Які обов'язки вихователя в інклюзивній групі? Групова консультація для педагогічних працівників ЗДО

Професійна діяльність вихователя інклюзивної групи відрізняється від діяльності вихователя групи без інклюзивного навчання. Для роботи в інклюзивній групі у вихователя мають бути сформовані моральні установки в галузі інклюзивної освіти, професійній компетентності, ціннісні орієнтації та психологічна готовність до навчання й виховання дітей з ООП в інклюзивному середовищі.

Для того, щоб виконувати ці функції, вихователь бере участь у визначенні рівнів підтримки для дітей з ООП й використовує засоби корекції  відповідно до цих рівнів. А для успішної реалізації корекційно-розвиткових цілей він поєднує завдання програми розвитку дітей із освітньої програми ЗДО та Базового компонента дошкільної освіти.      

Вихователь звичайної групи

Вихователь інклюзивної групи

Організовує освітній процес відповідно до нормативно-правових документів

Дотримує нормативно-правових вимог щодо організації інклюзивного навчання під час професійної діяльності.

Організовує та реалізує освітній процес, проводить заняття з дітьми відповідно до вимог освітньої програми ЗДО та Базового компонента дошкільної освіти.

Організовує та реалізує освітній процес, проводить заняття з дітьми дошкільного віку, зокрема з ООП, відповідно до вимог освітньої програми ЗДО та Базового компонента дошкільної освіти з урахуванням ІПР дітей з ООП. Бере участь у розробці індивідуального освітнього плану для дитини з ООП разом іншими членами команди психолого-педагогічного супроводу інклюзивного навчання.

Реалізує освітній процес з урахуванням індивідуальних особливостей дітей з ООП разом з асистентом вихователя. Реалізує корекційні цілі під час навчання дітей з ООП.

Обирає ефективні методи, форми та засоби організації освітнього процесу відповідно до  запитів і потреб здобувачів освіти.

Обирає та застосовує ефективні форми, методи, засоби та способи організації навчання дітей з ООП з урахуванням їхніх індивідуальних особливостей разом з асистентом вихователя.

Здійснює адаптацію та модифікацію  освітнього процесу відповідно до потреб і можливостей дітей з ООП разом з асистентом вихователя та іншими членами команди психолого-педагогічного супроводу.

Організовує дитячий колектив, різні види та форми дитячої діяльності з урахуванням інтересів здобувачів освіти та конкретної освітньої ситуації.

Формує готовність дошкільників з типовим розвитком до позитивної взаємодії з ООП разом з асистентом вихователя та іншими членами команди психолого-педагогічного супроводу.

Організовує соціальні взаємини у дитячому колективі на засадах недискримінації та залучає дітей з ООП до спільних видів діяльності в групі.

Обирає доцільні форми, методи, критерії та індикатори здійснення моніторингу якості освітньої діяльності. Аналізує рівень сформованості компетентностей у здобувачів освіти відповідно до освітньої програми ЗДО та Державного стандарту для адаптації та корегування освітнього процесу.

Здійснює моніторинг  розвитку дітей, що мають труднощі в застосуванні знань і різних видів діяльності, та визначає та оцінює причини цих труднощів.

Виявляє відхилення в розвитку дошкільників і разом з іншими учасниками команди психолого-педагогічного супроводу здійснює відповідний супровід цих дітей.

Організовує та проєктує групові освітні осередки за принципами універсального дизайну та розумного пристосування.

Організовує групове приміщення з урахуванням інтересів і потреб здобувачів освіти, зокрема дітей з ООП.

Добирає дидактичний та ігровий матеріал відповідно до можливостей дітей з ООП разом з асистентом вихователя.

Організовує та забезпечує фізично та психологічно безпечне освітнє середовище.

Вчасно реагує на емоційне, фізичне, психологічне насилля.

Здійснює просвітницьку роботу з батьками дітей з типовим розвитком з метою профілактики негативного ставлення до булінгу дітей з ООП разом з асистентом вихователя та іншими членами команди психолого-педагогічного супроводу.

Створює в освітньому середовищі емоційно комфортну атмосферу, сприятливі умови для особистісного самовизначення всіх дітей, зокрема дітей з ООП.

Співпрацює на засадах партнерської взаємодії з учасниками освітнього процесу.

Реалізовує індивідуальну освітню траєкторію дітей з ООП спільно з командою психолого-педагогічного супроводу.

Взаємодіє на засадах партнерства з батьками дітей з ООП: консультує, інформує про можливості дитини, її успіхи і проблеми, надає методичну та психологічну підтримку, рекомендації щодо виховання дитини у сім'ї.

Формує толерантне неупереджене ставлення до учасників освітнього процесу.

Безперервно працює над підвищенням професійної майстерності, планує власний професійний розвиток.

Постійно працює над підвищенням інклюзивної компетентності; поповнює знання про особливості навчання та виховання дошкільників з різними категоріями освітніх потреб, розвиває вміння працювати у команді.

Систематично підвищує свій професійний рівень щодо освітньої діяльності в інклюзивній групі.

 

 

Використані першоджерела:

1. Базовий компонент дошкільної освіти, 2021.

2. Ж-л «Вихователь-методист дошкільного закладу» №2/2022

 

Підготувала вихователь Ольга ПАРЧУК