Організовуємо роботу з музичного виховання дітей дошкільного віку

Міністерство освіти і науки України листом від 02.09.2016 № 1/9-454 надіслало інструктивно-методичні рекомендації «Про організацію роботи з музичного виховання дітей у дошкільних навчальних закладах». Розглянемо, які завдання мають вихователь і музичний керівник та як їх виконувати.

 У листі визначено, що актуальним завданням дошкільної освіти є виховання художньо-естетичних засад дитячої особистості через відкриття їй світу мистецтва, зокрема музичного, його творчого освоєння. Під час музичного виховання дітей музичний керівник і вихователь мають спільні функції, як-от:

· виховна

· освітня

· дидактична

· розвивальна

· науково-методична

· організаційна

· суспільно-педагогічна.

Далі читати на https://www.pedrada.com.ua/article/194-qqq-16-m9-07-09-2016-organzovumo-robotu-z-muzichnogo-vihovannya-dtey-doshklnogo-vku