Ознайомлення дітей із професіями дорослих. Консультація для педагогів ЗДО

Ознайомлення з працею дорослих і професіями має здійснюватися не на рівні одного завдання, а як цілісний органічний процес. Уся робота в ЗДО у цьому напрямі будується з урахуванням принципу інтеграції освітніх галузей відповідно до вікових можливостей і особливостей вихованців. Інтеграційний підхід дає змогу розвивати в єдності пізнавальну, емоційну і практичні сфери особистості дитини. Знайомство дітей із професіями на основі інтеграційного підходу дає змогу організовувати різні види діяльності, підпорядковані одній меті - ознайомленню з тією чи іншою професією.

У побудові освітнього процесу з дітьми використовують такі форми роботи: організована безпосередньо освітня діяльність; спільна трудова діяльність дорослого і дитини; організація практичних трудових дій; самостійна діяльність дитини; пізнавально-дослідницька, проєктна діяльність дитини; спостереження за працею дорослих; комунікативна діяльність; читання художньої літератури; художньо-творча діяльність; ігрова діяльність; моделювання; цільові прогулянки та екскурсії; культурно-дозвільна діяльність; екскурсії та зустрічі з людьми різних професій; зустрічі з цікавими людьми; живий приклад оточуючих дорослих.

Ознайомлення дітей із працею дорослих ставить за мету дати дітям конкретні знання й уявлення про професію за схемою: назва професії - місце роботи - умови праці - інструменти для роботи - трудові операції - результат праці.

Якщо дошкільнята 3-4 років знайомляться з працею дорослих на основі безпосередніх спостережень за трудовими діями (професії в дитячому садку), то старших дошкільнят більше привертає праця, що відбувається за стінами дитячого садка. Найбільш дієві способи ознайомлення з працею дорослих - спостереження за трудовим процесом, екскурсії, бесіди та зустрічі з представниками професій, що забезпечують найбільшу виразність уявлень, максимальну дієвість здобутих дітьми знань. У процесі подальших бесід, за допомогою розповідей вихователя уточнюються, закріплюються, доповнюються відомості, отримані під час спостережень.

Знайомство з професіями відбувається під час спеціально організованих освітніх ситуацій, коли перед дітьми ставиться проблема, та у процесі безпосереднього спілкування з представниками професій. Під час таких ситуацій інтегруються різні освітні галузі, використовуються різноманітні методи і прийоми (наочні, словесні, практичні, проблемно-пошукові, ігрові). Розв'язання педагогічних ситуацій може перерости в проект. Останнім часом дедалі активніше використовуються проєктні форми роботи з дітьми. Проведення досліджень на теми професій (виникнення, актуальність у світі, зміст діяльності) розвиває пізнавальну, творчу активність дітей, сприяє формуванню і систематизації знань про працю людей.

Центральне місце в роботі відводиться грі. Одним із основних видів гри є сюжетно-рольова гра. Вона дає змогу конкретизувати і поглиблювати уявлення дітей про різноманітну діяльність дорослих, їхні взаємини з іншими людьми, про знаряддя праці, які використовуються в певній професії тощо. Підготовка до ігор у професії відбувається всюди, де тільки дитина може ознайомитися з тими чи іншими якостями спеціальностей, накопичити необхідний обсяг інформації, нехай навіть мінімальний, але зважаючи на який вже можна відтворити в грі віддалену подібність цього виду людської життєдіяльності. Цей процес умовно можна уявити як комплекс, що складається з таких складових компонентів: отримання відомостей про професії від батьків; від вихователів дитячого садка; рід однолітків і дітей більш старшого віку; зі своїх спостережень за батьками, родичами, іншими дорослими; набуття додаткових навичок, що не стосуються безпосередньо теми гри, але які в ній можуть бути використані (виготовлення іграшок, ліплення, малювання, уміння робити аплікацію тощо).

