Організація медичного обслуговування в ЗДО

Квасилівський ЗДО (ясла-садок) побудований  за  типовим  проектом на  270   місць - 14 груп. В 2019-202  році   в  закладі  виховується  356  дітей. Із них: 10 - діти з інвалідністю; 58 - діти  з  багатодітних сімей;  2 - діти-сироти; 16 - діти, батьки яких учасники  АТО; 1 - дитина з переміщеної території.

Медичне обслуговування в закладі здійснюється сестрою медичною старшою Решетнік Юлією. У своїй роботі керуюсь чинним законодавством,  нормативно-правовими актами органів охорони здоров'я, освіти та науки, санітарним регламентом для ЗДО.

Медичний кабінет і всі його приміщення відповідають санітарно-гігієнічним   вимогам, оснащені необхідним обладнанням, лікарськими засобами,  виробами медичного призначення згідно переліку затвердженого спільним   наказом МОЗ і МОН України №  432/496 та положенням про медичний кабінет. В закладі є медичний ізолятор з окремим виходом, оснащений відповідно до положення про ізолятор. Функція ізолятора - тимчасова        ізоляція хворої дитини та надання їй долікарської допомоги. Також діє тимчасовий  кабінет  щеплень. Згідно з наказом №595 у кабінеті  забезпечені належні умови зберігання та використання вакцин та алергену  туберкульозного з обов'язковим дотриманням "холодового ланцюга". Є  пам'ятки для надання невідкладної допомоги  у  разі  розвитку ускладнень та набори лікарських засобів. Є графік щоденного та  генерального прибирання, кварцова лампа, а також ємкості для дезінфекції шпателів, шприців, термометрів, тампонів.

Ведеться облік  медичного  обладнання, лікарських засобів. Засоби, в яких  закінчився термін використання вилучаються з обігу, оформляється акт.

Медичне обслуговування здійснюється відповідно до річного плану роботи та місячного, який додається до плану роботи закладу.

Лікувально-профілактична діяльність сестри медичної

- Прийом дітей  здійснюється на основі довідки за результатами обовязкового огляду, виданої сімейним лікарем, з яким складено декларацію та в довідці вказані рекомендації щодо груп для занять з фізкультурою, спостереження дітей диспансерної групи і висновку, що дитина може відвідувати заклад; копії карти профщеплень форми 63\1\0; довідки про епідоточення; для дітей з ООП - висновок ІРЦ.

- При прийомі дітей звертається увага на дітей з особливими освітніми потребами та обтяженим анамнезом.

-  Здійснюються щоденні огляди щодо виявлення ознак захворювань у дітей.

- У разі захворювання або травм надається долікарська допомога.

- Відповідно до наказу № 434 МОЗ України приділяється увага організації і проведенню планових профілактичних оглядів лікарем-педіатром та поглиблених оглядів дітей 6-ти річок.

- Проводиться визначення  гостроти  зору, антропометричні  виміри  згідно термінів, лабораторні дослідження, обов'язковий огляд лікарями-спеціалістами  та  визначається готовність дітей до навчання   в школі на основі висновку лікаря-педіатра.

- Медичною сестрою проводиться аналіз стану здоров'я дітей за результатами обов'язкових медичних оглядів, інформуються батьки   та педагогічний персонал про лікувально-профілактичні заходи, проведення яких передбачається. Здійснюється контроль за   виконанням рекомендацій фахівців та оздоровленням дітей.

- Здійснюється медичний контроль за перебігом адаптації дітей.

- З профілактичною метою здійснюється огляд дітей на  виявлення   педикульозу,  грибкових  захворювань .

- Профілактичні щеплення проводяться згідно наказу МОЗ "Про порядок профщеплень" № 595 від 16.09.201. Щеплення плануються  на рік і місяць. Ознайомлюємо батьків з видом щеплень, надаємо консультації щодо заповнення інформативної згоди та направляємо дітей на медичний огляд лікарем перед щепленням.

Організація  харчування в закладі:

- Здійснюється відповідно до постанови КМУ  від 24 березня 2021 р. № 305, інструкції з організації  харчування дітей в ЗДО.

- Контроль за організацію харчування здійснюється сестрою медичною  старшою.

- У закладі складено річний  план з  контролю  за  роботою харчоблоку, дотриманням технології приготування страв, безпечністю і якістю  готової продукції, проводиться відбір добових проб страв,  дотримання  особистої гігієни персоналом.

- Питання організації харчування та  виконання норм заслуховуються на  нарадах, раді закладу, систематично інформуються батьки.

- Організовано дієтичне харчування дітей, здійснюється соціальний  захист пільгових категорій.

- Звіт про харчування подається до  відділу освіти щомісячно.

Дотримання  санітарно-гігієнічних  вимог та  протиепідемічного режиму

- Здійснюється контроль за санітарно-гігієнічним станом груп у відповідності  із Санітарним  регламентом.

- Здійснюється  планове обстеження персоналу та дітей на гельмінти.

- Здійснюється контроль за  проходженням медогляду персоналом.

- При виникненні інфекційних захворювань проводяться карантинні  заходи та заходи по профілактиці грипу та ГРЗ.

- Проводяться лабораторні та інструментальні дослідження умов навчання, виховання та утримання дітей  в  закладі.

Медико-педагогічний  контроль за станом фізичного виховання дітей

- За результатами моніторингу стану здоров'я дітей здійснюється розподіл дітей  за групами  здоров'я  та  по фізкультурі; заповнюється листок здоровя групи.

- Надається інформація інструктору з фізкультури  та вихователям груп.

- Надаються списки дітей до наказу директора, які віднесені до підготовчої  та  спецгрупи  по  фізкультурі.

- Здійснюється контроль за проведенням фізкультурних занять,   дотриманням графіку провітрювання, кварцування та визначається  фізичне навантаження.

- Здійснюється контроль за діагностикою фізичної підготовленості,  проведенням фізкультурно-оздоровчих  заходів,  дотриманням режиму  дня та навчального навантаження згідно віку дитини.

Санітарно-просвітницька робота

- Медичною сестрою проводяться бесіди, консультації, виступи на  нарадах,  педрадах, батьківських зборах, анкетування.

- Готуються матеріали з питань профілактики захворювань  на  сайт ЗДО.

- Вихователям на допомогу готуються пам'ятки щодо здорового способу життя в сім'ї, які розміщуються в батьківських куточках та  санбюлетнях.

- Проводиться санітарно-гігієнічне навчання персоналу з проведенням тестів на перевірку рівня знань, інструктажі з охорони праці та безпеки життєдіяльності.

- Надаються рекомендації батькам через сайт ЗДО щодо підготовки  дітей до вступу в заклад.

Аналіз захворюваності проводиться медсестрою щоквартально, підсумок підводиться за рік та узагальнюється наказом директора по закладу. Результати заслуховуються на виробничих нарадах та під час звіту директора.

Медична документація ведеться згідно номенклатури справ, всі журнали  оформлені відповідно до вимог.