3. Відомості про досягнення вихователя-методиста Квасилівського ДНЗ (ясла-садок) Семенюк Раїси Федорівни

 Матеріали готувалися для представлення до нагородження Премією ВР України (2015р.)

Семенюк Р.Ф. у 1981 закінчила з відзнакою Кременецьке педагогічне училище, що на Тернопільщині, по спеціальності "Виховання в дошкільних закладах", отримавши кваліфікацію вихователя дошкільних закладів. У 1985 році закінчила Рівненський державний педагогічний інститут, має повну вищу педагогічну освіту, кваліфікацію - викладач педагогіки і психології (дошкільної), методист по дошкільному вихованню. Працює в Квасилівському ДНЗ (ясла-садок) із серпня 1985 року. Має кваліфікаційну категорію «спеціаліст вищої категорії», педагогічне звання «старший вихователь» (2009).

Проявляє високий рівень професіоналізму, ініціативи та творчості. Має глибокі знання в галузі педагогіки та психології, методик виховання і навчання дітей. Досконало володіє ефективними формами, методами виховання, забезпечує високу результативність та якість своєї праці. Нагороджена грамотами за особливі досягнення у роботі та нагрудними знаками: «Відмінник освіти України» (2000), «Софія Русова» (2007).

На високому професійному рівні організувала на базі Квасилівського ДНЗ (ясла-садок) роботу обласного семінару-практикуму з проблеми «Формування здорового способу життя дошкільників», в ході якого поділилася досвідом роботи педагогічного колективу з проблеми формування валеологічного світогляду у дітей дошкільного віку.  Матеріали досвіду роботи з валеології та матеріали обласного семінару узагальнені Семенюк Р.Ф. у методичний посібник «Вчимося жити здоровими» (2002), який виданий друком редакцією РОІППО для активного поширення у ДНЗ області (під керівництвом ст. викладача Гурнік Л.В.).

На базі Квасилівського ДНЗ (ясла-садок) за ініціативи Семенюк Р.Ф. було створено міні-музей з українознавства «Берегиня» та розроблено й апробовано власну систему українознавчої роботи з дошкільниками, завдяки якій досягнуто високих результатів у формуванні в дошкільників національної самосвідомості, моральних та загальнолюдських цінностей, утвердження національної ідеї та патріотичних почуттів. Матеріали досвіду роботи колективу узагальнені в методичний посібник Р.Ф.Семенюк «Нетрадиційні підходи до вирішення завдань з українознавства в ДНЗ. Програма з українознавства для дітей дошкільного віку». Даний посібник схвалений науково-методичною радою РОІППО і став переможцем районного та обласного етапів виставок-ярмарок педагогічних ідей та інновацій у номінації «Дошкільна освіта». У 2005 році Семенюк Р.Ф. брала участь у Всеукраїнському конкурсі «Мандруємо країною дошкільнят», організований редакцією газети «Бібліотечка вихователя дитячого садка» та кращі матеріали даного посібника (система роботи, програма з українознавства для всіх вікових груп) були надруковані з метою активного впровадження в дошкільних закладах України («БВДС» №19-20/2005).

Спільно з педагогічним колективом Квасилівського ДНЗ (ясла-садок) Семенюк Р.Ф. протягом 2004-2007 р.р. проводила плідну роботу з апробації Базової програми розвитку дитини дошкільного віку «Я у Світі» (експери-ментальної), очоливши творчу групу педагогів з проблеми «Фізичний розвиток дошкільників у світлі вимог Базової програми «Я у Світі» (важливого значення надавала удосконаленню системи фізкультурно-оздоровчої роботи з дошкільниками в усіх вікових групах та режимів дня для дошкільників у зв'язку з переходом дошкільних закладів з 12-ти годинного на 9-ти, 10-ти та 10,5 годинний режим роботи; скоригувала та доповнила показники фізичного розвитку дошкільників для всіх вікових груп ДНЗ, враховуючи практичний досвід та вікові можливості дітей; апробувала на практиці нові здоров'я-збережувальні технології тощо).