Одним із основних видів гри, де діти знайомляться з працею дорослих, є сюжетно-рольова гра. Сюжетно-рольові ігри - це ігри, у яких діти «одягають» на себе роль, передаючи її характер, і діють за певним заданим сюжетом або ж самі створюють його. Тобто це, у певному сенсі, театральна вистава. Діти вживаються у свою роль і поводяться так, як бачать свого персонажа з боку. Сюжетно-рольові ігри посідають своє місце в житті дитини тоді, коли вона навчиться використовувати предмети не тільки за їх безпосереднім призначенням, але і відповідно до сюжету гри. У процесі у дитини з'явиться бажання копіювати дії дорослих, вона навчиться взаємодіяти з іншими дітьми в грі або дорослими. Така гра є творчою. Творчість проявляється в перевтіленні дитини в образ дорослої людини, роль якого вона обрала.

Сюжетно-рольова гра вимагає попередньої підготовки дітей. Адже зрозуміло, що малюки, які не встигли познайомитися зі спеціальністю, наприклад, лікаря, не зможуть розіграти роль лікаря. Формування узагальнених уявлень про значущість праці дорослих вимагає наявності у дітей, перш за все, чітких понять про те, що в кожному конкретному процесі досягається результат, що має точне призначення - задовольняти ту чи іншу потребу. Ознайомлення з трудовою діяльністю дорослих має вирішальне значення для формування у дитини початкових уявлень про роль праці та значущості професій у житті суспільства. Однак необхідне продумане керівництво процесом розвитку в дітей знань про працю дорослих. Педагоги готують дітей до того, щоб вони свого часу могли комфортно почуватися у самостійному житті. Тому переслідують таку мету:

1) Формування усвідомлення того, що праця, робота посідають у житті людей дуже важливе місце, що праця - це по суті основа життя;

2 Виховання почуття поваги до людей праці й результатів їхньої діяльності;

3) Знайомство з представниками тих чи інших професій, специфікою їхньої роботи - трудовими навичками; розвиток їхніх трудових здібностей.

Ознайомлення з працею дорослих і професіями має здійснюватися не на рівні одного завдання, а як цілісний органічний процес. Вихователю необхідно створити такі умови для ознайомлення з працею дорослих, щоб цей процес став захопливою діяльністю для дітей. До створення умов належить збагачення дітей знаннями про реалії навколишнього світу: про предмети, явища, події; крім того, дітям необхідно знати про взаємини людей у межах певних умов, про взаємодію на професійній ниві. Для організації роботи в групах оформляються спеціальні центри з ознайомлення з працею дорослих із ігровими модулями, сюжетно-рольовими іграми, дидактичними іграми, наочним матеріалом.

 Не менш важлива роль у процесі ознайомлення з професіями та працею людей належить сім'ї. Інформаційний вплив батьків може виявлятися в усіх різновидах їхньої виховної діяльності, тому що на кожному кроці ми стикаємося з необхідністю дати дитині відомості про ту чи іншу професію. Це, перш за все, доступні бесіди про себе, свою роботу, пояснення казок, твори художньої літератури, ілюстрацій до них, мультфільмів - тобто всього побаченого і почутого.

Однією з форм роботи може бути проведення дня або тижня батьківських професій, коли до дитячого садка запрошуються батьки вихованців - представники різних професій. Бесіди з батьками. Розглядання принесених ними знарядь праці, фото- та відеоматеріалів, а головне - живе спілкування з мамою або татом спонукають справжній інтерес дошкільнят. Спільно з батьками організовуються фотовиставки, оформляються альбоми, які можна подарувати дітям 3-го року життя. Батьки залучаються до проектної діяльності. Розуміння роботи дорослих, формування найелементарніших уявлень про їхні професії, швидше навіть їх основ, можливе тільки в процесі гри.

Для дітей 3-4-го року життя організовуються ігри, що зображують працю дорослих в дитячому садку, роботу водіїв, льотчиків. Діти в грі починають повторювати дії людей різних спеціальностей. Діти 5-го року життя грають в ігри з більш складним сюжетом: спорудження будинку (робота будівельників), перевезення пасажирів і вантажів (водії автобусів і вантажівок), праця лікарів, медсестер, продавців. Діти починають самі вигадувати нескладні сюжети, виготовляти деякі необхідні для ігор предмети, іграшки.

