САМОЗВІТ ПЕДАГОГА за міжатестаційний період. Матеріали педагогічної години для педагогів, які атестуються

Орієнтовна структура самозвіту педагога:

1)   Загальні відомості про педагога

2)   Педагогічне та життєве кредо

3)   Результати підвищення кваліфікації

4)   Участь у методичних формах роботи у ЗДО та міста. Надання методичної підтримки колегам, обмін досвідом (майстер-класи, семінари, наставництво, консультації та ін.)

5)   Результати тематичних та комплексного (1р\5років) вивчення у групі

6)   Результати колективних переглядів/відкритих показів

7)   Результати участі у професійних конкурсах у ЗДО та іншого рівня

8)   Результати цікавих заходів з дітьми ("Мої будні і свята")

9)   Результати моніторингу оцінювання рівня розвитку дітей (приблизно за 3 останніх роки)

10)   Презентація робочого місця та предметно-розвивального середовища у групі.

11)  Презентацію матеріалів практичного доробку за результатами роботи над індивідуальною темою самоосвіти (узагальнення досвіду роботи)

12)  Видавнича діяльність (публікації у фахових виданнях, на сайті ЗДО тощо)

12)  Завдання на перспективу

Самозвіт педагога за міжатестаційний період доцільніше готувати в електронному форматі (слайдової презентації), оскільки краще сприймається і запам'ятовується колегами, ніж той, що викладається у паперовому варіанті. Портфоліо-звіт за міжатестаційний період презентується/заслуховується на педагогічній раді ЗДО.

Підготувала вихователь-методист Раїса СЕМЕНЮК