На допомогу вихователям, інструктору з фізкультури та музичним керівникам створила результативну систему планування освітньої роботи з дошкільниками за всіма сферами життєдіяльності у відповідності до вимог Базової програми «Я у Світі» та активно пропагувала власний досвід роботи з даної проблеми на методичному об'єднанні вихователів (лютий, 2006), семінарі-практикумі для керівників ДНЗ Рівненського району (листопад, 2006).

Узагальнила матеріали роботи творчої групи Квасилівського ДНЗ (ясла-садок) з апробації експериментальної Базової програми та створила на допомогу вихователям й інструкторам з фізкультури методичні рекомендації «Удосконалення системи фізкультурно-оздоровчої роботи з дошкільниками в сучасному ДНЗ». В методичному кабінеті зібрані кращі матеріали експери-ментальної роботи, які активно використовуються педагогами в навчально-виховній роботі з дошкільниками.

Була активним членом обласної творчої групи педагогічних працівників з питань апробації Базової програми «Я у Світі», організованої кабінетом дошкільної та корекційної освіти Рівненського ОІППО, проявляючи високий рівень професіоналізму, ініціативи та творчості.

В період апробації Базової програми розвитку дитини дошкільного віку (експериментальної) та в період виходу нової програми «Зернятко» (2004) створила авторську систему роботи з мовленнєвого розвитку дітей раннього віку, оскільки  вихователі груп раннього віку у ці роки відчули велику нестачу чіткого науково-методичного забезпечення, методичних рекомендацій з проблеми розвитку мови та мовленнєвого спілкування саме дітей раннього віку. Впродовж трьох років проводила активну апробацію авторської системи роботи з мовленнєвого розвитку дітей раннього віку та відстеження динаміки показників мовленнєвого розвитку малюків, рівня виконання вимог програми з даного розділу. Матеріали досвіду роботи узагальнені в методичний посібник Р.Ф. Семенюк «Мовленнєвий розвиток дітей раннього віку» (рецензент Наталія Маліновська, канд. пед. наук, РДПІ), з яким автор брала участь у Всеукраїн-ському конкурсі освітніх технологій-2009, організований редакцією журналу «Дошкільне виховання», та стала його переможцем (Практичні матеріали посібника «Мовленнєвий розвиток дітей раннього віку» надруковані у «Палітрі педагога» №5\2009, №1\2010).

Протягом 2007-2010 р.р. Семенюк Р.Ф. очолювала творчу групу вихователів-методистів дошкільних закладів Рівненського району з проблеми «Організація і планування навчально-виховної роботи в ДНЗ: сучасні підходи», з метою  активного вивчення і впровадження Базової програми «Я у Світі» у роботі з дошкільниками, досконало володіючи ефективними формами і методами виховання дошкільників та забезпечуючи високу результативність і якість науково-методичної роботи з вихователями-методистами дошкільних закладів Рівненського району. За матеріалами роботи творчої групи узагальнила змістовний методичний посібник «Організація і планування освітньої роботи в ДНЗ: сучасні підходи», затверджений науково-методичною радою відділу освіти та рекомендований до активного впровадження педагогами дошкільних закладів.

Творча група методистів ДНЗ району, яка працювала під керівництвом вихователя-методиста Семенюк Р.Ф., отримала перемогу у Всеукраїнському конкурсі авторських рукописів «Найкращий у Світі дитячий садок», організованому журналом «Дошкільний навчальний заклад» та ВГ «Основа». На конкурс був представлений методичний посібник «Навчально-виховна робота в ДНЗ: зразки планування, розробки занять (за Базовою програмою «Я у Світі»)», який вийшов друком  ВГ «Основа» у 2012 році. (Р.Ф. Семенюк. Навчально-виховна робота в ДНЗ: зразки планування, розробки занять (за Базовою програмою «Я у Світі»).  Навчально-методичний посібник, - Х.: ВГ «Основа», 2012).