Дітям 6-го року життя показують результати праці, її суспільну значущість, додаються професії вчителя, працівників сільського господарства, транспорту, зв'язку, торгівлі; відбувається знайомство з працею людей творчих професій: художників, письменників, майстрів народно-прикладного мистецтва, результатами їхньої праці. Удосконалюються ігри, у яких відображені окремі професії (продавця, листоноші, актора, лікаря, поліцейського, водія, моряка, льотчика). В іграх з теми «Транспорт» удосконалюються знання правил дорожнього руху. В іграх діти намагаються зобразити професії батьків. Старші дошкільники продовжують зображувати в сюжетно-рольових іграх працю членів сім'ї, побут. Розширюються і поглиблюються уявлення про різні спеціальності: на літаку літають пілоти; на пароплаві є капітан, штурман, матрос тощо; розвивається здатність дітей самим намічати тему гри, діти навчаються комбінувати свої безпосередні життєві враження зі знаннями, набутими з розповідей, картин, книг.

Отже, у віковому аспекті сюжетно-рольова гра в різні професії відбувається з поступовим ускладненням її змісту і характеру. Вихователю необхідно створити умови для гри, щоб вона стала цікавою діяльністю. Праця дорослих заслуговує поваги та вдячності, а зроблені ними предмети і речі необхідно берегти. Усі здобуті знання діти відображають у грі. Саме тому формування уявлень дітей дошкільного віку про світ професій є важливим напрямом соціального і пізнавального розвитку дошкільнят.

Ознайомлення дітей 5-6 років життя із творчими професіями

Перш, ніж знайомити дітей із творчими професіями, необхідно дати їм уявлення про те, що таке професія. Професія - це праця, якій людина присвячує своє життя.

- А що таке творча професія?

- Які якості мають бути притаманні людям цих професій?

Відповідаючи на ці питання, ми здійснюємо перший етап ознайомлення дошкільнят із професіями. Отже, творча професія - це професія, де людина втілює свою творчість, талант, майстерність. Які професії належать до творчих? Це письменники, журналісти, актори (кіно, балету, театру, цирку), винахідники, візажисти, дизайнери, модельєри. Ознайомлення має відбуватися поетапно - від простого до складного, щоб дитина зрозуміла не лише наскільки прекрасні ці професії, а й наскільки складні.

Актор. Популярних акторів знають багато людей, ними захоплюються, їх хочуть наслідувати. Але це тільки один бік життя, який на очах у всіх, є й інший, прихований від очей глядача, наповнений важкою працею, численними репетиціями, щоденними виставами. У чому ж полягає професія актора? Її основа в тому, щоб актору повірили глядачі, щоб здавалося, ніби перед очима відбувається справжнісіньке життя. Актор під час вистави повинен уміти перевтілюватися в іншу людину. У нього змінюються голос, хода, манера поводитися. Актор має володіти чудовою пам'яттю, щоб запам'ятати текст, репліки. Особливість творчості акторів лялькового театру полягає в тому, що самі вони на сцені не з'являються, але на сцені діють, рухаються ляльки, якими вони керують. Найголовніше в актора- лялькаря - це його руки. Вони мають бути пластичними, гнучкими, адже робота з лялькою вимагає спритності, сили рук.

Ознайомленню з професією актора передує відвідування театру, цирку. У групі діти ставлять міні-спектаклі, показують різні театри, використовують ігри-драматизації. Діти вчаться перевтілюватися в героїв, наслідувати їхній характер, рухи. В основі цього - театралізована діяльність, де активність та творчість дітей можуть проявлятися в трьох аспектах:

1) створення драматичного змісту (заданий літературний сюжет або твір власного сюжету);

2) виконання власного задуму (вміння втілювати образ за допомогою різних засобів художньої виразності (міміки, інтонації...), використання професій - актор, режисер, сценарист;

3) оформлення спектаклю (декорації, костюми, афіші, програмки (можливі у використанні професій - оформлювач, костюмер)).

