Психологічний супровід творчого педагогічного колективу. Семінар-практикум для вихователів

З розвитком суспільства розвивалися й змінювалися погляди на проблему креативного мислення особистості. На думку деяких  дослідників, креативність  - це не єдиний чинник, а сукупність різних здібностей, кожна з  яких представлена по-різному в певної людини. Авторська розробка семінару-практикуму допоможе в підвищенні рівня компетентності вихователів у роботі з дітьми та розвитку творчого підходу в діяльності.

Професія вихователя належить до творчих видів діяльності, оскільки професійна діяльність будь-якого педагога спрямовується на виховання унікальної, неповторної особистості. Творчу особистість може виховати лише творчий вихователь, адже «...творчість є найбільш суттєвою і необхідною характеристикою педагогічної праці» . Вихователь завжди повинен пам'ятати, що не буває двох однакових дітей, що кожна дитина - це особистість, до якої потрібно знайти творчий унікальний підхід. Недаремно Ш. О. Амонашвілі наголошує: «Діти страждають від нестачі педагогічної творчості».

Науковці визначають необхідність творчого розвитку особистості в дошкільному віці, коли спостерігається потреба дитини в грі, творчій активності, художньо-естетичній діяльності, пізнавальних процесах тощо. Результати наукових пошуків вчених доводять, що діти дошкільного віку на відміну від підлітків і дорослих володіють здатністю до творчості, що притаманна кожній дитині. Водночас вчені з тривогою зазначають, що блокування творчого потенціалу в ранньому дитинстві відбивається негативними наслідками в подальшому житті.  

Творчість - діяльність людини, спрямо­вана на створення якісно нових, невідомих раніше духовних або матеріальних цінностей. Педагогічна творчість - особистісна якість педагога, яка є невичерпним джере­лом його ініціативи, активності, інновацій, постійного натхнення для вдосконалення всього педагогічного процесу.

Проблему педагогічної творчості, характеристику його особистісних і професійних якостей можна вважати основою творчості педагога-гуманіста В.О. Сухомлинського. «Проблема творчості, - на думку В.О. Сухомлинського, - одна з ділянок цілини і, щоб розпочати її освоєння, потрібно створити книгу про педагогічний аспект творчості». Він визначає педагогічну творчість як бачення людиною свого внутрішнього світу, передусім свого розуму, свого напруження інтелектуальних сил, розуміння і творення краси внаслідок праці, зусиль.   

Вихователь дошкільного навчального закладу мусить бути творчою особистістю, мати високий рівень педагогічної майстерності. Звертаючись до педагогів, B.О. Сухомлинський наголошує: «Не забувайте, ґрунт, на якому будується ваша педагогічна майстерність, - в самій дитині, в її ставленні до знань і до Вас! Це - бажання учитись, натхнення, готовність до подолання труднощів. Дбайливо збагачуйте цей ґрунт, без нього немає виховання» .

Креативність - це здатність особистості до конструктивного, нестандартного мислення й поведінки.

Сучасні дослідники до особливостей креативної особистості відносять:

 • використання власного потенціалу не тільки у розв'язанні інтелектуальних, а й життєвих проблем;
 • творче ставлення до життя;
 • конструктивізм у діяльності;
 • самоактуалізацію;
 • розвинене почуття гумору.

Під креативністю розуміють також здатність людини відмовитися від стереотипних методів мислення і знаходити нові способи вирішення проблем. Інакше кажучи, креативність - це швидкість, точність, оригінальність мислення, багата уява, почуття гумору, а також впевненість у собі й ціле­спрямованість.

Краще зрозуміти феномен креативності нам допоможуть такі вправи.

«Казковий вернісаж»

Мета: активізувати образну пам'ять і творчу уяву, розвивати швидкість та гнучкість думки, уміння міркувати нестереотипно.

Хід гри. Усі ми родом із дитинства. І завжди з любов'ю та ніжністю згадуємо казки, які чули вдома, у дитячому садку, у школі. Адже казка - це чарівне джерело, що дає наснагу кожній твор­чій людині.

Необхідно прочитати вголос опис знайомої всім казки і відгадати, про кого або про що саме йдеться.

