Навчання дошкільників розповіді засобами наочного моделювання. Консультація для вихователів

На сьогодні немає необхідності доводити, що розвиток мовлення найтіснішим чином пов’язаний із розвитком свідомості, пізнанням навколишнього світу, розвитком особистості в цілому. Відомо, що процес розвитку мовлення в дошкільників протікає під керівництвом дорослого. Однак при цьому ефективність педагогічного впливу залежить від активності дитини в умовах мовленнєвої  діяльності. Чим активніша дитина, тим краще результат. Педагогу важливо спонукати дітей до мовленнєвої  діяльності, стимулювати мовленнєву активність не тільки в процесі щоденного спілкування, але і в процесі спеціально організованого навчання.

В Базовому компоненті дошкільної освіти сказано, що мовленнєва компетенція – це розуміння дітьми зв’язного тексту, вміння відповідати на запитання і звертатися із запитаннями, підтримувати та розпочинати розмову, вести діалог, складати різні види розповідей, описів. Цього можна навчити, використовуючи метод наочного моделювання.

Завдання методу:

·        вчити дітей граматично правильно, зв’язно та послідовно висловлювати свою думку;

·        вчити переказувати невеликі твори;

·        удосконалювати діалогічну мову;

·        формувати вміння вільно, невимушено вступати в розмову, підтримувати діалог;

·        вчити описувати предмет, картину;

·        виховувати бажання говорити як дорослий.

Наочне моделювання успішно використовують для повідомлення дітям різноманітних знань, а також як засіб розвитку розумових і мовленнєвих їх здібностей. В основі методу  лежить використання замінника (моделі), яким можуть слугувати схеми, креслення, плани, умовні позначення, стилізовані й силуетні зображення, піктограми й інші предмети. У дошкільній педагогіці інструментом пізнання може стати модель, що дозволяє дитині формувати творчу уяву абстрактних понять (звук, слово, текст), вчитися працювати з ними.  

Д. Ушинський писав: «Учить дитину якимось невідомим йому п'яти словам - він буде довго і марно мучитися, але зв'яжіть двадцять таких слів з картинками, і він засвоїть їх на льоту». Отже, актуальність використання наочного моделювання у роботі з дітьми полягає в тому, що:

- по-перше, дитина дошкільного віку дуже пластична і легко навчається, але для більшості дітей характерною є швидка стомлюваність і втрата інтересу до заняття; використання наочного моделювання викликає інтерес і допомагає розв’язати цю проблему;

- по-друге, використання символічної аналогії полегшує і прискорює процес запам’ятовування і засвоєння матеріалу, формує прийоми роботи з пам’яттю;

- по-третє,  застосовуючи графічну аналогію, дитина вчиться бачити головне, систематизувати здобуті знання .

При цьому необхідно враховувати загальнопедагогічні принципи дидактики, зокрема, поетапність засвоєння дітьми рідної мови:

- збагачення словникового запасу;

- побудова простих речень;

- складання зв’язної розповіді, спираючись на низку символів, доцільних у кожному конкретному випадку;

- складання творчої розповіді з опорою на певні моделі .

Всі моделі умовно поділені на групи:

·        описові;

·        узагальнювальні (класифікаційні);

·        для складання творчих розповідей;

·        мнемічні (для заучування віршів).

Пропонується використовувати у роботі з дошкільниками такі схеми-моделі:

Опис іграшок:

1. Колір (жовтий, синій, зелений) – зображення кольорових плям без чіткого контуру.

2. Форма  (зображення геометричних фігур).

3. Величина (висота, ширина) - зображення двох іграшок контрастного розміру.  

4. Матеріал (зображення фольги, дерева, пластмасиз яких зроблена іграшка).

5. Частини іграшки  (зображення декількох кілець від пірамідки).

6. Дії з іграшкою  (зображення руки).

На початковому етапі навчання опису іграшок використовуються кілька пунктів схеми (пірамідка, коляска, коробочки...) Пізніше добираються іграшки, при описанні яких використовується вся схема (м’яч, кубики, лялька, ведмедик тощо).

