Інноваційні технології мовленнєвого розвитку дошкільників: методична скарбничка для вихователів ЗДО. ПРЕЗЕНТАЦІЯ

Мовленням дитина оволодіває в процесі спілкування під час різних занять та видів діяльності, адже всі вони тісно пов'язані з мовленням і супроводжуються ним. Оскільки повсякденного спілкування для становлення мовленнєвої компетенції (лексичної, фонетичної, граматичної, діамонологічної, комунікативної), заявленої БКДО, недостатньо, в освітній процес ЗДО вводяться заняття з мовленнєвого спілкування, які є основною формою навчання дошкільників мовленню в процесі організованої пізнавальної діяльності. Саме на заняттях з мовленнєвого спілкування вихователь систематично та послідовно формує у дітей мовленнєві уміння та навички, які закріплюються при спілкуванні дітей під час різних видів діяльності в повсякденному житті та на інших заняттях.

На заняттях з мовленнєвого спілкування діти мають не стільки засвоювати матеріал про навколишній світ та природу, скільки вправлятися в мовленнєвій діяльності. На такому занятті основну увагу варто зосереджувати на практичному засвоєнні дітьми норм рідної мови (фонетичних, лексичних, граматичних), формуванні навичок розповідання, переказування, тобто зв'язного мовлення. Заняття з мовленнєвого спілкування проводять у всіх вікових групах, в тому числі і в групах дітей раннього віку, 1 раз\тиждень лише по підгрупах, з метою забезпечення максимальної мовленнєвої активності кожної дитини. Доцільним є об'єднання дітей у підгрупи з більш-менш однаковим рівнем мовленнєвого розвитку. 

Загальновизнаною інновацією у сфері мовленнєвого розвитку дитини є методика, методи та прийоми А. Богуш та Н. Гавриш. Ця методика увібрала в себе та враховує усі новітні підходи і технології, які пропонуються на «педагогічному ринку». 

Далі дивитися презентацію