На високому науково-професійному рівні Семенюк Р.Ф. організувала роботу семінару-практикуму «Формування розвивального предметно-ігрового середовища в ДНЗ: нові підходи» (листопад, 2007) та доклала максимум зусиль створенню сучасного, багатоваріативного і змістовного розвивального середовища в кожній віковій групі. Рівненською районною державною  адміністрацією колектив Квасилівського ДНЗ (ясла-садок) нагороджений грамотою за перемогу у ІІ етапі районного огляду-конкурсу предметно-ігрового середовища в ДНЗ.

З 2007 по 2010 роки організовувала роботу обласного опорного ДНЗ та активно пропагувала перспективний педагогічний досвід роботи з проблеми «Фізичний розвиток дошкільників». В 2010 році Квасилівський ДНЗ (ясла-садок) приймав активну участь в підготовці та представленні матеріалів з проблеми удосконалення фізкультурно-оздоровчої роботи з дошкільниками за вимогами Базової програми на Міжрегіональний науково-практичний семінар «Особливості організації освітнього процесу в ДНЗ за Базовою програмою «Я у Світі» для педагогічних працівників дошкільних закладів, організований на базі РОІППО. Семенюк Р.Ф. підготувала на семінар поширений виступ з обміну досвідом з проблеми «Удосконалення системи фізкультурно-оздоровчої роботи з дошкільниками в сучасному ДНЗ», за що була відзначена Грамотою МОН України, інституту інноваційних технологій і змісту освіти  (2010).

05 листопада 2010 року Семенюк Р.Ф. уповноважено делегатом І-го Всеукраїнського з'їзду працівників дошкільної освіти.

Протягом 2010-2013 р.р. Семенюк Р.Ф. очолювала роботу творчої групи вихователів-методистів ДНЗ Рівненського району з актуальної проблеми «Інноваційна діяльність як потреба модернізації змісту дошкільної освіти», забезпечуючи сприятливі умови для ефективного впровадження в практику роботи педагогів прогресивних методик, сучасних досягнень науковців та практиків, педагогічних інновацій та технологій, кращого перспективного педагогічного досвіду. На високому професійному рівні планувала і проводила інноваційні форми науково-методичної роботи з вихователями-методистами. Створила базу даних та власні сучасні мультимедійні презентації з використання інтерактивних форм методичної роботи в ДНЗ. Активно використовує ІКТ-технології та систематично ділиться досвідом науково-методичної та освітньої роботи з дошкільниками на сайті Квасилівського ДНЗ (ясла-садок).

За результатами анкетування вихователів ДНЗ Рівненського району у 2010 році була призначена керівником методичного об'єднання вихователів з проблеми "Організація освітнього процесу в ДНЗ відповідно до вимог нової редакції Базового компонента дошкільної освіти України та програм розвитку дитини дошкільного віку», яке очолювала впродовж трьох років. Професійно здійснювала методичне керівництво, розробила ряд методичних рекомендацій для вихователів з удосконалення освітнього процесу за всіма освітніми лініями БКДО, поширювала друковану продукцію на допомогу вихователям у плануванні та проведенні освітньої діяльності з урахуванням сучасних вимог, проводила групові та індивідуальні консультування, тренінги для молодих педагогів, створювала доступні та змістовні мультимедійні презентації з проблеми педагогічної діагностики рівнів розвитку дітей та їх досягнень тощо.

На сайті Квасилівського ДНЗ (ясла-садок) Семенюк Р.Ф. створила спеціальну рубрику для вихователів «Освітня діяльність», де висвітлює актуальні проблеми сьогодення, що турбують більшість вихователів, та надає практичну допомогу у вирішенні освітніх завдань з різних розділів програми.

За активної участі Семенюк Р.Ф. та вирощених нею педагогів-новаторів   (7 педагогів мають звання «вихователь-методист») проводяться змістовні районні та садові інтерактивні семінари-практикуми:

- «Зміст та умови оптимізації педагогічної діяльності в ДНЗ згідно вимог Базової програми «Я у Світі» (2009-2010);

- «Сучасні підходи до логіко-математичного розвитку дошкільників» (2010-2011);

- «Громадянське виховання - пріоритет дошкільної освіти» (2011-2012);

- «Розвиток пізнавальної активності дошкільників - важливе завдання виховання творчої, всебічно розвиненої особистості» (2012-2013);

- «Робота з батьками: сучасний погляд» (2012-2013);

- «Формування художньо-продуктивної компетенції дошкільників» (2013-2014);

- «Формування мовленнєвої компетенції дошкільників» (2014-2015);

- «Формування соціального здоров'я дошкільників в умовах ДНЗ та сім'ї» (2015-2016).

