РЕКОМЕНДАЦІЇ ЩОДО РОЗВИТКУ ПІЗНАВАЛЬНОГО ПОТЕНЦІАЛУ ДОШКІЛЬНИКА

 Розвиток уваги

1.  Для того, щоб підвищити загальну стійкість уваги, подбайте про гігієну розумової праці, освітлення та температуру повітря, відсутність сторонніх звуків.

2.  Враховуйте індивідуальні особливості дітей - нервові й хворобливі діти частіше відволікаються, ніж здорові й спокійні.

3.  Спробуйте навчити дитину такого правила: перед тим, як щось зробити, зупинитися («замри») на 10-15 секунд. Цього часу часто виявляється достатньо для того, щоб помітно   підвищити  продуктивність  діяльності імпульсивної дитини.

4.  Розвивайте довільну увагу - вчіть міркувати вголос.

5.  Учіть відтермінуванню дії (дитина пояснює, що буде робити перед виконанням завдання).

Розвиток пам'яті

1.  Постійно підтримуйте інтерес дитини до навколишнього світу, звертайте увагу на нові об'єкти; називайте те, що дитина сприймає, пов'язуйте сприйняте з її минулим досвідом.

2.  Застосовуйте  методи, які дають змогу розвивати пам'ять на імена, числа, обличчя, запахи, тактильні відчуття.

Особливістю цих методів є:

- якнайбільше яскравості, емоційності;

- візуалізація образів;

- деталізація образів;

- якнайменше логічності.

3. Учіть способам запам'ятовування, таким як повторення, промовляння вголос, опора на вже знайоме, осмислена опора на зовнішні допоміжні засоби (картинки, слова, графічні символи, наочні моделі), смислове групування.

Розвиток мислення

1. Учіть дитину вирішувати інтелектуальні завдання за допомогою дії, заохочуючи ініціативу, стимулюючи допитливість, намагання діяти з різноманітними предметами, бажання дізнаватись про них щось нове.

2.  Знайомство з навколишнім світом повинно супрово-джуватись постановкою простих завдань. Наприклад:

- здогадатись, як скласти, як зібрати із частин ціле?;

- порівняти (більше, менше, довше, коротше і т.д.);

- встановити зв'язки (у теплі сніг тане, вологий пісок краще ліпиться) тощо.

3.  Застосовуйте такі стимулюючі засоби, як повторення задачі, роз'яснення умов, пояснення логіки розумової дії.

4.  Учіть думати самостійно, послідовно розмірковувати, робити висновки.

5.  Розвивайте мовлення дитини в будь-якій розумовій діяльності.

Розвиток уяви та творчих здібностей  

1. Не стримуйте ініціативу дитини і не робіть за неї те, що вона може зробити самостійно, допомагайте працювати незалежно.

2. Не регламентуйте творчу діяльність.

3. Не поспішайте з висновками про результат творчості дитини, формуйте зовнішню безпеку (позитивну оцінку діяльності).

4. Поширюйте досвід створення нових образів. Чим він більший і різноманітніший, тим успішніше відбувається кожна наступна операція в роботі уяви.

5. Допомагайте дитині стати «розумним авантюристом», покладатися в пізнанні на інтуїцію і ризик, найвірогідніше, саме це допоможе зробити справжнє відкриття.

Підготувала практичний психолог Павлусь М.М.