, творче та мовленнєве мислення, забезпечити розуміння дошкільниками моральних цінностей, раціональний підхід у їх використанні, створення життєвої позиції. Адже  на сучасному етапі людського життя надзвичайно актуально формувати громадянську позицію дітей, починаючи з дошкільного віку, надавати їм елементарні знання про те, що Україна – це рідна країна, Батьківщина, де живе сама дитина, її родичі та друзі (рідне місто, або село), ознайомлювати із народними національними оберегами, з минулим рідного краю, свого родоводу, народними святами, звичаями, традиціями, національним фольклором, побутом українського. Були удосконалені та систематизовані шкала оцінювання щодо ефективності і результативності роботи з патріотичного, розроблена система опитувальників, анкет, експрес-тестів з даного питання.

Систематично забезпечувалася злагоджена співпраця  ДНЗ та НВК (школа-ліцей) за такими напрямами: організаційна, методична робота та робота з батьками  майбутніх  першокласників.

Ефективній просвітницькій роботі сприяли  індивідуальні консультації для батьків у визначений час «Порадьтесь з психологом» та індивідуальні консультації до практичного психолога,  які значно підвищили психологічну  грамотність серед батьків та педагогів. Проаналізувавши запити, можна сказати що, батьки особливо цікавилися: адаптацією дітей до нових умов, їх віковими та індивідуальними особливостями, мовними вадами, готовністю до навчання в школі, взаємовідносинами у дитячому колективі. Педагогів цікавили  питання: ліворукості дітей, адаптації до нових умов, проблеми організації освітнього процесу, подолання агресивності, гіперактивності у дітей, виховання обдарованих та інші. Аналіз дав можливість планувати подальшу консультаційну роботу,  враховуючи  потреби, інтереси, бажання усіх учасників освітнього процесу. Завдяки цьому індивідуальні  консультації  стали більш,  змістовими та дієвими, чим і підвищили психологічну компетентність, обізнаність, активізували інноваційну діяльність у ЗДО.

Хорошу співпрацю психологічної та методичної служб відзначено у процесі проведення моніторингів, спільних психолого-педагогічних проектів, інтерактивних форм роботи, які забезпечили системний і творчий підхід до вивчення й розвитку дитячої особистості.

Надзвичайно ефективно організовувалася психологічна просвіта. Проводилися різні форми роботи з педагогами, помічниками вихователів, батьками, де розглядалися питання взаємодії з дітьми та формування сприятливого психологічного мікроклімату в ДНЗ, адаптації дітей до нових умов, формування здорового способу життя, потреби дітей з ООП, використання інтерактивних методів навчання і виховання дошкільників та інші. Підготовлено психолого-педагогічний практикум з проблеми «Психічне здоров'я дітей: розвиваємо емоційний інтелект» й розроблені рекомендації з даного питання. Все це сприяло залученню педагогів, помічників вихователя, батьків до самоосвіти, стимулюванню їх творчого потенціалу, мотивації до зростання та самовдосконалення, взаєморозумінню, тісній співпраці, формуванню їх психологічної культури.

Вдало організовувалась та проводилась робота з переселенцями та учасниками АТО. Було проведено онлайн-заняття з елементами тренінгу «Права батьків та дітей» та «Як сімейне середовище впливає на дитину» з метою підвищення психологічного стану постраждалим внаслідок військових дій на сході.  Але, робота у даному напрямі потребує продовження та активізації  щодо забезпечення психологічного і соціального супроводу дітей і дорослих, що зазнали психотравмуючого впливу унаслідок військових дій.

Велика увага приділялася формуванню у дошкільників здорового способу життя. Проведений  моніторинг показав, що вони мають кращі знання про гігієнічні навички,  шкідливу та корисну їжу, шкідливі звички та що потрібно робити для того, щоб бути здоровими. Результати моніторингу обговорювалися спільно з батьками та педагогами.

Цьогоріч набули певного досвіду дистанційної роботи, адже, карантин змусив нас перелаштуватися і змінити форми і засоби роботи вийти  у простір інтернету. Нагальними стали такі завдання, як сприяння процесу адаптації людей до нових умов та збереження і зміцнення їхнього психічного здоров'я, психологічного благополуччя загалом. Були розроблені та розміщені на інтернет-ресурсах рекомендації, порадники для педагогів, інших працівників ЗДО, батьків, дітей, зокрема: «Що робити, щоб допомогти собі пережити паніку?», «Як психологічно протистояти пандемії?», «Як допомогти дитині, що переживає стрес?», та інші, з метою забезпечення психологічного благополуччя дітей та дорослих, відновитися після тривалого карантину.

