Структура методичної роботи у Квасилівському ЗДО (ясла-садок) на 2022/2023 навчальний рік

Провівши детальний аналіз діяльності Квасилівського ЗДО за 2021/2022 навчальний рік та оцінивши усі сильні і слабкі сторони у роботі нашого колективу в умовах карантину та воєнного стану в Україні, у наступному 2022/2023 навчальному році адміністрація та колектив закладу спрямує свою діяльність на дотримання вимог організації освітніх і управлінських процесів закладу та внутрішньої системи забезпечення якості освіти за напрямом оцінювання «Освітнє середовище закладу дошкільної освіти» із визначенням річних завдань на майбутній період:

Завдання педагогічного колективу на новий 2022\2023 навчальний рік       

1. Формувати мовленнєво-комунікативну компетентність дошкільників засобами інтерактивного розвивального середовища. 

2. Створювати комфортні, безпечні, доступні та нешкідливі умови розвитку, виховання, навчання дітей і праці, у тому числі дітей з ООП.

3. Продовжувати формувати національно-патріотичну самосвідомість дошкільників у різних видах діяльності.

4. Провести самооцінювання діяльності закладу за напрямом «Освітнє середовище».

Прикріплені файли