Художник. В ознайомленні з професією художника ставиться кілька завдань: дати уявлення про умови, у яких працює художник; тренувати в упізнаванні й називанні різних жанрів живопису (портрет, пейзаж, натюрморт), образотворчих матеріалів (акварель, гуаш, олійні фарби, полотно, пензлі, мольберт, палітра). Які якості мають бути притаманні художникові?

Щоб стати справжнім художником, слід тренувати руку, щоб креслити точні лінії олівцем, крейдою, вугіллям; тренувати очі, щоб розрізняти найтонші відтінки кольору; тренувати спостережливість, пам'ять, уяву. Важливим етапом у знайомстві з художником є вивчення жанрів живопису. Для дітей 3-го року життя, розглядаючи ілюстрації, необхідно вимовляти слова «портрет», «натюрморт», «пейзаж». Дітям 6-го року життя необхідно проводити тематичні екскурсії, ігри «Ми йдемо до музею», де діти знайомляться з творами мистецтва різних жанрів.

Ознайомлення з професією художника-портретиста відбувається за кількома етапами. На першому етапі діти розглядають один одного, звертають увагу на очі, повіки, вії, ніс. Наступний етап називається «Портрет мого друга» - найулюбленіший етап у дітей. Спочатку проводиться попередня робота: разом із дітьми добирають репродукції картин відомих художників із портретами людей різних епох (щоб можна було розглянути і порівняти людей, різні зачіски, головні убори, одяг) і фотопортрети сучасних людей. Після розглядання та порівняння діти малюють своїх друзів - це цікавий процес, у якому діти відображають улюблені якості своїх друзів. Останній етап складніший, але більш цікавий. Діти малюють себе. Для зручності можна поставити дзеркало перед дитиною, щоб вона добре себе бачила. Після цього можна влаштувати виставку, щоб діти впізнали одне одного.

В ознайомленні дітей із творчістю художників-ілюстраторів рекомендується організувати виставку книг із картинками і без, тим самим підвести дітей до розуміння значущості цієї професії. Запропонуйте дітям розглянути ілюстрації двох-трьох художників до однієї і тієї самої казки. Зверніть увагу дітей на те, що художники по-різному зображують одних і тих же героїв. Спробуйте підвести дітей до розуміння того, що різні емоційні стани художники передають не тільки завдяки виразу обличчя, але і кольором, колоритом, де можна показати страх і радість, спонукати почуття тривоги і щастя. Запропонуйте дітям самим створити ілюстрації до творів і розгляньте їхні різноманіття і красу.

Скульптор - це художник, який створює скульптуру. «Скульптура» (від латинського «вирізати, висікати, ліпити») - це об'ємне зображення, виконане в різних матеріалах (камені, гіпсі, дереві, глині, металі).Як же працює скульптор? Спочатку він на папері малює ескіз скульптури, потім виготовляє модель із м'якого матеріалу (глини, пластмаси). Після цього він сам або за допомогою фахівців «переводить» скульптуру в інший матеріал. Дітей 6-7  років життя необхідно навчити розрізняти скульптуру малої форми (виготовляються для прикраси приміщень) і монументальну скульптуру (пам'ятники, монументи виготовляють для парків, скверів, площ); вони бувають із каменю, металу, бронзи. Підвести дітей до розуміння задуму скульптора, бачити характер образу, його настрій (сумний, замислений, веселий). Запропонуйте дітям розглянути скульптури, провести екскурсії до пам'ятників, розглянути репродукції, слайди. Існує сюжетно-рольова гра «Скульптор», де діти самі створюють «скульптуру». З цією метою одна дитина стає скульптором, а інша - тим самим «матеріалом», із якого створюють скульптуру. Скульптор ставить «скульптуру» в певну позу, знаходить необхідний рух рук, ніг, потім діти міняються місцями. Ця гра на практиці дає змогу зрозуміти способи створення виразного образу.