Практичним психологом Віннічук Ю.М. систематично відвідувалися міські методичні об’єднання, семінари, семінари-практикуми, майстер-класи, ЗОШ, що значно підвищило професійний рівень та інноваційну компетентність з організації роботи психологічної служби.

Матеріально-технічне та навчально-методичне забезпечення кабінету практичного психолога покращилося, стало більш якісним, раціональним, мобільним.

Аналіз стану психологічної роботи за 2019-2020 навчальний рік показав, що поставлені завдання зреалізовані.

Педагогами дошкільного закладу систематично ведеться робота з батьками: батьківські збори, консультації, готуються наочно-інформаційні повідомлення на теми, найбільш актуальні для певної вікової групи.

        Усі питання, які розв’язував колектив упродовж 2019-2020 навчального року мали відображення у роботі з батьками. Плідно працювала рада та піклувальна рада дошкільного закладу, беручи участь у освітньому процесі та зміцненні навчально-матеріальної  бази закладу. На засіданнях розглядалися питання:

 - організація харчування дітей у Квасилівському дошкільному навчальному закладі (ясла-садок)  (інформація сестри медичної з дієтичного харчування Решетнік Ю.Л.);

 - забезпечення системи безпеки життєдіяльності дітей у Квасилівському дошкільному навчальномузакладі(ясла-садок) (нформація завідувача Лисак О.М.);
 - статутна діяльність Квасилівського дошкільного навчального закладу  (ясла-садок) (звіт завідувача Лисак О.М.)

- охоплення дітей дошкільною освітою у селищі Квасилів.  (інформація діловода Федорук Л.В.);

- звіт про діяльність піклувальної ради у закладі.  (інформація представників піклувальної ради) та інші.

        В період карантину у дистанційному режимі проводилася відповідна робота з батьками вихованців. Вихователі спілкувалися з батьками у вайбер-групах, у телефонному режимі, через мережу фейсбук. Великого значення у поширенні різного роду інформації для батьків (повідомлень, новин, консультацій, пам'яток та порадників) педагогічні працівники надавали сайту Квасилівського ДНЗ (ясла-садок). У розділі «Новини» висвітлювалися окремі події із життя дошкільного закладу, матеріали дистанційних випускних ранків у старших групах: № 4 «Пізнайко», № 8 «Казка», № 13 «Колосок», № 14 «Ромашка». Активно працював Консультативний центр для батьків, до діяльності якого долучалися: вихователь-методист Семенюк Р.Ф., практичний психолог Віннічук Ю.М., інструктори з фізкультури Момоток Т.Р. та Бобрикова М.Ю., музкерівники Денисюк О.М. та Ревер О.Є., сестра медична з дієтичного харчування Решетнік Ю.Л. Матеріали Консультативного центру періодично розміщувалися на сайті Квасилівського ЗДО (ясла-садок) у розділі «Для батьків»
         
Завдяки співпраці з батьками досягнуто значних результатів у навчанні та вихованні дітей дошкільного віку, вдосконаленні навчально-матеріальної бази.  Разом з батьками були створені осінні, новорічно-різдвяні та весняні диво-композиції.

        Необхідно відмітити виставку осінніх фантазій старшої групи № 4 (вихователі Шевчук Н.С., Левкович С.В.) та їхніх батьків. Свої творчі поробки діти виготовляли із членами своїх родин з красивого різнобарвного опалого листя, декоративних гілок, каштанів і горіхів, квітів та сухої трави, овочів і фруктів тощо. До діток завітала Осінь-чарівниця та щиро дякувала їм за оригінальні осінні фантазії та активну участь у виготовленні творчих робіт.