Разом з колективом однодумців Рівненського району у 2012 році приймала активну участь в узагальненні ряду пропозицій, які були враховані при вдосконаленні структури та змістового наповнення нової редакції Програми «Я у Світі» (2013), що відповідали вимогам оновленого Базового компонента дошкільної освіти України та вимогам щодо укладання програм.

В період з вересня 2012 року активно планує і організовує роботу творчої групи з реалізації науково-методичної проблеми  Квасилівського ДНЗ (ясла-садок)  «Формування цілісної, життєво компетентної особистості в умовах інноваційного розвитку дошкільної освіти». Створила банк даних роботи над проблемою та проводить щорічні звіти на педагогічній раді. В лютому 2014 року Семенюк Р.Ф. провела звіт-презентацію з реалізації науково-методичної проблеми закладу на розширеному засіданні науково-методичної ради відділу освіти Рівненської райдержадміністрації. За результатами роботи над проблемою закладу створена тека змістовних матеріалів, які систематично разом із членами творчої групи висвітлює на сайті Квасилівського ДНЗ (ясла-садок).

За високий рівень організації навчально-виховного процесу, створення умов  для всебічного і гармонійного розвитку дітей, збереження їх фізичного і духовного здоров'я та впровадження інноваційних технологій особистісно орієнтовного спрямування рішенням Рівненської обласної державної адміністрації, управління освіти і науки  Квасилівський дошкільний навчальний заклад (ясла-садок)  у 2004 та 2012 роках атестований з відзнакою, у чому є велика заслуга і Семенюк Р.Ф. - педагога-новатора, професіонала, який відрізняється умінням генерувати ідеї, працювати цілеспрямовано, постійно перебуваючи у творчому пошуку, розробляючи чіткі методичні рекомендації для педагогів, використовуючи нові оригінальні ідеї, методи і прийоми роботи з дітьми, що вносять істотні інноваційні зміни як в освітній процес ДНЗ, так і якість дошкільної освіти в цілому.

У відповідності до Інструкції про ділову документацію в дошкільних навчальних закладах Семенюк Р.Ф. створила зразкову номенклатуру справ у Квасилівському ДНЗ (ясла-садок) для вихователя-методиста, вихователів, музичних керівників, інструктора з фізкультури, практичного психолога та поділилася досвідом ведення зразкової документації з колегами в ході семінару-практикуму для педагогічних працівників ДНЗ Рівненського району (жовтень, 2013). За матеріалами семінару-практикуму видала методичні рекомендації для педагогічних працівників дошкільних закладів «Перспективно-календарне планування освітнього процесу в ДНЗ: нові підходи. Номенклатура справ ДНЗ», які розміщені на сайті Квасилівського ДНЗ (ясла-садок) та поширені для впровадження у вигляді друкованої продукції в ході семінару.

На високому професійному рівні підготувала та провела районний інтерактивний семінар-практикум для вихователів ДНЗ з актуальної проблеми «Завдання і зміст розвитку мови та мовленнєвого спілкування дошкільників. Освітня лінія «Мовлення дитини» (січень, 2014). За матеріалами семінару створила змістовні слайдові презентації та методичні рекомендації для вихователів щодо сучасних підходів до мовленнєвого розвитку дошкільників, широкого використання інтерактивних методів розвитку мови й особливостей індивідуально-диференційованого підходу до вирішення проблем дітей з вадами мовного розвитку. Методичні рекомендації розміщені на сайті Квасилівського ДНЗ (ясла-садок) та поширені для активного використання у вигляді друкованої продукції в ході семінару.