Архітектор. Ознайомлення з цією професією відбувається за допомогою ілюстрацій, що зображують різні споруди, екскурсії, прогулянки, де діти знайомляться з архітектурою свого міста; розглядання фотографій, використання практичних умінь (будувати в групі з об'ємного матеріалу будівлі, мости, вулиці міста); використання здобутих знань у малюванні, ліпленні, аплікації. Слід дати знання про те, що архітектор спочатку зводить будинок подумки (придумує), потім відтворює свої задумки в кресленнях. Головне завдання архітектора - щоб його спорудження було красиве, міцне і мало користь. У роботі архітектора є щось від художника, а щось - від інженера. Це дуже цікава, але важка професія.

Завдання педагога в ознайомленні дошкільників із творчими професіями:

1) спонукати інтерес до навколишнього світу;

2) формувати уявлення про працю;

3) поглиблювати уявлення і знання про професії.

Важливо, щоб дитина з раннього віку перейнялася повагою до будь-якої професії та зрозуміла, що будь-яка професія має приносити радість і самій людині, і оточуючим.

Ознайомлення дітей 6-7 років життя із професіями дитячого садка

Вихователь. Життя людини в суспільстві починається з дитячого садка, і саме тому основи суспільних відносин, закладені вихователями дитячого садка, є визначальними в подальшому розвитку дитини. Історія виникнення професії. Спочатку професії вихователя дитячого садка не існувало як такої. Її розвиток припав на період популяризації нового виду виховання дітей дошкільного віку, що протистояв приватному, домашньому навчанню під наглядом гувернера. У Стародавній Греції вихованням дітей займався раб, що згодом переросло в окрему професію домашнього вихователя і почало відповідати сучасному уявленню про вихователя дитячого садка.

Соціальна значущість професії в суспільстві. Фахівець дошкільної освіти займається організацією всебічного розвитку дитини, приділяючи однакову увагу фізичній, психологічній та моральній складовій становлення особистості. Готуючи дітей до школи, вихователь прагне закласти елементарні навички та вміння писати, рахувати, малювати, співати. Саме в цьому віці важливим завданням вихователя дитячого садка стає вміння розгледіти приховані таланти дитини і повідомити про них батькам. Важливим також є прищепити правильне ставлення до праці, навчити принципів спілкування, розвивати такт, чуйність і здатність до співпереживання.

Масовість й унікальність професії. Зважаючи на те, що вихователь дитячого садка призначений навчити дитину основних принципів життя в довкіллі, його особистість має відрізнятися бездоганністю. Помічник вихователя в дитячому садку, інакше кажучи - няня, дбає про дітей, доглядає за ними. Помічник вихователя має бути добрим, турботливим, працьовитим і чуйним. У дитячому садку помічник вихователя накриває на стіл, красиво розставляючи посуд, годує дітей, миє посуд і підлогу, витирає пил. Помічник вихователя змінює рушники та постільну білизну дітей, красиво заправляє дитячі ліжечка. Завдяки праці няні в групі завжди чисто і затишно. Під час підготовки дітей до прогулянки помічник вихователя допомагає їм одягнутися, зав'язати шарфи і застебнути одяг. Коли діти повертаються з прогулянки, він привітно зустрічає дітлахів і допомагає їм роздягнутися. Праця няні дуже важлива в дитячому садку.

Медична сестра. Це помічник лікаря, який доглядає за хворими людьми, допомагає їх лікувати. Медсестра мусить володіти необхідними знаннями та вміннями в різних галузях медицини: вміти правильно обробити рану, накласти пов'язку, зробити укол, провести інші лікувальні процедури. Медична сестра має чітко виконувати вказівки лікаря. У дитячому садку медична сестра стежить за здоров'ям дітей: оглядає їх, зважує і вимірює ріст, робить щеплення. Вона складає меню на кожен день, щоб кухар приготував смачну і корисну їжу. У кабінеті медичної сестри є необхідне обладнання: ростомір, ваги, шприци, різні ліки, вітаміни.