        Результативними заходами, які створюють позитивний імідж нашого закладу, є музичні свята організовані на високому рівні  музичними керівниками Денисюк О.М., Ревер О.Є. спільно з педагогами та батьками. Це осінні, новорічні та інші. За назвами проведених свят:

"Новорічна казка", «Новий рік із Зайчиком», «Смаколики із Ельфом», «Веселе і казкове новорічне шоу», «Новий рік із Барбоскіними», «Подорожу краіну іграшок», «Як козенята новий рік зустрічали», «Подорож Сніговика на північ»,

«Свято весни і мами» та інші

        Квасилівський дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) відзначив своє 35-ти річчя з дня відкриття. Чудовий ювілей. У Квасилівському дошкільному навчальному закладі (ясла-садок) відбулося свято всіх, хто робить благородну справу, створює умови для дошкільнят та веде їх за руку у життя.         

        Дієвою формою роботи  у закладі є виробнича нарада, яка розглядала питання:

·     Підготовка закладу до нового навчального року: аналіз актів перевірок.

·      Виконання заходів з підготовки ДНЗ до роботи в осінньо-зимовий період.

·     Дотримання працівниками правил внутрішнього трудового розпорядку. Режим роботи закладу.

·     Затвердження графіку роботи працівників.

·     Про створення тарифікаційної комісії та проведення тарифікації працівників.

·     Організація роботи з охорони праці, безпеки життєдіяльності, пожежної безпеки.

·     Дотримання Санітарного регламенту для дошкільних закладів.

·     Виконання заходів з економії енергоносіїв у закладі.

·      Обговорення графіку відпусток працівників.

·      Аналіз відвідуваності та захворюваності  дітей у закладі за 2019р. Про виконання заходів зі зниження захворюваності дітей у закладі.        

·     Звіт  про виконання комплексного плану роботи з охорони праці.

·     Бюджет Квасилівського дошкільного навчального закладу (ясла-садок) на 2020 рік.  Поточні фінансові питання діяльності у  закладі.        

та інші важливі питання функціонування та покращення умов праці колективу закладу. Інформація сестри медичної старшої Ковтун Л.М. 3. Про розроблення та впровадження у закладі системи управління безпечністю харчових продуктів (НАССР)                             

        Створення умов для повноцінного, своєчасного й різнобічного розвитку дитини, виховання ініціативної, творчої особистості – одне з важливих завдань нашого дошкільного закладу. Саме тому наш колектив значну увагу надає модернізації освітнього процесу, вдосконаленню розвивального предметно – ігрового середовища.

        Постійно проводиться зміцнення матеріально-технічної бази дошкільного закладу шляхом: збагачення ігрових майданчиків обладнанням, оснащення технологічним обладнанням, переоснащення у приміщеннях, забезпечення меблями тощо.

З метою підготовки дошкільного навчального закладу до нового 2020 -2021  навчального року, забезпечення належного стану безпеки життєдіяльності учасників освітнього процесу у закладі, вдосконалення матеріально-технічної бази  були проведені наступні ремонтні роботи:

- косметичний ремонт у всіх групових приміщеннях, кабінетах, фізкультурній та музичних  залах, харчоблоці, пральні, коридорах;                     

- косметичний ремонт овочесховища;

 - ремонт та фарбування обладнання на території закладу;

- завершення ремонту електромережі з метою збільшення потужності у закладі;

- лицювання стін та підлоги плиткою туалетних кімнат у групах  № 9,12;                          

- лицювання плиткою кімнати для миття посуду у групі № 12;              

- замінена сантехніка (крани, умивальники, труби) у туалетних кімнатах у групах № 9,12;

- ремонт кімнати-майстерні робітників з обслуговування  та ремонту приміщення : шпаклювання стін, лицювання плиткою частково стін та підлоги;

- ремонт стін у спальній кімнаті групи № 1;

- ремонт тротуарної доріжки (вкладання бруківки) для входу груп № 3,7;

 - лакування паркетної та дерев’яної підлоги у групах № 1,3, 5,6,8,9,10,11, 12,13,14;

- фарбування підлоги у групах № 2,4.

- частковий ремонт даху;

- частковий ремонт водопровідної системи у підвальній частині приміщення;

          Значно збагачена матеріальна база закладу:

-                     закуплені меблі для харчоблоку: шафа для інвентаря, індивідуальні шафи для особистого одягу працівників харчоблоку,  індивідуальні шафи для чистого спецодягу, індивідуальні шафи для використаного спецодягу кожного працівника харчоблоку;

-  вішалки для рушників у туалетну кімнату груп № 9;      

-  придбані тюлеві гардини для методкабінету та роздягальні групи № 7;

-  придбані захисні ролети у фізкультурну залу на 1 вікно;

-  придбаний прибиральний інвентар харчоблок;

-  замінені електрорубильники на харчоблоці.