В рамках Квасилівського ДНЗ (ясла-садок) для дітей загального розвитку особлива увага приділяється роботі з дітьми з особливими освітніми потребами. Куратором групи психолого-медико-педагогічного супроводу дітей з особливими освітніми потребами є вихователь-методист Семенюк Р.Ф.,  яка організовує, планує і проводить роботу групи на високому професійному рівні. На базі Квасилівського ДНЗ (ясла-садок) в березні 2015 року проведений змістовний обласний науково-практичний семінар з проблеми «Раннє виявлення дітей з особливими освітніми потребами в умовах ДНЗ», в ході якого учасники семінару переглянули ряд відкритих показів занять з особливими дітьми, виставку кращого навчально-методичного забезпечення та авторського демонстраційного і роздавального матеріалу для роботи з дітьми з різними порушеннями розвитку. Семенюк Р. Ф. широко розкрила учасникам семінару основні завдання, зміст, етапи науково-методичного супроводу освіти дітей з особливими освітніми потребами, педагогічні технології, які використовуються у роботі з «інклюзивними дітьми», проблеми та шляхи їх подолання. Матеріали досвіду роботи педагогічного колективу з особливими дітьми узагальнені Раїсою Федорівною у методичні порадники для завідувачів ПМПК, вихователів та батьків, які поширені окремими теками матеріалів для кожного учасника у ході семінару та розміщені на сайті Квасилівського ДНЗ (ясла-садок) для ознайомлення та активного використання у рубриці «Інклюзивна освіта». Це:

  • «Система роботи з дітьми з особливими освітніми потребами в Квасилівському ДНЗ (ясла-садок) на 2014-2015 навчальний рік;
  • «Корекційно-розвивальні заняття для дітей з особливими освітніми потребами: основні завдання та напрямки роботи» (Методичний порадник для педагогічних працівників ДНЗ загального розвитку дітей);
  • «Комплексна програма фізкультурно-оздоровчої роботи в режимі дня дошкільників» (Програма створена для кожної вікової групи окремо, враховуючи вимоги нової програми «Я у Світі», корекційних програм та нових Державних санітарних правил...);
  • «Річне перспективне планування освітньої діяльності в ДНЗ за інтегрованими навчально-виховними блоками: авторський підхід» (Враховані як вимоги програм для загального розвитку дошкільників, так і основних корекційних програм для  дітей з особливими освітніми потребами);
  • «Рекомендації для педагогів, які працюють з дітьми з особливими освітніми потребами» (Розкрито основні вимоги, завдання та практичні поради з досвіду роботи з особливими дітьми в умовах ДНЗ);
  • «Руховий режим дитини» (Обмін досвідом використання рухливих ігор і вправ, нетрадиційного фізкультурного обладнання для занять з дітьми з порушеннями опорно-рухового апарату);
  • «Бережемо зір дитини» (Опис особливостей побудови освітнього процесу в ДНЗ, добору спеціальної наочності та обладнання для дітей з порушеннями зору);
  • «Розвиваємо мову дитини» (Практичний порадник для вихователів);
  • «Розвиваємо мову дитини» (Практичний порадник для батьків).

Методична служба Квасилівського ДНЗ (ясла-садок) спрямовує свої зусилля на створення умов для безперервного підвищення теоретичного рівня і фахової майстерності педагогічних працівників, їхньої психолого-педагогічної компетентності. З цією метою вихователь-методист Семенюк Р.Ф.:

- систематично оновлює інформаційний банк даних за основними розділами (нормативно-правові та інструктивно-методичні документи; парціальні та авторські програми; перспективний педагогічний досвід);

- сприяє впровадженню інноваційних педагогічних технологій;

- стимулює творчу самореалізацію педагогічних працівників;

- вивчає, узагальнює і поширює кращий педагогічний досвід;

- проводить науково-методичні заходи, спрямовані на реалізацію фахового та особистісного потенціалу кожного педагога;

- діагностує і прогнозує результати освітнього процесу.

