План заходів Квасилівського закладу дошкільної освіти (ясла-садок) з національно-патріотичного виховання дошкільників на 2018-2019 навчальний рік

 

                                                                       ЗАТВЕРДЖЕНО

                                               педагогічною радою 31 серпня 2018 року

                                             Завідувач _______________ О.М. Лисак

 

План

заходів Квасилівського закладу дошкільної освіти (ясла-садок)

 з національно-патріотичного виховання дошкільників

на 2018-2019 навчальний рік

№ п\п

Зміст роботи

Термін виконання

Відповідальний

Відмітка

про виконання

І.

Організаційно-методична робота

1.

Систематизувати нормативно-правові та методичні документи з питань патріотичного виховання.

вересень

завідувач вихователь-методист

 

2.

Забезпечити висвітлення заходів національно-патріотичної спрямованості, які реалізуються закладом, на сайті ЗДО в рубриках: «Новини», «Дитина в соціумі».

протягом року

завідувач вихователь-методист

 

3.

Забезпечити організаційно-методичний супровід модернізації змістового наповнення національних куточків у всіх вікових групах.

вересень-листопад

завідувач вихователь-методист

 

4.

Систематизувати в методичному кабінеті та у вікових групах навчально-методичні посібники,  дитячу художню літературу з питань національно-патріотичного виховання.

вересень-жовтень

вихователь-методист

вихователі

 

5.

Організувати в методичному кабінеті тематичну виставку «Виховуємо патріотів змалку».

жовтень

вихователь-методист

 

6.

З метою самоосвіти педагогів забезпечити опрацювання методич-них посібників національно-патріотичного спрямування.

протягом року

всі педагоги

 

7.

Забезпечити активне використання в освітньому процесі народознавчих міні-музеїв, розміщених у групових приміщеннях та в ЗДО.

протягом року

всі педагоги

 

8.

Забезпечити активне викори-стання системи роботи з українознавства для всіх вікових груп «Нетрадиційні підходи до вирішення завдань з українознавства в ЗДО»

(Семенюк Р.Ф.);

протягом року

вихователі всіх вікових груп

 

9.

З метою самоосвіти, підвищення теоретичного та фахового рівня забезпечити дистанційне навчання педагогів. Опрацювання матеріалів доробку «Пласт» - національна скаутська організація України» (Сайт Пласту  http://www.plast.org.ua/_new/)

грудень

вихователь-методист

 

10.

Розробляти для педагогів змістове наповнення тематичного блоку «Україна - єдина країна» (сценарії, конспекти, дидактичний матеріал тощо)

протягом року

вихователь-методист вихователі

 

11.

 

 

 

 

ІІ.

Робота з педагогами

1.

Опрацювати Лист МОН «Про організацію національно-патріо-тичного виховання у дошкільних навчальних закладах (від 25.07.2016 № 1/9-396).

серпень

педколектив

 

2.

Підготувати та провести День знань у дитячому садку «Про що мріють українські діти?»

03 вересня

педколектив

 

3.

Провести групову консультацію-діалог  «Моделювання моральної поведінки дітей за допомогою ігор з народними ляльками: методичні аспекти»

січень

вихователь-методист, Бернацька Г.Ю

 

3.

Оновлення групових міні-музеїв.    

Мета міні-музеїв: розширення освітнього простору ЗДО; залучення педагогів, батьків та дітей до пошукової, краєзнавчої, художньо-естетичної роботи; виховання шаноб-ливого ставлення до традицій, звичаїв та ремесел українського народу; формування потреби не лише зберігати духовні скарби українців, а й примно-жувати їх; виховувати патріотичні почуття та гордість за Україну.

листопад

вихователі

 

4.

Брати активну участь в засіданнях творчої групи з реалізації науково-методичної проблеми з  національно-патріотичного виховання дошкільників     

3-4 р\рік

Сенюк Н.Г., Грухаль М.К.,

Денисюк О.М., Момоток Т.Р.,

Шевчук Н.С., Семенюк Р.Ф.

 

5.

  • Провести колективні перегляди інтегрованих занять з пріори-тетом завдань з українознавства: - «В гостях у гончара» (середній дошкільний вік).

 Мета: формування у дошкільників національної самосвідомості засобами художньо-продуктивних видів діяльності.

1.     - «Віночок для Катрусі».

Мета: формування у дошкільників національно-патріотичних почуттів засобами художньої літератури.

-        заняття-розвага з українознав-ства в молодшій групі на тему «В гості до народної іграшки»

Мета: формування національно-патріотичних почуттів дошкільників засобами народної іграшки.

 

 

 

 

грудень

 

 

 

 

 

 

січень

 

 

 

 

лютий

 

 

 

 

Шевчук Н.С.

 

 

 

 

 

 

Шум М.М.

 

 

 

 

Бернацька Г.Ю

 

6.

Проведення Тижня рідної мови.  

Мета:  виховання шанобливого ставлення до рідної мови (її поетичного слова, народної пісні та гри, фольклору).

лютий

вихователь-методист всі педагоги

 

7.

Проведення майстер-класу з писанкарства.