Кухар. Це людина, яка готує їжу. Вона вміє смачно приготувати й апетитно, красиво оформити будь-яку страву: і салат, і торт. У дитячому садку кухар готує на кухні різні страви. Він варить супи, каші, компоти, смажить котлети, млинці, м'ясо. Кухар уміє спекти смачні пироги і булочки. Коли кухар готує на кухні їжу, звідти линуть апетитні запахи. Для приготування їжі кухар використовує плиту і духовку. «Помічниками» кухара є м'ясорубка, картоплечистка, хліборізка, тістомішалка. Їжу готують за рецептами. Важливо не тільки правильно приготувати, але і красиво оформити страви, щоб навіть один їхній вигляд спонукав апетит. Кухар мусить мати гарну пам'ять. Він знає і пам'ятає, як готувати ті або інші страви, скільки і яких класти продуктів, які подавати гарніри до котлет, курки, риби, м'яса. Їжа повинна готуватися в стерильних умовах. Тому кухар завжди одягнений у білий халат і ковпак.

Пральниця (прачка, праля). Вона пере, сушить і прасує білизну. Праця пральниці важка, але дуже необхідна для інших людей. У дитячому садку пральниця пере рушники, постільну білизну, халати. Приміщення, де працює прачка, називається пральня. Тут є ванна для замочування білизни, пральна машина для прання, центрифуга - для віджиму білизни. Після прання прачка поміщає вологу білизну в спеціальну сушарку, а влітку можна сушити білизну на вулиці. Коли білизна висохне, праля прасує її праскою й акуратно складає.

Завдяки праці прачки діти в дитячому садку витираються чистими рушниками, сплять на свіжій постільній білизні, а співробітники ходять у чистих халатах. Працівник піклується про те, щоб уся білизна завжди була чистою і свіжою. Для прання білизни потрібні пральний порошок, господарське мило, рукавички. Полегшує працю прачки побутова техніка: пральна машина, центрифуга, праска.

Двірник. Він стежить за чистотою на вулиці й у дворі. Праця двірника необхідна і вимагає поваги. У дитячому садку двірник підмітає дитячі майданчики, збирає сміття, поливає пісок і ділянки, підстригає траву. Восени двірник згрібає опале листя і прибирає його з ділянок. Узимку двірник розчищає доріжки від снігу, прибирає сніг на ділянках. Він піклується про те, щоб у дворі завжди було чисто і красиво. Для роботи двірникові необхідні мітла, лопата, граблі, візок, шланг для поливання, рукавички. Взимку для полегшення своєї праці він може використовувати снігоприбиральну машину.

Інструктор із фізичного виховання. Цей педагог проводить із дітьми фізкультурні заняття. Він учить дітей бути фізично сильними, здоровими, спритними, витривалими. Уранці в спортивній залі інструктор із фізичної культури проводить із дітьми ранкову гімнастику під веселу бадьору музику. На спеціальних заняттях із фізичного розвитку діти виконують загальнорозвивальні вправи для рук, ніг, тулуба, вчаться правильно ходити, бігати, стрибати, перебудовуватися, кидати, ловити і метати м'яч, повзати і перелазити.

Музичний керівник. Він учить дітей співати, танцювати і грати. У дитячому садку музичний керівник проводить із дітьми музичні заняття. На цих заняттях діти розучують і співають пісні, вчать рухи до різних танців, слухають музику, знайомляться з композиторами та їхніми творами.

Використані джерела:

1.     Світ сучасних професій / О. Б. Полєвікова, Т.А. Швець. - Х.: Вид. група «Основа», 2020. -126 с.

2.     Сюжетно-рольові ігри «Сфера послуг» / О. М. Бойко. - Харків: Вид-во «Ранок», 2020. - 64 с.

3.     Осовська О. І. Формування уявлень про професії дорослих у дітей дошкільного віку / О. І. Осовська //   http://www.psyh.kiev.ua 

Підготувала вихователь Парчук О.М.