Опис предметів одягу:

1. Колір (жовтий, синій, зелений) – зображення кольорових плям без чіткого контуру.

2. Матеріал (зображення шовку, оксамиту, сатину…з яких виготовлений одяг).

3. Частини одягу (зображення коміру, рукава, волану...)

4. Сезонність одягу (зображення сніжинки, підсніжника, сонця, жовтого листочка...)

5. Для кого? (зображення символів дорослого та дитини)

6. Дії з одягом (зображення руки).

Опис посуду:

1. Колір (жовтий, синій, зелений) – зображення кольорових плям без чіткого контуру.

2. Форма (зображення геометричних фігур); якщо діти знайомі з об’ємними фігурами, то зображують їх також (куля, циліндр, конус...).

3. Розмір (зображення великої та маленької мисочок).

4. Матеріал (зображення фольги, дерева, пластмаси, скла, глиниз яких зроблений посуд).

5. Частини посуду (зображення чайника в розібраному вигляді: кришечка, носик, ручка...).

6. Дії з посудом (зображення руки).

Опис овочів та фруктів:

1. Колір (жовтий, синій, зелений) – зображення кольорових плям без чіткого контуру.

2. . Форма  (зображення геометричних фігур – овал, коло, трикутник...).

3. Розмір (зображення двох контрастних за розміром фрукти, наприклад, яблуко велике та мале).

4. Смак (зображення двох контрастних за смаком продукти, наприклад, цукерки та лимона).

5. Де росте (зображення дерева та грядки).

6. Як уживати? (зображення тарілки, виделки, ложки..). Які овочі та фрукти використовують сирими у їжу, які вареними? Що можна приготувати з них? Корисні чи ні?

Опис пір року

1. Сонце (розповісти про сонце у різні пори року).

2. Небо і хмаринка (розповісти про стан  неба та хмар).

3. Земля (розповісти про землю у різні пори року, чим покрита).

4. Рослини (контури дерева, куща, квітки) - розповісти про дерева, кущі, квіти у різні пори року.

5. Людина і вішачок (розповісти про одяг у різні пори року).

6. Звірі (контури зайця, білки…) - розповісти про дикі тварини у різні пори року.

7. Птахи (контури знайомих птахів - ластівки, горобця...)

8. Чим займаються люди в різні пори року (зображення сніговика, кораблика, сачка...)

Використання схем-моделей при складанні описових розповідей полегшують дітям оволодівати зв’язним мовленням. Крім того, наявність наочного плану робить такі розповіді чіткими, зв’язними, послідовними та поширеними. Схеми можна використовувати і для порівняльних описових розповідей, для складання творчих розповідей. Їх можливо використовувати у повсякденному житті: умовні позначення в календарі природи, графічне зображення правил під час занять, дидактичні ігри ускладненого змісту та ін.  

Приклад сxеми складання розповiдi з власного досвіду на тему «Екскурсія в парк»:

1. Час події (зображення годинника, а по кутах ознаки пір року: сніжинка, підсніжник, сонечко, жовтий листочок).

2. Місце події? (зображення знаку питання)

3. Дерева (зображення контуру дерева)

4. Птахи (зображення контуру пташки)

5. Комахи (зображення контуру метелика, мухи)

6. Тварини (зображення контуру кішки або песика)

7. Квіти (схематичне зображення квітки)

8. Враження від побаченого (зображення салюту)

Результати впровадження технології доводять, що застосування схем-моделей є одним з ефективних способів сприяння розвитку мовлення, словесно-логічного мислення, пам’яті у дітей дошкільного віку. Цей вид роботи повністю відповідає особистісно орієнтованій моделі навчання, за якої враховуються індивідуальні особливості кожної дитини. Схеми-моделі можуть застосовуватися не лише на мовленнєвих заняттях – вони можуть бути широко використані в різних видах діяльності: ігровій, зображувальній, у формуванні логіко-математичної компетенції тощо.

Використані джерела:

1. А. Бондаренко, О. Сизонова. Звязне мовлення засобами наочного моделювання. Ж-л «Вихователь-методист дошкільного закладу», №6\2018.

2.  Інтернетресурс

Підготувала вихователь Левкович С.В.