РІЧНЕ ПЕРСПЕКТИВНЕ ПЛАНУВАННЯ освітньої діяльності за інтегрованими тематичними блоками (оновлене до БКДО-2021)

Із виходом у світ оновленого Базового компоненту дошкільної освіти - Державних стандартів дошкільної освіти (2021) оновили тематику освітніх блоків на навчальний рік для усіх вікових груп ЗДО. Тематичними інтегрованими освітніми блоками охоплюємо, в основному, весь зміст освітньої програми для дітей раннього та дошкільного віку. Тематика інтегрованих блоків включає обов'язкове повторення програмового матеріалу, пройденого раніше, з метою активного формування життєвої компетентності дитини та цілісного сприймання нею картини світу. Вихователі можуть творчо підходити до запропонованої моделі блочно-тематичного планування освітнього процесу за тижневими інтегрованими освітніми блоками.

Поданий зразок планування вихователі можуть використовувати в умовах збереження занятійної  (заняття - провідна форма роботи з дітьми), проєктної  (освітні проєкти - провідна форма роботи з дітьми), середовищної (розвивальне освітнє середовище - першочергова основа вільного виховання та розвитку дитини) моделей освітнього процесу. Цей зразок планування легко вписується в календарно-перспективне планування освітньої роботи з дошкільниками за різними видами планування: за усіма освітніми напрямами БКДО та освітньої програми; за видами діяльності; за режимними моментами першої і другої половини дня тощо.

 

 

Прикріплені файли