ПОРТРЕТ СУЧАСНОГО ВИХОВАТЕЛЯ: змінюються вимоги

Сучасний вихователь закладу дошкільної освіти - це творчий педагог, який активно впроваджує інноваційні методи роботи з дітьми й безперервно працює над самовдосконаленням та фаховим розвитком. Важливим показником успішної діяльності є наявність педагогічних напрацювань та відкриттів, які в узагальненому вигляді становлять досвід роботи вихователя дитячого садка. Він є основою та фундаментом для науково-методичної роботи педагогічних колективів, що сприяє підвищенню кваліфікаційного рівня працівників, забезпечує розвиток майстерності вихователя та поліпшує якість навчання та виховання в цілому.

Портрет сучасного вихователя

1.Ефективно (!) організовує освітній процес з дошкільниками. Розробляє таку систему навчання, щоб не тільки давати знання, але й навчати самостійно мислити (!), збуджувати інтерес вихованців до творчого пошуку.
2.Створює умови - сучасний освітній простір (!) для набуття кожною (!) дитиною життєво необхідних компетенцій; досягає високих (!) результатів в особистісному розвитку вихованців.
3.Вміє налагодити з кожною дитиною продуктивну (!)  й емоційно прийнятну для обох сторін взаємодію.
4.Володіє рефлексією (!), емпатією, проявляє доброзичливість, чуйність, урівноваженість, витонченість,  толерантність, людяність.
5.Володіє дослідницькими здібностями (!), відкритий до інновацій, постійного професійного навчання, самоосвіти (!), збагачення свого творчого фахового доробку. Має власні педагогічні напрацювання та відкриття (!), які в узагальненому вигляді становлять досвід роботи вихователя (Педагог опановує чи удосконалює фахові знання не тому, що треба чи хтось вимагає, а тому що це цікаво, корисно та ефективно у роботі).
6.Методично досконалий (!). Активно впроваджує нові підходи до організації освітньої діяльності, нові методи і технології, освітні подорожі та ситуації тощо.
7.Є носієм прогресивних ідей, не вижидає вказівок згори, а працює віддано і творчо на позитивний результат (!).
8.Активно використовує ІКТ-технології (!) в освітній процес, електронні засоби навчання, володіє основами комп'ютерної грамотності.
9.Займає активну життєву і громадську позицію, має добре сформовані національну самосвідомість і патріотичні почуття (!).
10.Має розвинуте позитивне ставлення до життя, внутрішнє психологічне налаштування на успіх, ігнорує негативні думки, нікого не підбурює, а лише підтримує, направляє, допомагає в досягненні успіху.
11.Завжди усміхається та випромінює щирість і доброту.

Найактуальніша вимога для сучасного вихователя: постійно оновлювати свої вже сформовані професійні знання, уміння й навички

Шпаргалку для вихователів підготувала вихователь-методист Семенюк Р.Ф.