4. НАГОРОДНИЙ ЛИСТ для представлення на відзначення Премією Верховної Ради України

1. Прізвище, ім'я, по батькові   Семенюк Раїса Федорівна

2. Посада і місце роботи, служби вихователь-методист, Квасилівський дошкільний навчальний заклад (ясла-садок)

3. Число, місяць, рік і місце народження  с. Заріччя Білогірського району Хмельницької області

4.  Стать  жіноча       5. Громадянство    українка

6. Освіта  неповна вища, дошкільне відділення Кременецького педагогічного училища  (1981);  повна вища, Рівненський державний педагогічний інститут, педагогіка і психологія (дошкільна), 1985.

7.  Вчений ступінь, вчене звання, спеціальне звання      немає

8.  Які має державні нагороди України і дата нагородження 

                       Нагрудний знак «Відмінник освіти України» (2000)

                       Нагрудний знак «Софія Русова» (2007)

                       Почесна грамота МОН України (2010)

9.  Домашня адреса 35350, вул. Молодіжна, 46\168, смт. Квасилів, Рівненського району, Рівненської області

      Ел. адреса kvasuliv_sadok@ukr.net   

10.  Службова адреса    35350, вул. Молодіжна, 26, смт. Квасилів, Рівненського району, Рівненської області

       Тел. роб (0362) 204 194   

11. Загальний стаж роботи  30 років  Стаж роботи у даному колективі 30 років

12. Характеристика із зазначенням конкретних особливих заслуг особи  

Семенюк Р.Ф. має повну вищу педагогічну освіту, кваліфікацію - викладач педагогіки і психології (дошкільної), методист по дошкільному вихованню. Працює в Квасилівському ДНЗ (ясла-садок) на посаді вихователя, пізніше вихователя-методиста з 1985 року. Має кваліфікаційну категорію «спеціаліст вищої категорії» та педагогічне звання «старший вихователь».

Проявляє високий рівень професіоналізму, ініціативи та творчості. Має глибокі знання в галузі педагогіки та психології, методик виховання і навчання дітей. Досконало володіє ефективними формами, методами виховання, забезпечує високу результативність та якість своєї праці. Професійно здійснює методичне керівництво виховною та освітньою діяльністю педагогічного колективу. Відрізняється умінням генерувати ідеї, працювати цілеспрямовано, враховуючи можливості і здібності кожного педагога. Забезпечує сприятливі умови для ефективного впровадження в практику роботи педагогів прогресивних методик, сучасних досягнень науковців та практиків, педагогічних інновацій та технологій. Знаходиться в постійному пошуку нових форм і методів роботи з дошкільниками та педагогічними працівниками.

Активно приймає участь і була переможцем у районних та обласних виставках-ярмарках педагогічної творчості у номінації «Дошкільна освіта», спонукаючи до цього і  колег по роботі. З 2004 по 2006 роки приймала активну участь в апробації Базової програми розвитку дитини дошкільного віку «Я у Світі». Протягом 2007-2010 років очолювала творчу групу вихователів-методистів ДНЗ Рівненського району з проблеми  впровадження Базової програми «Я у Світі» у роботі з дошкільниками. За цей період разом з колегами створила цінний для дошкілля методичний посібник  «Організація і планування навчально-виховної роботи в ДНЗ: сучасні підходи», який став переможцем у Всеукраїнському конкурсі «Найкращий у Світі дитячий садок», організований у 2011 році журналом «Дошкільний навчальний заклад» та ВГ «Основа»; методичний посібник вийшов друком в освітянський простір у травні 2012 року. Разом з колективом однодумців у 2012 році подала до МОН України цілий ряд пропозицій, які були враховані при вдосконаленні структури та змістового наповнення нової Програми «Я у Світі» (2013) відповідно до нової редакції Базового компонента дошкільної освіти та з урахуванням вимог до укладання програм.

Семенюк Р.Ф. володіє широким спектром стратегій навчання та виховання. Використовує передовий педагогічний досвід, бере активну участь у його поширенні, надає практичну допомогу педагогічним працівникам. Протягом 2010-2014 років  очолювала творчу групу вихователів-методистів дошкільних навчальних закладів Рівненського району з проблеми «Інноваційна діяльність в ДНЗ». Протягом трьох останніх років була керівником методичного об'єднання вихователів дошкільних навчальних закладів району з проблеми "Організація освітнього процесу в ДНЗ відповідно до вимог нової редакції Базового компонента дошкільної освіти України та програм розвитку дитини дошкільного віку".

На високому професійному рівні планує і проводить інноваційні форми науково-методичної роботи з педагогами. Створила базу даних та сучасні мультимедійні презентації з використання інтерактивних форм методичної роботи в ДНЗ протягом останніх років. Приймає активну участь у проведенні обласних, районних семінарів, семінарів-практикумів, у роботі садового методичного об'єднання вихователів. Активно використовує ІКТ-технології та систематично ділиться досвідом науково-методичної та освітньої роботи з дошкільниками на власному сайті Квасилівського ДНЗ (ясла-садок).

В рамках дошкільного закладу для дітей загального розвитку особливу увагу приділяє роботі з дітьми з особливими освітніми потребами. Обміном досвідом роботи поділилася на обласному семінарі з проблеми «Раннє виявлення дітей з особливими освітніми потребами в умовах ДНЗ», який проведений на базі Квасилівського дошкільного навчального закладу в березні 2015 року. Матеріали обласного семінару з питань науково-методичного супроводу освіти дітей з особливими освітніми потребами, методичні рекомендації та практичні поради для вихователів широко висвітлюються на сайті Квасилівського ДНЗ (ясла-садок).

Поглиблено працює над індивідуальною проблемою самоосвіти «Інноваційна діяльність як потреба модернізації змісту дошкільної освіти». Активно займається видавничою діяльністю з різних проблем дошкільної освіти. Має досягнення: це вирощений потенціал професіоналів, педагогів-новаторів зі званнями «вихователь-методист» (7 педагогів).

     Завідувач Квасилівського ДНЗ (ясла-садок) ____________ О.М. Лисак

     Дата 29 квітня 2015 року