Охоплення дітей

Охоплення дітей дошкільного віку у селищі Квасилів за станом на 10 грудня 2020року

Подано узагальнену інформацію про кількість дітей дошкільного віку та форми здобуття ними дошкільної освіти в селищі Квасилів за станом на грудень 2020року

Узагальнена інформація про кількість дітей дошкільного віку та форми здобуття ними дошкільної освіти в селищі Квасилів станом на 01.09.2015 року

На виконання Закону України «Про дошкільну освіту», розпорядження Кабінету Міністрів України від 27 серпня 2010 року № 1721-р «Про схвалення Концепції Державної цільової програми розвитку дошкільної освіти на період до 2017 року», у частині обов'язковості здобуття дітьми п'ятирічного віку дошкільної освіти та створення належних умов для здобуття дітьми якісної дошкільної освіти, «Програми розвитку дошкільної освіти району на 2011-2017 роки», затвердженої розпорядженням голови райдержадміністрації від 26 січня 2011 року № 53, адміністрацією закладу була узагальнена інформація про кількість дітей дошкільного віку та форми здобуття ними дошкільної освіти в селищі Квасилів станом на 01.09.2015 року. ..