ПЛАН РОБОТИ з реалізації науково-методичної проблеми Квасилівського закладу дошкільної освіти (ясла-садок) на 2017-2022 роки

Однією із важливих форм трансформації педагогічної науки та передового досвіду в практику роботи дошкільного навчального закладу є концентрація зусиль педагогічних колективів на єдиній науково-методичній проблемі закладу. Робота колективу над  єдиною науково-методичною проблемою означає: проведення моніторингу змісту і якості дошкільної освіти; освоєння нетрадиційних дисциплін; пошук оригінальних методик  і технологій з різних розділів програм. Усе це спрямовує педагога на дослідницьку науково-пошукову роботу, на пошуки більш досконалих педагогічних технологій.

При аргументованому виборі єдиної науково-методичної теми та цілеспрямованій роботі з тієї чи іншої проблеми вона мобілізує, організовує, робить цілісним увесь педагогічний процес.

Спостереження за розвитком діяльності дошкільних закладів дають підставу для висновку, що успіхів досягають ті педагогічні колективи, які тривалий час поглиблено працюють над певною науково-методичною темою (проблемою). 

Робота педагогічного колективу з реалізації науково-методичної проблеми закладу проходитиме у п’ять етапів:

І етап – підготовчий (2017-2018 н.р.) - теоретичне обґрунтування проблеми та психолого-педагогічна підготовка до її впровадження;

ІІ етап - підготовка до впровадження (2018-2019 н.р.) - опанування змісту проблеми, освоєння реалізації проблемної теми дошкільного закладу; організація дослідницької роботи;

ІІІ - ІV етапи - творчий (2019-2021 н.р.) - реалізація змісту і завдань, втілення науково-методичної проблеми в практику; створення власного досвіду;

V етап – узагальнювальний (2021-2022 н.р.) - систематизація та узагальнення, підведення підсумків роботи.

Педагогічно спрямована на діагностичній основі організація роботи над єдиною науково-методичною проблемою в дошкільному закладі дасть змогу: повніше використати творчий потенціал педагогічного колективу  та досвід більшості педагогів з даної проблеми, вдосконалити їхню професійну майстерність; розширити уявлення дітей про рідну Україну, її історичну й культурну спадщину; сформувати у дошкільників національно-патріотичні почуття.

Квасилівський заклад дошкільної освіти (ясла-садок) у 2017-2018 навчальному році розпочав роботу з реалізації нової науково-методичної проблеми «Формування основ патріотичного виховання як засобу всебічного розвитку особистості майбутнього громадянина»

План роботи додається. Дивитися прикріплені файли

Прикріплені файли