Мета: збагачувати знання педагогів про народні звичаї і традиції українців; вправляти у різних техніках писанкарства; підвищувати теоретичний і професійний рівень педагогів, розвивати їх творчі здібності.

березень

Шевчук Н.С. вихователь-методист

 

8.

Проведення коучингу для педагогів «Патріотичне виховання підростаючого покоління - проблема державної ваги».

Мета: спонукати педагогів до пошуку умов для національно-патріотичного виховання дошкільників та розширення напрямів діяльності з даної проблеми; розвивати творчий потенціал та комунікативні здібності педагогів, навички взаємодії у команді.

березень

завідувач вихователь-методист

 

9.

1.    Провести літературне свято-конкурс кращих читців поезії                Т.Г. Шевченка.

березень

вихователі старших груп

 

10.

 

 

Долучитися до волонтерської діяльності у допомозі воїнам, які знаходяться у зоні бойових дій.        

протягом року

за потреою

педагогічний колектив

 

ІІІ.

Робота з дітьми

 

1.

Провести День знань для дошкільників «Про що мріють українські діти?».

03.09.

вихователі музкерівники інстр. з ф-ри

 

2.

Проводити бесіди народознавчого змісту в етнографічному (народознавчому) куточку.

протягом року

вихователі

 

3.

2.     Провести інтегроване заняття в середній групі  на тему «В гостях у гончара»

Мета: формування у дошкільників національної самосвідомості засобами художньо-продуктивних видів діяльності.

грудень

Шевчук Н.С.

 

4.

3.     Провести інтегроване заняття  в молодшій групі на тему «Віночок для Катрусі».

Мета: формування у дошкільників національно-патріотичних почуттів засобами художньої літератури.

січень

Шум М.М.

 

4.

Проводити тематичні заняття з національно-патріотичного виховання за навчально-тематичними блоками:

- «Моя сім'я, моя родина» (середні, старші групи);

- «Я в дитячому садку» (середні групи) ;

- «Я і моє рідне селище» (середні групи);

- «Мій рідний край. Стежини і вулиці рідного краю» (старші групи);

- «Моя країна - Україна» (середні групи);

- «Моя країна - Україна. Державні символи і промисли України» (старші групи);

 - «Моя країна - Україна. Народні символи України» (старші групи);

- «Народи Землі. Країни-сусіди України» (старші групи);

- та ін. у відповідності до річного планування НВБ.

протягом року

вихователі

 

4.

Залучати дітей до читання та обговорення творів про Україну, малу Батьківщину.

протягом року

вихователі

 

5.

Проводити екскурсії-огляди та заняття народознавчого спрямування у міні-музеях груп та ЗДО.

протягом року

вихователі

 

6.

Проводити з дітьми дидактичні ігри національно-патріотичного спрямування, народні рухливі та спортивно-патріотичні ігри.

протягом року

всі педагоги

 

7.

Провести фізкультурне свято у старших групах до Дня захисника Вітчизни «Посвята в козачата».

12.10.

вихователі інструктор з фіз-ри

 

8.

Спонукати дітей до участі у розмовах, бесідах про події, які відбуваються в Україні, рідному краї, про визначні місця рідного селища із використанням фотографій, ілюстрацій тощо.

протягом року

вихователі

 

9.

Проводити з дітьми свята і розваги, спрямовані на відродження національних звичаїв і традицій. Залучати дітей до активної участі у національних святах та розвагах.

протягом року

вихователі музкерівники

 

10.

Залучати дітей до активної участі у заходах, приурочених Тижню рідної мови.

лютий

вихователі музкерівники

 

11.

Провести заняття-розвагу з українознавства в молодшій групі на тему «В гості до народної іграшки».

лютий

Бернацька Г.Ю

 

12.

Провести конкурс дитячих робіт «Сім кольорів дитинства»

2-3 р\рік

вихователі

 

13.

Провести тематичні екскурсії   до природних об'єктів та пам'ятних місць селища.

листопад, квітень

вихователі старших груп

 

14.

Організувати виставки дитячих робіт на тему: «Моє щастя», «Великодні писанки»

квітень

вихователі всіх вікових груп

 

ІV.

Робота з батьками

1.

Провести анкетування з метою виявлення знань батьків щодо національно-патріотичного виховання дітей.                           

листопад

вихователь-методист, вихователі старших груп

 

2.

Залучати батьків до участі у виставках дитячих робіт, конкурсах, національних святах та розвагах.                                    

протягом року

педагогічний колектив

 

3.

Висвітлювати в батьківських куточках питання з національно-патріотичного виховання дітей, розміщувати відповідні поради та рекомендації.

протягом року

педагогічний колектив

 

4.

Провести групові батьківські збори:

-       «Виховуємо добротою» (групи раннього віку);

-       «Особливості національно-патріотичного виховання молодших дошкільників» (групи молодшого дошкільного віку);

-       «Патріотизм плекається в родині» (групи середнього дошкільного віку);

-       «Родинне виховання дошкіль-ників за спадщиною Василя Сухомлинського» (групи стар-шого дошкільного віку).

 

квітень

 

вихователі

 

5.

Провести консультацію для батьків:

- «Виховання патріотизму у дошкільників»

 

 

 

лютий

 

 

 

Шум М.М.

 

6.