1. У якій відомій казці сіра непривітна особи­стість здійснює підступний план убивства двох осіб, і лише завдяки своєчасному втручанню гро­мадськості все закінчується добре? («Червона Шапочка»)

2. Назвіть казку, у якій різні за своїм соціаль­ним статусом персонажі займали по черзі помеш­кання, створене в незвичайному архітектурному стилі. І все було б добре, якби до помешкання не повернувся його попередній власник зі сво­їм охоронцем. От персонажам казки й довелося залишити незаконно зайняту територію. («Рукавичка»)

3. Персонаж якої казки постійно виконує заба­ганки своєї норовливої дружини? Проте як би він не прагнув задовольнити амбіції супутниці, вона щоразу підвищує рівень вимог. Зрештою подруж­жя опиняється на початковому етапі задоволення власних потреб. («Золота рибка»)

4. У якій казці головний персонаж постійно й нахабно обмовляла тих, хто їй робив добро? А коли вона, щоб уникнути покарання, незаконно оволоділа чужим помешканням, то різні впливові особи намагалися провести з нею роботу з подо­лання її асоціальної поведінки. Вдалося це лише найменшому з усіх учасників експерименту. («Коза-дереза»)

5. Назвіть казку, у якій ідеться про спортсмена, який вирушає на змагання з бігу з перешкодами. Хитрість і витримка допомогли йому дуже близько підійти до фінішу, проте фінал - трагічний. Про­явивши занадто велику самовпевненість, він гине. («Колобок»)

6. Назвіть казку, у якій головний персонаж могла перевтілюватися в різні образи для свого нареченого. Проте одного разу його нерозсудли­вість та імпульсивність у поведінці призвели до довготривалої розлуки закоханих. Та, долаючи різні перешкоди, вони все ж таки єднають свої долі. («Царівна-жаба»)

«Казки-перевертні»

Мета: розвивати логічне мислення.

Хід гри. Потрібно назвати правильно казку «перевер­нуту навпаки».

 • «Палац» - «Теремок»;
 • «Залізна тварина» - «Золота рибка»;
 • «Квадратик» - «Колобок»;
 • «Півник Рябушок» - «Курочка Ряба»;
 • «Курочка - срібна лапка» - «Півник - Золо­тий Гребінець»;
 • «Паперова корівка» - «Солом'яний бичок»;
 • «Хворий Ойздоров» - «Лікар Айболить»;
 • «Шкарпетка» - «Рукавичка»;
 • «Пес без капелюха» - «Кіт у чоботях».

Вправа «Три випадкові слова»

Мета: розвивати дивергентне мислення.

Хід гри. Візьміть будь-яку книжку або тлумач­ний словник. Навмання виберіть з слова: відкрийте будь-яку сторінку і не дивлячись тикніть паль­цем. А тепер спробуйте знайти щось спільне між цими трьома словами, зіставляйте їх, порівнюйте, аналізуйте, шукайте взаємозв'язок. Придумай­те неймовірну, навіть божевільну історію, яка б пов'язувала ці три поняття. Вправляйте і тренуйте свій мозок.

Арт-терапевтична техніка «Каракулі»

Мета: розвивати креативне мислення.

Хід гри. Вперше техніка «каракулі» була розроблена і описана Д Віннікоттом. В даний час ця методика має кілька модифікацій та описів викладених в наукових дослідженнях авторами: Л. Лоуі, М. Бетенскі, Р. Френкель, А. Копитін, Л. Лебедєва

Інструкція: - Сядьте зручно. Візьміть аркуш паперу, закрийте очі і 4-10 хвилин, не відриваючи руку і не думаючи, намалюйте каракулі. Відкрийте очі, покрутіть лист паперу і спробуйте знайти образ  в каракулях. Для більшої виразності обведіть його фломастером. Дайте відповіді на питання «Що (хто) це?», «Як  себе почуває?». Назвіть свій образ  (предмет), подумайте, де цей предмет можна використовувати, якими власти­востями він володіє.

Використана література:

1. Конаржевский Ю.А . Менеджмент и внутришкольное управление / Ю.А . Конаржевский. - М.: Образовательный центр « Педагогический поиск», 1999. - 224 с.

2.  Сухомлинський В . О. Розмова з молодим директором / Василь Олександрович Сухомлинський . - К .: Радянська школа , 1988. - 284 с.

3. Креативність - шлях до пізнання. Т. Кузнєцова // Психолог дошкілля - №10, 2017 

Підготувала практичний психолог Павлусь М.М.