Методичний кабінет дошкільного закладу, роботу якого організовує і планує вихователь-методист Семенюк Р.Ф., нараховує більше десятка перспективних педагогічних досвідів, які апробовані на практиці, стали авторськими технологіями і дають високі результати дошкільної освіти. Окремі з них стали переможцями районних, обласних і Всеукраїнських конкурсів  кращих освітніх технологій:

- «Формування духовних цінностей та норм християнської етики і моралі у дітей  дошкільного віку» вихователя Мельник Л.В.;

- «Мовленнєвий розвиток дітей раннього віку»;  «Нетрадиційні підходи до вирішення завдань з українознавства в сучасному ДНЗ» вихователя-методиста Семенюк Р.Ф.;

- «Формування валеологічного світогляду у дітей дошкільного віку»;  «Формування основ безпеки життєдіяльності  у дітей дошкільного віку» вихователя Сенюк Н. Г.;

- «Шляхи впровадження інноваційних  технологій  образотворчої  діяльності  у практику роботи  з дошкільниками»; «Використання творів живопису - засобу розвитку творчих здібностей дошкільників»  вихователя Шевчук Н.С.;

- «Технологія проведення занять з фізкультури з інтегрованим підходом до вирішення освітніх завдань» інструктора з фізкультури Момоток Т. Р.;

- «Мовленнєва підготовка дітей до школи в умовах ДНЗ»;  «Формування мовленнєвого етикету у дітей дошкільного віку» вихователя Грухаль М.К.;

- «Музична гра-драматизація - засіб розвитку творчих музичних здібностей дошкільників» музичного керівника Денисюк О.М.;

- «Інтегрований підхід до організації і проведення освітнього процесу в ДНЗ»  вихователя Черевко Н.В.;

- «Психічне оздоровлення дошкільників засобами арт-терапії» практичного психолога Турченюк І.О.

Квасилівський ДНЗ ясла-садок) є опорною школою (консультативним центром для педагогів) Рівненського району з різних питань дошкільної освіти. На базі дошкільного закладу щорічно проводяться різні методичні заходи місцевого та районного рівнів: творчі лабораторії, творчі майстерні, школи передового досвіду, школа молодого вихователя, методичні об'єднання, семінари-практикуми, авторська школа майстра, творчі групи, конкурси педагогічної майстерності, психолого-педагогічні тренінги, творчі звіти педагогів, декада педагогічної творчості, Тижні української мови, Тижні знань з безпеки життєдіяльності, Тижні фізкультури, консультативний центр для батьків, клуб «Турботливі батьки» та ін.

Семенюк Р.Ф. поглиблено працює над індивідуальною проблемою самоосвіти «Інноваційна діяльність як потреба модернізації змісту дошкільної освіти». З даної проблеми має достатньо власних методичних рекомендацій для завідувачів, вихователів-методистів, вихователів; систем роботи, планів, заходів, пам'яток, практичних порад, програм, з якими ділиться на методичних заходах районного та обласного рівнів. Систематично займається видавничою діяльністю на рівні дошкільного закладу, району, області, держави. Окремі практичні та методичні матеріали її творчих здобутків надруковані у фаховій пресі («Розкажіть онуку» №5/1999; «БВДС» №19-20\2005; «Палітра педагога» №5\2009, №1\2010) та в навчально-методичному посібнику, виданому ВГ «Основа» (Р.Ф. Семенюк. Навчально-виховна робота в ДНЗ: зразки планування, розробки занять.  Навчально-методичний посібник, - Х.: ВГ «Основа», 2012). Власними творчими напрацюваннями вихователь-методист безкорисливо і систематично ділиться з колегами на сайті Квасилівського ДНЗ (ясла-садок).

Музично обдарована. У власному творчому доробку має понад п'ятдесят авторських пісень, до яких написала слова і музику. Найбільшим досягненням своєї музичної творчості вважає «Гімн вихователю», який написаний з нагоди встановлення на державному рівні професійного свята - Всеукраїнського Дня працівників дошкільної освіти («Гімн вихователю» розміщений на сайті Квасилівського ДНЗ (ясла-садок).

Завідувач Квасилівського ДНЗ (ясла-садок) підпис О.М. Лисак

Дата  29 квітня  2015 року