        У закладі створена комісія з перевірки готовності  Квасилівського дошкільного навчального закладу (ясла-садок)  до роботи  в осінньо-зимовий період 2020-2021 років та до нового навчального року, яка:

        - перевірила готовність теплового господарства Квасилівського дошкільного навчального закладу (ясла-садок) до роботи в опалювальний період 2020-2021 років;                                                                

         - склала акт готовності теплового господарства до роботи в опалювальний період 2020-2021 років. (Додаток 1 до Правил підготовки теплових господарств до опалювального періоду.);                      

        - склала акт про проведення промивання трубопроводів в системі опалення та їх гідравлічне випробування. (Додатки 7, 9  до Правил технічної експлуатації теплових установок і мереж);                              

        - склала Паспорт готовності Квасилівського дошкільного навчального закладу (ясла-садок)   до опалювального періоду 2020-2021р.р. (Додаток 5 до Правил підготовки теплових господарств до опалювального періоду.);

        - призначена відповідальна особа має пройти навчання з експлуатації тепловогогосподарства;

        Паспорт готовності та акти  погоджені з КП «Рівнерайкомуненергія» та здані у відділ освіти Рівненської РДА для погодження з Держенергонагляд.

         Також у закладі створена комісія для визначення готовності закладу до нового навчального року, яка склала акти готовності: фізкультурної, музичної залів, пральні та харчоблоку, фізкультурного та ігрових майданчиків, акти випробування ігрового обладнання та міцності і надійності кріплення обладнання та експзицій.

       Проведена значна робота із забезпечення закладу засобами безпеки для роботи у період карантину:

-       закуплені безконтактні градусники для проведення температурного скринінгу працівників та вихованців закладу у кількості 16 шт.

-       дезинфікуючі засоби для рук 41 шт. по 1 літру з дозатором;

-       хлорантоїн  та дезактин для дезинфекції поверхонь 400 упаковок по 20гр.;

-       рукавички нітрилові 2 упаковки по 200 штук;

-       маски  захисні 200 шт.;

-       паперові рушники.

         У закладі виконані заходи щодо підготовки до нового 2020-2021 навчального року.

        По закладу виданий наказ про призначення відповідальних за безперебійну роботу електромереж, опалювальної системи. Адміністрацією закладу проводиться постійний контроль за створенням умов для роботи закладу в осінньо–зимовий період.

        20 серпня наш заклад оглянула комісія відділу освіти РРДА. Висновок – Квасилівський дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) готовий до нового 2020-2021 навчального року.

  Ось така багатогранна діяльність нашого дошкільного навчального закладу проводилася у минулому навчальному році. Всі проведені заходи висвітлено на сайті Квасилівського ДНЗ та на сторінці закладу у Фейсбуці.

        Залишаються невирішеними  першочергові проблеми:

-         завершення капітального ремонту по утепленню фасаду приміщення;

-         проведення поточних ремонтів (заміна дахів тіньових навісів)  на майданчиках груп № 1, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13;

-         ремонт та утеплення даху дошкільного закладу;

-         проведення поточного ремонту приміщення пральні;

-         проведення поточного ремонту туалетної кімнати групи № 3;

-          встановлення пожежної сигналізації;

-         ремонт покриття під’їздної дороги, доріжок та фізкультурного майданчика на території закладу;

-         ремонт плескального басейну.

        Є потреба поповнювати дитячі майданчики ігровим обладнанням та облаштовувати на майданчиках і квітниках ігрові композиції. Потребує покращення навчально-методичне забезпечення. Необхідна ефективніша співпраця всіх педагогів в організації діяльності сайту закладу. Роботу з батьками необхідно зорієнтувати на особистість дитини, використовуючи інтерактивні форми та методи роботи. Активніше освоювати та впроваджувати у навчально-виховний процес сучасні комп’ютерні технології. Активніше брати участь у фахових конкурсах педагогам, які планують підвищувати кваліфікаційні категорії. Залишається на контролі підвищення якості дошкільної освіти та підвищення інноваційної компетентності педагогів.